jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
05.12. 10

Rusko

Základní informace o Rusku. Úroveň podle SERRJ: A2.
Základní údaje o Ruské federaci, hranice, geografický přehled, hlavní město. Procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií Ruské federace. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur, veškeré náměty oplněny obrazovou dokumentací.
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora