jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
04.11. 12

Slovesné vazby odlišné od češtiny

Seznámení s některými slovesnými vazbami, které se v ruštině a v češtině liší, a proto v nich Češi chybují.
Seznámení s některými slovesnými vazbami, které se v ruštině a v češtině liší, a proto v nich Češi chybují. Výukový materiál uvádí správný překlad, upozorňuje na to, že stejné spojení v češtině se může překládat několika způsoby právě podle vazby slovesa. Výklad, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora