jazyky-interaktivne.cz

svátek má Otýlie, 28.1. 2023
07.11. 10

Rodina

Tento výukový materiál je zaměřen na výklad a procvičení slovní zásoby a gramatických jevů (slovesa, číslovky, zájmena) týkajících se tématického okruhu rodina. Úroveň A2.
Součástí této prezentace jsou cvičení zaměřená jak na ústní, tak na písemný projev. Na konci sešitu je text s doplňováním (soubor WORD, který je možno vytisknout) a zadat jako samostatnou práci. Studenti se naučí nejen novou slovní zásobu týkající se členů rodiny, ale i vytvářet větné konstrukce na toto téma.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora