jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
07.02. 12

Divadlo

Slovní zásoba k popisu divadelního sálu, typům představení. Vyprávění o návštěvě divadla. Úroveň podle SERRJ: A2
VM prezentuje téma divadla komplexně. Studenti si osvojí slovní zásobu k popisu částí divadelního sálu, typy divadelních představení. Naučí se krátce pohovořit o představení, které sami zhlédli. Správně chronologicky řadí jednotlivé kroky při návštěvě div. představení. Závěrečné procvičení - křížovka.
Úroveň: A2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora