jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
08.10. 12

Zaměnitelná podstatná jména (3)

Seznámení s dalšími podstatnými jmény, která Češi snadno zaměňují, protože se v ruštině liší jen přízvukem, nebo jedním až dvěma písmeny.
Seznámení s dalšími podstatnými jmény, která Češi snadno zaměňují, protože se v ruštině liší jen přízvukem, nebo jedním až dvěma písmeny. Upozornění na různé možnosti překladu jednoho českého slova do ruštiny a naopak. Výukový materiál uvádí správný překlad těchto podstatných jmen, procvičuje je a obsahuje shrnující cvičení. Výklad, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora