jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
07.09. 12

Číslovky - procvičování

Ve VM je procvičováno použití různých druhů číslovek formou překladů, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, formou křížovky. Zmíněna jsou též rčení, pořekadla a přísloví, která v sobě číslovku obsahují. Opakovánání a rozšiřování znalostí, slovní zásoby. Úroveň podle SERRJ A2.
Ve VM je procvičováno použití různých druhů číslovek formou překladů, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, formou křížovky. Studenti určují správný druh číslovky, poté tvoří krátké věty. Zmíněna jsou též rčení, pořekadla a přísloví, která v sobě číslovku obsahují. Opakování, procvičování a upevňování znalostí, rozšiřování řečových dovedností.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora