jazyky-interaktivne.cz

svátek má Norbert, 6.6. 2023
18.12. 12

Vyjádření příčiny

Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit příčinu/Expression de la cause/. Jedná se o použití spojovacích výrazů /puisque, étant donné que, du fait que .../ či předložek /au cause de, en raison de.../. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
Ve výukovém materiálu si žáci uvědomí a procvičí některé z možností, jak vyjádřit příčinu/Expression de la cause/. Jedná se o použití spojovacích výrazů /puisque, étant donné que, du fait que .../ a či předložek /au cause de, en raison de.../. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora