jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
03.12. 12

Jak tráví mladí lidé volný čas

Základní slovní zásoba daného tématu a její procvičení. Jazyková úroveň podle SERRJ:A2
Úkolem výukového materiálu je připravit žákům základní slovní zásobu daného tématu a tyto slovní obraty se žáky procvičit. Žáci si upevní používání slovesných vazeb, slovní zásobu hlavně z oblasti sportu a kultury. Poslední stránka je věnována samostatné práci žáků a měla by být inspirací pro vytvoření podobného textu žáky.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora