jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
04.04. 11

Slovesné vazby

Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci správného používání základních slovesných vazeb. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
Ve výukovém materiálu si žáci osvojí a procvičí správné používání základních slovesných vazeb. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora