jazyky-interaktivne.cz

svátek má Otýlie, 28.1. 2023
07.09. 12

Zaměnitelná podstatná jména (2)

Výukový materiál seznamuje s dalšími podstatnými jmény, která Češi zaměňují pod vlivem mateřského jazyka. Úroveň podle SERRJ A2.
Seznámení s dalšími podstatnými jmény, která Češi snadno zaměňují pod vlivem mateřského jazyka. Podstatná jména znějí stejně nebo podobně, ale mají jiný význam. Výukový materiál uvádí správný překlad těchto podstatných jmen ve větách, procvičuje je a obsahuje shrnující cvičení. Výklad, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora