jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ambrož a Benjamín, 7.12. 2023
15.11. 12

Dotazy na cestu, orientace

Základní slovní zásoba daného tématu a její procvičení. Jazyková úroveň podle SERRJ:A2
Úkolem výukového materiálu je připravit žákům základní slovní zásobu daného tématu a tyto slovní obraty se žáky procvičit. Žáci se naučí i některé hovorové výrazy a upevní si používání různých slovesných vazeb. Poslední stránka je věnována samostatné práci žáků, ve které uplatní získané poznatky a osvojenou slovní zásobu.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora