jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
30.01. 11

Školní budova, třídy

Základní slovní zásoba daného tématu. Úroveň podle SERRJ: A1
Materiál obsahuje slovní zásobu, která žákovi umožní popsat jednoduchým způsobem svoji školu. Nejprve je zopakováno časování slovesa учиться ve spojení s předložkami в/на. Na další straně pracujeme se slovníkem, dále rozšiřujeme slovní zásobu o slovesa a podstatná jména - celkem se žáci seznámí s více než dvacítkou slov. Poslední strana shrnuje látku pomocí otázek.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora