jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
01.03. 12

Městská doprava

Seznámení se slovní zásobou týkající se dopravních prostředků ve městech.
Cílem prezentace je seznámení se slovní zásobou týkající se dopravních prostředků ve velkých městech. Součástí je časování a praktické užití slovesných vazeb fahren mit a warten auf ve spojení s novou lexikou. Procvičení slovní zásoby prostřednictvím interaktivních úkolů.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora