jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ambrož a Benjamín, 7.12. 2023
05.09. 11

Minulý čas jednoduchý

Tvorba, použití a procvičení minulého času jednoduchého na úrovni SERRJ B1.
Hlavním tématem tohoto výukového materiálu je minulý čas jednoduchý ve španělštině perfecto simple. Výukový materiál je zaměřen na výklad i procvičení daného gramatického jevu. Výklad je zaměřen na tvorbu minulého jednoduchého času pravidelných i nepravidelných sloves a to z hlediska časových tříd. Procvičení je formou překladu a interaktivních cvičení.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora