jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
24.02. 11

Zaměnitelné jevy

Seznámení začátečníků s jevy, které Češi snadno zaměňují pod vlivem mateřského jazyka. Úroveň podle SERRJ A1
Seznámení začátečníků s jevy, které Češi snadno zaměňují pod vlivem mateřského jazyka. Ne každé české slovo se dá přeložit do ruštiny vždy jen jedním způsobem. Výukový materiál uvádí různé možnosti překladu ve větách, procvičuje je a obsahuje shrnující cvičení. Výklad, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora