jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
30.11. 12

Číslovky řadové

Seznámení s číslovkami řadovými v prvním a šestém pádě ve všech rodech jednotného čísla.
Seznámení s číslovkami řadovými v prvním a šestém pádě ve všech rodech jednotného čísla. Tvoření číslovek, pravopis, přízvuk a koncovky. Upozornění na možnost záměny второй a другой. Spojení s podstatnými jmény, odpovědi na otázky, doplňování číslovek řadových a základních do souvislého textu. Výklad, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora