jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
30.05. 11

Prezentace osoby

Opakování a shrnutí slovní zásoby daného tématu. Úroveň podle SERRJ:A1
Celý materiál má být pro žáky inspirací k tomu, aby dokázali co nejlépe představit sami sebe. Práce shrnuje slovní zásobu a mluvnici, kterou by žáci měli znát: opakují se vazby жить в, учиться в, знать что, уметь +infinitiv, работать кем, интересоваться / увлекаться чем. Na závěr se žáci pokusí vyplnit jednoduchý dotazník.
Úroveň: A1 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora