jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
13.06. 12

Vyjádření podmínky

Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit podmínku. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
Ve výukovém materiálu si žáci uvědomí a procvičí některé z možností, jak vyjádřit podmínku /Expression de la condition et de l'hypotèse/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ si; à condition aue.../ či předložek / en cqs de.../. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora