jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
08.11. 12

Hudba

Ve VM budou studenti pracovat s termíny, které se vztahují k tématu hudba, s pojmy z oblasti hudební nauky. Uvedeno je 13 významných německých, rakouských, švýcarských skladatelů. Procvičování a upevňování znalostí, rozvoj řečových dovedností. Úroveň podle SERRJ B1.
Ve VM se studenti seznámí s termíny, které se vztahují k tématu hudba, definují vybrané pojmy z oblasti hudební nauky. Uvedeno je 13 významných německých, rakouských, švýcarských skladatelů. Formou křížovky, doplňování a spojování údajů se žáci seznamují s jejich nejznámějšími hudebními díly, s místy jejich působení. Odlehčení tématu tvoří vtipy v závěru práce. Opakování a rozšiřování slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností.
Úroveň: B1 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora