jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
13.10. 10

Druhy médií

Základní přehled o tom, co patří mezi média se zaměřením na noviny a časopisy. Slovní zásoba k druhům novin a časopisů. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
Studenti se seznámí s jednotlivými druhy médií a s dobou vzniku některých z nich. Naučí se rozlišovat bulvární a seriózní noviny a časopisy, získají základní přehled o britských novinách. Osvojí si anglické výrazy pro časopisy podle toho, jak často jsou vydávány. Prezentace je koncipována na 25 - 30 min a je k ní potřeba připojení na internet.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora