jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
13.12. 12

Moje město a okolí

Hořice - město kamenné krásy. Studenti se seznámí s osobnostmi, jejichž jména úzce souvisí s Hořicemi. Budou moci obdivovat architektonické památky, umělecká díla významných sochařů. Úroveň podle SERRJ B2.
Hořice - město kamenné krásy. Studenti se seznámí s osobnostmi, jejichž jména úzce souvisí s Hořicemi. Budou moci obdivovat architektonické památky, umělecká díla známých sochařů. Zmíněna jsou nejvýznamnější místa, která jsou spjata s historií města. Studenti budou ve VM pracovat formou křížovek, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, zakomponována je i práce s fotografiemi. Opakování a rozšiřování slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností.
Úroveň: B2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora