jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
06.06. 11

Četba a literatura

Informace a pojmy týkající se oblasti četby a literatury. Úroveň podle SERRJ: A2.
Informace a pojmy týkající se oblasti četby a literatury, literární druhy a žánry v němčině. Členění literatury na věcnou a uměleckou, příklady. Základní literární druhy, jejich charakteristika a příklady literárních děl, reprezentujících nejznámější žánry. Osmisměrka na vyhledávání literárních žánrů.
Úroveň: A2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora