jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
15.06. 12

Městská a příměstská doprava

Studenti jsou otázkami vybízeni k diskusi o dopravě, probíráno je téma častých nehod na silnicích. Konkrétněji je zmíněna doprava v Praze. Uvedeny jsou též citáty známých osobností - jejich výroky se vztahují k danému tématu. Procvičení slovní zásoby formou křížovek, různých typů cvičení. Úroveň podle SERRJ B1.
VM pojednává o městské a příměstské dopravě. Studenti jsou otázkami vybízeni k diskusi o druzích dopravních prostředků, probíráno je téma častých nehod na silnicích. Konkrétněji je rozebrána doprava v Praze. Na závěr práce jsou uvedeny citáty známých osobností - jejich výroky se týkají daného tématu. Slovní zásoba je procvičována formou křížovek, různých typů doplňovacích a překladových cvičení, cvičení na opravování chyb. Opakování a rozšiřování slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora