jazyky-interaktivne.cz

svátek má Otýlie, 28.1. 2023
18.10. 12

Zájmena přivlastňovací

Výukový materiál seznamuje s tvořením tvarů přivlastňovacích zájmen a jejich skloňováním na základě analogie s češtinou.
Výukový materiál podává přehled toho, jak se tvary přivlastňovacích zájmen v ruštině tvoří, zároveň využívá gramatických znalostí žáků z mateřského jazyka. Žáci pracují s textem, doplňují správné tvary do vět, obměňují tvary přivlastňovacích zájmen.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora