jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
05.10. 11

Slovesné opisy

Prezentace v ActivInspire zaměřená na osvojení a procvičení správného používání vybraných slovesných opisů, kupř. avoir à + inf., ne cesser de +inf., continuer à + inf., se mettre à + inf. atd. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso). Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
Ve výukovém materiálu si žáci osvojí a procvičí správné používání vybraných slovesných opisů, kupř. avoir à + inf., ne cesser de +inf., continuer à + inf., se mettre à + inf. atd. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora