jazyky-interaktivne.cz

svátek má Otýlie, 28.1. 2023
09.03. 11

Hodiny

Kolik je hodin? -Vyjadřování času ve španělštině. Úroveň dle SERRJ A2.
Důraz je kladen na základní výrazy spojené s vyjadřováním hodin, na časové jednotky, vazby a slovní zásobu používanou při vyjadřování času. Studenti si interaktivně zopakují číslovky 1-29 a sloveso SER, procvičí si vyjadřování času na drilových cvičeních a zahrají si pexeso pro upevnění nové látky.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora