jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024

Anglický jazyk Anglický jazyk

Autor:
Úroveň:
Téma:
Řadit:
25.12. 12

Literární žánry

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Seznámení s různými literárními žánry.
06.06. 11

Abeceda, hláskování, výslovnost

Úroveň: A2 Téma: jiné
Seznámení s anglickou abecedou a hláskováním slov. Procvičení výslovnosti. Skupinové hry (tvoření slov, která začínají daným písmenem abecedy, tvoření slov z daných písmen apod.). Rozvoj komunikačních dovedností.Úroveň A2.
19.12. 11

Aboriginové a bílé obyvatelstvo

Úroveň: B1 Téma: reálie
Aboriginové a bílé obyvatelstvo. Úroveň podle SERRJ: B1)
03.10. 12

Adele

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Seznámení s britskou zpěvačkou a několikanásobnou držitelkou cen Grammy Adele a jejími hity Rolling in the Deep a Someone Like You.
10.04. 12

Adjective + preposition

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Přídavná jména s předložkami, která jsou vybrána ze základní slovní zásoby, jsou prezentována, procvičována a upevňována. Žáci jsou vedeni, aby aktivně tyto vazby používali, když mluví o svých zkušenostech. Dvě aktivity jsou poslechové.
12.09. 10

Adjectives - Adverbs

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přídavná jména a příslovce, použití a tvorba. Vazba feel + přídavné jméno. Úroveň podle SERRJ: B1.
03.07. 11

Adrenalinové sporty

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní informace o horolezectví, typech lezení a vybavení. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování, přesouvání, doplňování. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, znalostí v oblasti této problematiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. (SERJ B2)
22.03. 11

Adrenalinové sporty

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Seznámení se základní slovní zásobou týkající se tématu adrenalinové sporty. Její procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Čtení s porozuměním. Úroveň B1.
03.11. 10

Adrenalinové sporty

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Vysvětlení pojmu adrenalinové pojmy, interaktivní cvičení, stupňování přídavných jmen. Úroveň podle SERRJ: A2.
04.05. 11

Agatha Christie

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní údaje ze života britské spisovatelky, její nejznámější díla a dva hlavní hrdinové Hercule Poirot a slečna Marplová. VM zaměřen na slovní zásobu. Úroveň A2.
06.03. 11

Agatha Christie

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a dílo Agathy Christie (B1)
31.03. 11

AIDS a další nemoci

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba na téma nemoc (základní zdravotní pomůcky, některé závažné nemoci a slovní obraty spojené s těmito chorobami). Výklad, procvičení, diskuze, pracovní listy, rozvoj řečových dovedností, jazyková interakce a znalosti na dané téma. Jazyková úroveň dle SERRJ je A1.
13.02. 11

AIDS a další nemoci

Úroveň: B1 Téma: konverzační
HIV/AIDS, malárie, TB - popisy nemocí, základní slovní zásoba, videa, otázky na opakování, písemný domácí úkol. Úroveň podle SERRJ: B1.
14.06. 11

AIDS a jiné nemoci

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace určená pro žáky zdravotních škol, gymnázií a pro maturanty.Náročná slovní zásoba. SERRJ: A2+
13.04. 11

AIDS a jiné nemoci

Úroveň: B2 Téma: mezipředmětové vztahy
VM na úrovni B2 zpracovává téma AIDS a jiné nemoci konverzační formou.
10.10. 12

Alternativní způsoby léčby

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Videa, audio, malování, popisování, práce ve dvojicích jsou základem této prezentace určené do hodin konverzace.
04.07. 12

Alternativní způsoby léčby

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Prezentace nejznámějších alternativních způsobů léčby. B2
30.08. 12

Alžběta I.

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Doba Alžběty I. - členové rodiny, její život a známí lidé její doby
28.06. 12

Alžběta II.

Úroveň: B2 Téma: reálie
Královna Velké Británie Alžběta II., důležité údaje z jejího života, členové královské rodiny. Diamantové jubileum. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B2.
18.12. 12

Alžbětinská éra

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Alžbětinská éra - zlatý věk. Život za vlády panovnice Alžběty I. Základní informace i zajímavosti z této doby. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B2.
16.07. 13

Alžbětinská éra - zlatý věk

Úroveň: B1 Téma: reálie
Materiál zpracovává základní informace o životě a vládě královny Alžběty I. a několika významných mužích dané doby.
20.12. 11

American Education System

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Maturitní téma - Americké školství (B2)
30.08. 12

American Literature

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Americká literatura, její hlavní představitele a jejich nejvýznamnější díla
Autor: Laurie Bram
28.02. 11

American Literature

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Maturitní téma - Americká literatura (B2)
15.03. 11

American Schools

Úroveň: A2 Téma: reálie
Seznámení se základními informacemi o americkém školství. Úroveň podle SERRJ A2.
Autor: Laurie Bram
02.03. 11

Americká literatura do 19. století - O'Henry

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
SERRJ: A2 Americká literatura počátku 19. století - O'Henry. - život, tvorba, příběh "The Gift of the Magi".
17.04. 11

Americká NEJ

Úroveň: A2 Téma: reálie
Interaktivní prezentace na téma: zajímavá a významná fakta z oblasti reálií USA. Úroveň podle SERRJ: A2
29.03. 11

Americká NEJ

Úroveň: A1 Téma: reálie
Stručný přehled některých zajímavostí v USA. Úroveň podle SERRJ A1.
06.03. 11

Americká NEJ

Úroveň: B1 Téma: reálie
Informace o významných lidech, místech a symbolech Spojených států amerických. Úroveň podle SERRJ B1
11.05. 11

Americká x britská angličtina

Úroveň: B1 Téma: jiné
Vysvětlení a procvičení rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Výklad a interaktivní cvičení se vztahují k oblasti pravopisu, slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti. Upevňuje řečové dovednosti a rozvíjí jazykovou interakci.Úroveň: B1
18.12. 12

Americké hudební ceny Grammy

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Seznámení se základními informacemi o amerických hudebních cenách Grammy
25.12. 12

Americké raketoplány

Úroveň: B1 Téma: odborné
Materiál obsahuje popisy pěti americký raketoplánů a odkazuje na doplňující informace. Je zaměřen především na procvičení, případně rozšíření slovní zásoby.
Autor: Jan Hrazdira
18.04. 12

Americké raketoplány

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení s americkým vesmírným programem a proslulými raketoplány Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis a Endeavour, které uskutečnily desítky misí v letech 1981-2011. Slovní zásoba, vyhledávání informací v textu, kvíz.
10.01. 13

Americké školství

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Přehled rozdělení veřejných škol, krátká charakteristika
13.06. 12

Americké školství

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní informace o školách a vzdělávacím systému v USA. Rozvoj slovní zásoby spojené s tématem. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B1.
05.01. 11

Americké školství

Úroveň: B1 Téma: reálie
Seznámení se s americkým školstvím všeobecně, více pak se základním a středním. Úroveň dle SERRJ: B1
06.06. 12

Americké univerzity

Úroveň: A2 Téma: reálie
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznámí s nejvýznamějšími univerzitami z USA, Velké Británie a České republiky. A2
04.08. 10

Americké univerzity

Úroveň: B1 Téma: reálie
Stručný přehled systému vzdělávání v USA a seznámení s pěticí prestižních univerzit: Berkeley, Harvard, Princeton, Stanford, Yale. (B1)
15.08. 12

Anglická pohádka - Cinderella

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Anglická pohádka - Cinderella
15.05. 11

Anglické časy

Úroveň: A1 Téma: gramatika
- pravidla tvorby základních gramatických časů v angličtině - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý - správná skladba přísudku - typické výrazy času pojící se s vybranými gramatickými časy - rozlišování v použití jednotlivých gramatických časů - úroveň dle SERRJ: A1
Autor: Pavel Stehno
28.12. 10

Anglické časy

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled gramatických časů, jejich srovnání a následné procvičování na úrovni B1.
03.12. 10

Anglické časy

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Pravidla pro použití přítomných časů, vyjadřování budoucnosti, tvorba vět v předbudoucích časech, cvičení s minulými a předminulými časy. Procvičování průběhových tvarů. (B2)
01.12. 10

Anglické časy

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přítomný čas prostý / průběhový,minulý čas prostý / průběhový, předpřítomný čas. Úroveň podle SERRJ: A2.
30.08. 12

Angličtina jako světový jazyk

Úroveň: B1 Téma: reálie
VM se zabývá otázkou, zda by se AJ měl stát oficiálním světovým jazykem a proč je důležitá znalost AJ v dnešní době.
15.09. 14

Angličtina jako světový jazyk

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozšíření angličtiny po světě a v profesích, interakce s ostatními jazyky.
05.10. 10

Appearance and Facial Expressions

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičení a doplnění základní slovní zásoby pro popis vzhledu a výrazů obličeje. Úroveň podle SERRJ: B1.
28.11. 12

Aranžérské nářadí a pomůcky

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní aranžérské potřeby. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
Autor: Eva Kujalová
19.11. 12

Architektura

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
- pokročilejší znalosti z oblasti typických architektonických rysů renesance - důraz na renesanční prvky v samotné Anglii - renesanční prvky dokumentované na přiložených kresbách - fixace klíčové slovní zásoby - osobité prvky anglické renesanční architektury
Autor: Pavel Stehno
22.02. 12

Architektura

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní evropské architektonické slohy v obrázcích a slovíčcích pro maturanty.SERRJ:B1
15.12. 11

Architektura

Úroveň: A1 Téma: odborné
Základní slovní zásoba pro následující sešit Stavební slohy. Studenti se seznámí s názvy budov, stavebních prvků, materiálů, tvarů a ozdob, různými aktivitami je budou procvičovat a upevňovat. SERRJ A1
28.06. 12

Architektura - významné budovy USA

Úroveň: A2 Téma: reálie
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznámí s nejvýznamějšími budovami v USA. A2
07.10. 12

Architektura - významné budovy ve VB

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřen na téma architektury a významných budov ve Velké Británii. Úroveň dle SERRJ: B2
31.10. 11

Architektura - významné stavby moderní architektury

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Moderní architektura Londýna. Úroveň dle SERRJ: B1
06.06. 12

Architektura, vyznamne stavby USA

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Zajímavé stavby USA. B1
07.08. 11

Arthur Conan Doyle

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a dílo slavného spisovatele 20. století - A.C. Doyla. SERRJ: B1
01.02. 11

Arthur Conan Doyle

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Prezentace základních informací i Arthuru Conanu Doyleovi a jeho nejznámější literární postavě Sherlocku Holmesovi. Úroveň podle SERRJ: A2
18.11. 10

Articles

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Podstatná jména: počitatelná a nepočitatelná. Tvorba množného čísla počitatelných podstatných jmen. Určitý a neurčitý člen. Úroveň podle SERRJ: B1.
28.07. 10

Australia

Úroveň: B2 Téma: reálie
Základní údaje o Austrálii, státní vlajka, znak, hymna, politický systém, geografický přehled, hlavní město Canberra, hlavní města států a teritorií. (B2)
20.02. 11

Austrálie

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní údaje o Austrálii. Úroveň dle SERRJ A1
15.12. 10

Austrálie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní údaje o Austrálii, zajímavá místa, zeměpisné údaje, zvířata, známé osobnosti a legendární postava (Ned Kelly). SERRJ A2
18.11. 10

Austrálie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Přehled nejzajímavějších přírodních pozoruhodností Austrálie, orientace v mapě Austrálie.
26.04. 11

Australská angličtina

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Hlavní rysy australské angličtiny, seznámení se slovní zásobou a slovními obraty, australský slang a příklady hovorové australské angličtiny, slova odvozená z domorodého jazyka, poslech australské angličtiny. Úroveň B1.
29.06. 11

Australské pověsti

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní shodné a rozdílné rysy literárních pojmů mýtus, legenda a bajka. Dreamtime jako zdroj mýtů a legend domorodého australského obyvatelstva. Procvičení specifické slovní zásoby týkající se Austrálie, práce s textem. Výklad, procvičení, křížovka a text mýtu k vytištění. (B1)
15.11. 12

Automobil v současném životě

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Seznámit s vývojem aut, s jejich přínosem pro život lidí i negativními dopady na společnost a přírodu, s využitím nových technologií pohonu aut i alternativními možnostmi dopravy. SERRJ B2
27.10. 12

Automobily v současném životě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby a základních informací týkajících se automobilismu. Úroveň podle SERRJ B1.
05.01. 13

Autoři a časová osa

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Stručný přehled nejznámnějších autorů americké literatury
25.12. 12

Banka - užitečné fráze

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Puzzle a konverzační otázky, otevření účtu v bance - konverzační situace, zjišťování stavu účtu a vkládání a výběr peněz - konverzační situace, bankomat - řazení frází, instrukce k simulaci banky. Úroveň podle SERRJ: B1.
13.06. 12

Banking - vocabulary

Úroveň: A2 Téma: odborné
Výukový materiál se zabývá tématem Banking - slovní zásobou. Žáky seznamuje se základní slovní zásobou, která je procvičována formou překladu, doplňováním do definic a pexesem.
08.12. 10

Banking System

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál vysvětluje pojmy bankovní systém, funkce centrálních bank a komerčních bank. Upevnění slovní zásoby z oblasti bankovnictví. Úroveň dle SERRJ: B1
06.06. 12

Bankovní produkty a služby

Úroveň: B2 Téma: odborné
Zavedení slovní zásoby týkající se bankovních produktů a služeb. Fixace na několika cvičeních. Na konci výukového materiálu jsou ověřeny znalosti aktivitou - hraní rolí bankéřů a klientů.
09.03. 11

Bankovní produkty a služby

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičování slovní zásoby v oboru bankovních služeb a produktů. Úroveň podle SERRJ A2.
09.03. 11

Bankovní produkty a služby

Úroveň: B1 Téma: odborné
Banky v bankovním systému, služby poskytované centrální a komerčními bankami, procvičení slovní zásoby týkající se bankovního účtu, půjček.... Úroveň dle SERRJ: B1
27.04. 11

Bankovnictví - slovní zásoba

Úroveň: B1 Téma: odborné
Odborná slovní zásoba v oboru banky, bankovnictví, bankovní služby. Použití slovní zásoby ve větách a rozhovorech. Doplňování odborné terminologie na správná místa ve větách, tvoření jednotlivých vět a rozhovorů. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
27.10. 12

Barvy a tvary

Úroveň: A2 Téma: odborné
Rozdělení barev, pojmenování základních geometrických tvarů a těles. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
28.06. 12

BBC a CNN

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o společnostech BBC a CNN pro úroveň B1.
Autor: Lada Marková
31.12. 11

Be going to and will

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Be going to and will. Úroveň podle SERRJ A2.
31.12. 12

Beat Generation

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Tato prezentace je zaměřena na skupinu amerických autorů, která vznikla ve druhé polovině 50. let.
28.06. 12

Beat Generation

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál seznamuje studenty s hnnutím Beatniků a jejich dvěma nejznámějšími představiteli - Kerouackem a Ginsbergem a jejich dílem.
08.03. 12

Belfast

Úroveň: B2 Téma: reálie
Materiál představuje základní informace o hlavním městě Severního Irska.
31.12. 10

Beowulf

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál slouží k obeznámení se s klasickým dílem britské literatury - Beowulfem. (B2)
Autor: Marek Mann
01.11. 10

Beowulf

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
B1 - základní údaje o literárním díle
29.10. 12

Bezdomovectví

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Definice; historie v rozvinutých zemích;příčiny; problémy, kterým bezdomovci čelí a možnosti pomoci.SERRJ B2
06.06. 12

Bezdomovectví

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Příčiny bezdomovectví, možná řešení situace.
22.11. 10

Běžné nemoci

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Konverzační téma týkající se běžných nemocí a dalších problémů ve vztahu ke zdraví (názvy nemocí, nečastější zranění, symptomy nemocí, dotazník). (B2)
Autor: Marek Mann
10.05. 11

Běžné nemoci a jejich léčba

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace slovní zásoby a vět na téma nejzákladnějších zdravotních obtíží. Úroveň podle SERRJ: A1
16.11. 10

Běžné nemoci, léčba

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Popis a léčení běžných nemocí, návštěva lékaře. SERRJ A2
16.10. 10

Běžné nemoci, léčba

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba popisující nejběžnější nemoci. Interakce a podpora komunikace v tématu. Úroveň podle SERRJ: B1.
16.11. 10

Binomický rozvoj

Úroveň: B2 Téma: mezipředmětové vztahy
Binomický rozvoj pro malá n. Pascalův trojúhelník. Procvičení na příkladech. Úroveň B2.
04.11. 12

Body and health

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Presentace, procvičení a fixace slovní zásoby Body, health, injuries and illnesses (podle učebnice Maturita Solutions Intermediate, Unit 4), sešit se zaměřuje na výslovnost a spelling nové slovní zásoby, definici nových slov a jejich použití při mluvení na téma zdraví a nemoci.
01.11. 11

Boj Irů za samostatnost

Úroveň: B2 Téma: reálie
Výukový materiál studenty seznámí s historickými událostmi, které vedly k osamostatnění Irska. B2
11.12. 12

Books

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál slouží k doplnění, procvičení a oživení lekce 10 učebnice Maturita Solutions na úrovni pre-intermediate - téma Četba, knihy, literární žánry. Kvíz testuje techniku čtení. Videoposlech s následnými cvičeními využívá nabídky British Council website.
31.12. 11

Británie jako koloniální mocnost

Úroveň: B1 Téma: reálie
Materiál je koncipován jako opakování znalostí studentů týkající se britského kolonialismu. Je vytvořen jako interaktivní a procvičovací prezentace určená zejména do hodin konverzace. Úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Jan Hrazdira
03.05. 12

British Actors

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Seznámení se slavnými britskými herci, jejich životem a rolemi ve filmech.
Autor: Laurie Bram
30.08. 12

British Literature

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Časova osa britské literatury, její hlavní představitele a jejich nejvýznamnější díla
Autor: Laurie Bram
25.08. 10

British Rock Classics

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Základní údaje o důležitých představitelích britské klasické rockové scény. Fakta, zajímavosti, fotografie, odkazy na videa. Úroveň podle SERRJ: B2.
24.06. 11

British universities

Úroveň: A2 Téma: reálie
Materiál je koncipován jako interaktivní prezentace nejvýznamnějších univerzit v Británii a je vhodný především do hodin konverzace jak pro výuku reálií, tak i nové slovní zásoby. Materiál je zpracován pro úroveň A2
Autor: Jan Hrazdira
21.12. 10

British vs. American English

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičení rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Úroveň A1
Autor: Laurie Bram
09.11. 10

Britská a americká angličtina

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou zaměřené na oblasti pravopisu, výslovnosti a slovní zásoby. Úroveň A2.
05.11. 10

Britská a americká angličtina

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřen na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou a to hlavně ve slovní zásobě, výslovnosti, ale i gramatice. B1
07.07. 11

Britská a americká angličtina - gramatické rozdíly.

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Materiál obsahuje základní informace o americké angličtině a soustředí se zejména na gramatické rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou s cílem upozornit na nejdůležitější gramatické odlišnosti mezi oběma verzemi anglického jazyka (rozdíly v užití některých pomocných a modálních sloves, gramatických časů, vybraných frázových sloves a sloves nepravidelných). Studenti si získané poznatky procvičí v interaktivních cvičeních. Materiál je vypracován na úrovni A2.
Autor: Jan Hrazdira
01.12. 10

Britská královská rodina

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Doplňkový materiál k reáliím Velké Británie, stručné informace k nejvýznamnějším a nejznámějším členům britské královské rodiny. Úroveň B1.
22.10. 10

Britská královská rodina

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní informace a interaktivní cvičení k upevnění znalostí o členech britské královské rodiny. Úroveň podle SERRJ: A2.
10.05. 12

Britská kuchyně

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní informace o tradiční britské kuchyni. Úroveň podle SERRJ: A1.
01.03. 12

Britská kuchyně

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Seznámení s vybranými pojmy a obraty z oblasti britské kuchyně
04.10. 11

Britská kuchyně

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál se zabývá všemi denními jídly v Británii, porovnává je s jídelními zvyklostmi v České republice.SERRJ A2
21.09. 11

Britská kuchyně

Úroveň: B1 Téma: reálie
Tradiční britská kuchyně a stravovací návyky. Úroveň B1.
31.01. 11

Britská literatura

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Seznámení se s časovou osou vývoje britské literatury, jejími hlavními představiteli a jejich díly. (B1)
21.09. 11

Britská literatura - periodizace

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Zaměřeno na procvičení a zautomatizování zařazování jednotlivých autorů do časových souvislostí. B2
17.04. 11

Britská NEJ

Úroveň: A1 Téma: reálie
Informace o geografických a kulturních zajímavostech Velké Británie. Úroveň podle SERRJ: A1.
06.03. 11

Britská NEJ

Úroveň: A2 Téma: reálie
Interaktivní kvíz obsahující zajímavé informace z oblasti zeměpisu, dějepisu a kultury. Úroveň podle SERRJ: A2.
28.11. 10

Britská NEJ

Úroveň: B1 Téma: reálie
Doplňkový materiál k výuce tématu Velká Británie obsahující různé zajímavosti z oblasti nejen zeměpisu. Úroveň B1.
03.01. 12

Britská NEJ 1

Úroveň: B2 Téma: reálie
Studenti se seznámí s nejvýznamějšími kulturními památkami Británie. Charakterizují gotický sloh, anglický venkov. Vyjádří svoje názory a pocity. SERRJ B2
15.12. 10

Britská NEJ 2

Úroveň: B2 Téma: reálie
Významné kulturní památky Británie - Canterbury, Cambridge, Stratford upon Avon a W. Shakespeare. SERRJ B2.
01.12. 10

Britská NEJ 3

Úroveň: B2 Téma: reálie
Zajímavé informace o Skostsku, Walesu, Liverpoolu, Devonu, římských památkách, životním stylu Angličanů. SERRJ B2.
10.10. 12

Britské hudební skupiny

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Materiál obsahuje základní údaje o britských skupinách The Beatles, Queen, Rolling Stones, U2, Depeche Mode a Muse. Úroveň B2.
15.03. 11

Britské hudební skupiny

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Vybrané údaje o významných britských hudebních skupinách od druhé poloviny dvacátého století po současnost. SERRJ B1
07.05. 12

Britské školství

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní informace o všech typech škol ve Velké Británii. B1
Autor: Lada Marková
14.03. 12

Britské školství

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Školský vzdělávací systém ve Velké Británii. Porovnání s Českou republikou. Slovní zásoba, konverzace. Stupeň obtížnosti podle SERRJ A2.
24.01. 12

Britské školství

Úroveň: B2 Téma: reálie
Základní informace o školství ve Velké Británii. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování a doplňování. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, znalostí v oblasti této problematiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
26.11. 10

Britské školství v porovnání s českým

Úroveň: B1 Téma: reálie
Seznámení se základními informacemi o britském a českém školství se zaměřením na hlavní rozdíly. Rozvoj a procvičení slovní zásoby týkající se všech stupňů vzdělávacího systému. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií. Úroveň podle SERRJ B1.
30.09. 12

Britské univerzity

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o univerzitách v UK, zejména o Oxfordu a Cambridgi. Úroveň podle SERRJ: B1
30.09. 12

Britští herci

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Informace o filmových rolích známých britských herců a hereček.
14.10. 12

Britští zpěváci

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní údaje o některých britských zpěvácích.
01.03. 12

Britští zpěváci

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Seznámení se slavnými britskými zpěváky, jejich životem a díly.
28.06. 12

Brontë Sisters

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál žáky stručně seznamuje se základními informacemi o sestrách Brontëových. Zvláště se zaměřuje na román Charlotte Brontëové - Jana Eyrová, v němž žáci pomocí videoukázek poznávají životní zvraty hlavní hrdinky, a román Emily Brontëové - Na větrné hůrce, v němž žáci procvičují práci s textovým materiálem.
28.05. 12

Bronte sisters

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznámí s velmi významnými anglickými spisovatelkami Charlotte a Emily Bronteovými. Poznají díla, která tyto dvě autorky proslavila. A2
21.03. 12

Budoucí čas - sloveso will

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Sloveso will pro vyjádření budoucnosti, příklady užití, cvičení, závěrečný test. Úroveň podle SERRJ: B1
Autor: Pavel Smola
12.01. 11

Bydlení

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tato prezentace se zaměřuje na slovní zásobu tématu dům a byt. Úroveň podle SERRJ A2.
10.09. 10

Bydlení

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní typy bydlení a domů v ČR a v ESC - seznámení s typy domů v UK, způsoby bydlení v USA a v ČR, procvičení slovní zásoby na téma dům, zahrada, vybavení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň B1.
16.11. 10

Bydlení - dům a byt

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Slovní zásoba a konverzační náměty. Úroveň podle SERRJ: B2.
09.12. 10

Bydlení, zařízení domu a bytu

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba okruhu, vazba there is/are. Úroveň A1.
29.01. 13

Být ženou

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace je určena pro hodiny konverzace a je zaměřena na postavení žen v subsaharské Africe. Zabývá se právy žen, jejich dodržováním, rovnoprávností a těžkými životními podmínkami žen. Rozvoj slovní zásoby, procvičování konverzace, čtení a porozumění textu.
Autor: Alan Jasansky
22.11. 12

Být ženou

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Globální téma Žena v různých částech světa a v různých podmínkách. Prezentace se věnuje tomuto tématu.
20.07. 12

Cambridge

Úroveň: B1 Téma: reálie
Historie města a univerzity v Cambridgi, významné památky, aktivity. Práce s mapou a textem.
13.04. 12

Can, could, be able

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál zaměřený na použití modálního slovesa can v (přítomném a minulém čase) a použití vazby be able. A2
31.12. 12

Can, could, be able to

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Základní informace o používání can, could, be able to. Procvičení gramatiky, výklad, přiřazování, přesouvání a doplňování.
18.10. 12

Can, could, be able to

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Použití modálních sloves can, could a opisného tvaru be able to. (B1)
Autor: Marek Mann
09.11. 10

Canada

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní informace o geografii, státních symbolech a politickém uspořádání Kanady. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Laurie Bram
26.10. 12

Časy - procvičení

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičení přítomného času prostého a průběhového, také u tzv. statických sloves, B1
30.11. 12

Časy - procvičování

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Procvičování formy a užití běžných časů v angličtině (přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, minulý čas prostý, minulý čas průběhový) a tvarů nepravidelných sloves v minulém čase prostém.
17.10. 12

Časy - procvičování

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Slovesné časy na úrovni A2. Shrnutí a procvičení časů - přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, předpřítomný, budoucí. (A2)
30.09. 12

Časy - procvičování

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace pravidel použití přítomného, minulého a budoucího času.
24.01. 11

Červená Karkulka

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Pohádka Červená Karkulka. Slovní zásoba a fráze týkající se pohádky, procvičení minulého času pravidelných i nepravidelných sloves. Motivace, kompletní text pohádky, varianty zakončení - písemný projev žáků, video. Chronologické řazení obrázků podle děje, skupinová práce - dramatizace.(A2)
08.03. 11

Červený trpaslík - The Red Dwarf

Úroveň: B2 Téma: reálie
Studenti si prostřednictvím výukového materiálu o Červeném trpaslíku osvojí neformální slovní zásobu a procvičí si jednu z řečových dovedností, a to čtení. Úroveň B2
09.01. 12

Česká kultura a literatura

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Česká kultura a literatura, osobnosti, Karel Čapek
13.06. 11

Česká kultura a literatura

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Tento výukový materiál rozvíjí slovní zásobu k tématu, podněcuje žáky k samostatnému projevu a zaměřuje se na oblast divadla a literatury (ND, K.Čapek) . SERRJ A2
12.12. 10

Česká kultura a literatura

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Slavné osobnosti české kultury a literatury, zaměřeno zejména na osobnost Karla Čapka a jeho dílo. Úroveň podle SERRJ: B1.
31.10. 11

Česká NEJ

Úroveň: A2 Téma: reálie
Úroveň A2,základní informace o dvanácti významných místech, památkách a produktech.
04.04. 11

Česká NEJ

Úroveň: A1 Téma: reálie
Interaktivní prezentace - průvodce Českou republikou. Obsahuje množství fotografií zobrazujících významné přírodní a kulturní památky, jakož i osobnosti naší historie. Materiál je doplněn i krátkým kvízem a je zpracován pro jazykovou úroveň A1.
Autor: Jan Hrazdira
06.12. 10

Česká NEJ

Úroveň: B2 Téma: reálie
Charakteristické rysy české krajiny, architektury měst, vesnic, humoru, kuchyně,, současné kultury a sportu. SERRJ B2.
27.01. 11

Česká NEJ (Images of the CR)

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o zajímavostech České republiky. Úroveň dle SERRJ: B1
10.05. 12

Česká republika

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Předváděcí sešit je zaměřen na vytvoření a procvičení slovní zásoby k tématu. Známá fakta a informace jsou použity v jednoduchých větách, tak aby studenti byli schopni na základní úrovni prezentovat Českou republiku.
05.05. 11

Česká republika

Úroveň: B2 Téma: reálie
Maturitní téma: The Czech Republic Úroveň dle SERRJ: B2
08.03. 11

Česká republika

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení se základní slovní zásobou a informacemi týkajícími se reálií České republiky. Jejich procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií. Úroveň podle SERRJ A1.
26.11. 10

Česká republika

Úroveň: A2 Téma: reálie
Česká republika - základní faktografické a geografické údaje, symboly. Úroveň podle SERRJ: A2.
16.10. 10

Česká republika

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o České republice, průmysl, zemědělství, historie, zajímavosti. SERRJ B1
21.05. 11

Česká republika - historické události

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál popisuje významné historické udalosti např. bitvu na Bílé hoře, Mnichovskou dohodu, osobnost Jana Husa a založení Karlovy univerzity. Úroveň podle SERRJ: A2.
24.01. 12

Česká republika, zeměpisná prohlídka

Úroveň: B1 Téma: reálie
Česká republika, geografie
22.02. 12

České a britské Velikonoce

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Velikonoční zvyky v České republice a Velké Británii. A1
01.04. 12

České školství

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení na osvojení a procvičení informací týkajícího se českého školství. Úroveň podle SERRJ A2.
21.10. 11

České školství

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Fakta a slovní zásoba spojená s českým systémem vzdělávání a typy škol v Česku. B1
16.07. 13

České univerzity

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní informace o několika nejvýznamnějších českých univerzitách. Úroveň podle SERRJ: A2.
16.05. 11

České univerzity

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál blíže seznamuje s významnými českými univerzitami, především s jejich historií a významnými absolventy. Úroveň podle SERRJ: B1
22.10. 12

Čeští (zlatí) olympionici

Úroveň: B2 Téma: reálie
Prezentace všech olympioniků z let 1993-2012.
13.04. 12

Čeští zlatí olympionici

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Čeští zlatí olympionici po roce 1993. Letní i zimní olympijské hry. B1
02.02. 12

Čeští zlatí olympionici

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma sport, olympijské hry, čeští olympijští sportovci. SERRJ A2
24.04. 11

Cesty do vesmíru

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba, interaktivní cvičení týkající se sluneční soustavy a cest do vesmíru. Úroveň podle SERRJ: A2.
27.10. 10

Cesty do vesmíru

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Cesty do vesmíru - sluneční soustava, počátky cest do vesmíru, přistání na Měsíci, UFO, závěrečný test. Úroveň podle SERRJ: B1.
11.12. 12

Charakteristika osoby

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál se zaměřuje na seznámení se a procvičení přídavných jmen potřebných k popisu charakteru osoby - především z hlediska pracovních vztahů a kompetencí. Úroveň B1.
07.10. 12

Charakteristika osoby

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Seznámení se a procvičení přídavných jmen vyjadřujících různé kladné a záporné vlastnosti člověka. B2
25.12. 12

Charles Dickens

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Charles Dickens - životopis, dílo a jeho přínos pro anglickou i světovou literaturu. Viktoriánský Londýn ve spojení s Dickensem. Slovní zásoba na téma literatura. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B2.
13.12. 12

Charles Dickens

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní informace o životě a díle Charlese Dickense. A2.
Autor: Lada Marková
03.10. 11

Charles Dickens

Úroveň: A1 Téma: literatura a umění
Stručné seznámení s dílem a životem autora. A1
01.06. 11

Charles Dickens

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Prezentace zaměřená na život a dílo slavného spisovatele 19. století - Charlese Dickense. SERRJ: B1
06.04. 11

Charles Dickens

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál seznamuje studenty s životem a dílem Charlese Dickense a obdobím v němž tvořil. Úroveň B2
31.12. 12

Charles Dickens - London

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznámí s jedním z velmi významných a populárních spisovatelů Velké Británie, s Charlesem Dickensem. A2
18.04. 12

Charles Dickens a viktoriánská doba

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
VM se věnuje životu a dílu Charlese Dickense v době vlády královny Viktorie.
30.09. 12

Charles Dickens a viktoriánská doba

Úroveň: A2 Téma: reálie
Informace o královně Viktorii, její době a díle a životě Charlese Dickense pro úroveň A2.
19.11. 12

Chicago

Úroveň: B1 Téma: reálie
Seznámení se základními informacemi o Chicagu
28.06. 12

Chirurgické kosmetické zákroky

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní metody kosmetické chirurgie a některá nechirurgická kosmetická ošetření. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Eva Kujalová
29.01. 13

Chov koní

Úroveň: A2 Téma: odborné
Cílem výukového materiálu je seznámit studenty s historií koní, jejich domestikací; s jejich rolemi v životě lidí, pracovním využití koní, krmení a péčí o koně.
Autor: Alan Jasansky
13.09. 11

Christmas in Britain and the Czech Republic

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Vánoce v Británii a České republice.(B2)
29.11. 10

Christmas pudding

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Úroveň B2. Seznámení se s jednotlivými chody tradičního britského vánočního oběda. Podrobný popis přípravy vánočního pudinku. Práce s videoukázkou.
13.12. 12

Chrudim

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; historie města, nejdůležitější okamžiky z dějin Chrudimi; významné chrudimské památky, jejich popis, historie a zajímavosti; významní rodáci a jejich zásluhy a dílo; podrobný popis chrudimské radnice. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
19.11. 12

Činnosti aranžéra

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní slovesa vyjadřující pracovní činnosti aranžéra. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
30.09. 11

Činný a trpný rod

Úroveň: B2 Téma: gramatika
- pokročilejší gramatické principy související s tvorbou činného a trpného rodu - fixace tvorby činného a trpného rodu slovesných výrazů - použití činného a trpného rodu u sloves s předložkami - pravidla tvorby činného a trpného rodu frázových sloves - vazba "it is" + trpný infinitiv. - úroveň dle SERRJ: B2
Autor: Pavel Stehno
06.12. 10

Činný a trpný rod

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení převodu činného rodu do trpného. Úroveň B2 SERRJ
28.12. 10

Číslovky

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Základní tvary číslovek, řadových číslovek, datumů. A1
17.12. 10

Číslovky

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Číslovky základní a řadové, jejich použití. Úroveň podle SERRJ A2.
27.10. 10

Číslovky

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Číslovky základní, řadové a násobné. Matematické výrazy a symboly. (B1)
11.03. 11

Civilizační choroby

Úroveň: B2 Téma: mezipředmětové vztahy
Prezentace slovní zásoby. Mezipředmětové vztahy, práce se znalostmi. Soutěžní forma. Úroveň podle SERRJ: B2
21.12. 10

Civilizační choroby

Úroveň: B1 Téma: jiné
Hlavní civilizační choroby, příčiny a možnosti, jak se těmto chorobám vyhnout. Úroven B1.
18.10. 12

Civilizační nemoci

Úroveň: A1 Téma: jiné
Žáci si v tomto výukovém materiálu osvojí slovní zásobu týkající se civilizačních chorob - jejich hlavní příčiny, nejběžnější nemoci a prevenci. Zároveň procvičí gramatiku rozkazovacích vět.
13.02. 11

Civilizační nemoci

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení s civilizačními nemocemi a jejich charakteristikou na základě různých interaktivních cvičení. Úroveň podle SERRJ A2.
07.03. 11

ČLENY

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Pravidla používání členu neurčitého, určitého a podstatná jména, se kterými není člen užíván. Výklad, procvičení, využití v písemném projevu. SERRJ B2
05.10. 11

Členy a geografické názvy

Úroveň: A2 Téma: mezipředmětové vztahy
Vysvětlení důležitosti použití členu určitého s geografickými názvy ve větě. Praktické cvičení. Vhodné jako doplněk výuky metodou CLIL (Contents and Language Integrated Learning). Tzn. obsahově a jazykově integrované vyučování, v tomto případě pro předměty anglický jazyk a zeměpis. Úroveň: A2 (pre-intermediate).
05.02. 12

Členy s vlastními jmény

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Pravidla a procvičení používání členů s vlastními jmény osob, míst i budov ve městě, institucí a se zeměpisnými názvy. SERRJ B2
03.05. 12

Členy u zeměpisných názvů

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál seznamuje žáky s používáním členů u zeměpisných názvů.
15.12. 11

Členy u zeměpisných názvů

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Základní použití členů u zeměpisných názvů. (B1)
Autor: Marek Mann
07.12. 11

Členy u zeměpisných názvů

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Seznámení se s pravidly použití určitého členu u zeměpisných názvů (kontinenty, země, města, řeky, jezera, moře, oceány, místa a budovy ve městě) a jejich procvičení. B2
03.05. 12

Člověk a jeho role v životním prostředí

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Různé role člověka v životním prostředí ajejich dopad
28.06. 12

Člověk a jeho role v životním prostředí.

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Definice základních pojmů životního prostředí, diskuse o pozitivní a negativní roli člověka, vyžívání moderních, někdy i problematických technologií. SERRJ B2
08.06. 12

Člověk a životní prostředí

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Seznámení s tématem, osvojení a prohloubení slovní zásoby. Vhodné do hodin konverzace (rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce).
01.03. 12

Člověk a životní prostředí

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Vliv člověka na životní prostředí, procvičení slovní zásoby. Video je doplněno otázkámi pro procvičení tématu.
Autor: Laurie Bram
13.04. 12

Clubbing - párty a oslavy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál se zaměřuje na rozvoj mluveného projevu v rámci úloh ústní státní maturity. VM obsahuje úlohy vhodné pro obě úrovně (základní a vyšší). Úroveň B1.
05.06. 12

Co se kde nakupuje

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby týkající se názvů obchodů a předmětů, které v nich můžeme zakoupit. Úroveň podle SERRJ B1.
02.04. 12

Co se kde nakupuje

Úroveň: B2 Téma: konverzační
VM se věnuje nakupování na různých místech podle typu obchodu.
14.12. 11

Co se kde nakupuje?

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál se zabývá nakupováním v obchodních domech. Zaměřuje se na osvojení detailní slovní zásoby k nakupování v jednotlivých odděleních obchodních domů. Úroveň dle SERRJ: A2
12.12. 11

Co se kde nakupuje?

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičení jednotlivých druzích obchodů a co se v něm nakupuje. SERRJ A1
Autor: Laurie Bram
31.12. 11

Commonwealth Games

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní historické údaje o Commonwealth Games, přehled některých druhů sportů, slovní zásoba zaměřená na sportovní vybavení a místo, kde se tyto sporty provozují.
20.12. 11

Conditionals

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Studenti si zopakují vedlejší věty podmínkové (0,1,2), budou je upevňovat hlavně mluvením nejprve o životě imaginárního studenta Conrada, pak o svých vlastních ifs. Materiál lze použít i pro vysvětlení a procvičení těchto gramatických struktur.
30.08. 12

Cormac McCarthy

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Profil současného amerického spisovatele.
04.10. 12

Countries, nationalities and languages

Úroveň: A1 Téma: mezipředmětové vztahy
Žáci se v tomto výukovém materiálu naučí slovní zásobu evropských států, národností a používaných jazyků. Materiál vyžaduje předchozí znalost evropského kontinentu z předmětu zeměpis a navazuje tak na mezipředmětové vztahy. Žáci se nejprve seznámí s dělením Evropy do regionů a poté si osvojí slovní zásobu jednotlivých států v regionech. Nakonec si znalosti ověří v jednoduché křížovce.
04.10. 12

Dan Brown

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál seznamuje s osobou současného amerického spisovatele Dana Browna, autora bestsellerů Šifra mistra Leonarda, Andělé a Démoni a dalších. Žáci jsou nejprve informováni o základních údajích, o jeho díle. Poté se zaměří na ukázku z díla Šifra mistra Leonarda. Žáci pracují s textem a zodpoví otázky v krátkém kvízu.
09.01. 13

Daně

Úroveň: B2 Téma: odborné
Výukový materiál vysvětluje co je daň, jaké jsou znaky daní, jak se daně dělí podle placení daně, podle vztahu k výši příjmu, za jakými účely se daně vybírají, vč.vysvětlení těchto pojmů a představuje některé z daní vyskytující se v rozvinutých zemích.
10.10. 12

Death Valley National Park

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o národním parku Death Valley v USA.
07.10. 12

Dějiny USA

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní informace o historii USA do konce občanské války. Úroveň podle SERRJ: A2.
15.11. 12

Den Země

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Materiál rozvíjí slovní zásobu a základní informace k tématu.
12.03. 12

Den Země

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace nejdůležitějších informací o historii vzniku i současnosti svátku Dne Země. Procvičení a ověření slovní zásoby a získaných informací pomocí několika interaktivních cvičení. Úroveň A2.
28.11. 12

Denní program v mateřské škole

Úroveň: A2 Téma: odborné
Seznámení se základní strukturou pobytu dětí v mateřské škole, s jejich denním programem a jednotlivými aktivitami. Zaměření na rozvoj a procvičení slovní zásoby. Úroveň A2.
03.10. 12

Denní program v mateřské škole

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Oblíbené činnosti dětí ve školce, popis obrázků, tvorba denního programu předškolních dětí, aktivity a věci na hřišti, hračky ve školce. Výklad a procvičení, rozvoj receptivních dovedností. Rozvoj slovní zásoby týkající se předškolní výchovy. Úroveň B1.
19.07. 12

Denní tisk

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál se zabývá tématem denní tisk, vysvětluje pojmy - tabloids a broadsheets. Podrobněji se věnuje obsahu obou typů novin. Žáci se seznámí se základní slovní zásobou tohoto tématu. V závěru si žáci mohou přečíst z některých anglicky píšících novin.
02.12. 11

Denní tisk

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o různých druzích denního tisku, zejména novin. Slovní zásoba k tématu, porovnání různých druhů novin.
14.12. 11

Depeche Mode

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Základní informace o skupině. Práce s texty písní. Úroveň: B2.
28.11. 12

Determinující výrazy

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Seznámení s různými druhy kvantifikujících determinátorů a možností jejich použití.
02.01. 13

Determinující výrazy

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace výrazů all, most, no, none, both, either, neither, whole, each a every.
Autor: Eva Ježková
17.10. 12

Determinující výrazy

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Použití determinujících výrazů all, some, many, any, most, none, both, neither, either, every a whole. (B1)
Autor: Marek Mann
12.12. 11

Determinující výrazy

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení s různými druhy kvantifikujících determinátorů, použití v různých časech, shrnutí základních pravidel pro jejich použití s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény a pro jejich použití v různých typech vět. Obsahuje cvičení na doplňování, přiřazování správných tvarů, tvoření vlastních vět a rozhodnutí o správnosti vět.
24.10. 12

Determinující výrazy - much, many, little, few, a little, a few

Úroveň: A2 Téma: gramatika
SERRJ: A2; základní pravidla použití výrazů much a many, (a) little a (a) few
18.12. 12

Dětská literatura

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní žánry dětské literatury, stručná historie vývoje dětské literatury v anglicky mluvících zemích, nejvýznamnější díla 19.století a jejich autoři, fantasy literatura 20.století a její představitelé. Práce s texty, ilustracemi a filmovými ukázkami. Obsahuje cvičení na doplňování, přiřazování a rozhodování o správnosti tvrzení. Úroveň B1.
19.11. 12

Dětská literatura

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Vymezení pojmu dětská literatura, seznámení se základními literárními žánry. Přehled nejznámějších autorů dětské literatury a představení několika děl. Úroveň A2.
20.06. 12

Divadlo

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Popis scény, slovní zásoba, představitelé.
06.06. 12

Divadlo

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Rozvoj řečových dovedností, rozvoj slovní zásoby a práce ve dvojicích na téma divadlo. SERRJ B1
07.02. 12

Divadlo

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Slovní zásoba k popisu divadelního sálu, typům představení. Vyprávění o návštěvě divadla. Úroveň podle SERRJ: A2
24.10. 12

Dny, měsíce, datum

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Správné formy čtení a psaní dat a letopočtů, názvy dnů v týdnu, měsíce a roční období a nimi spojené předložky.
15.08. 12

Dny, měsíce, datum

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba dnů v týdnu, měsíců v roce a ročních období a jak správně čteme v angličtině datum a letopočty.
Autor: Laurie Bram
21.10. 11

Doktor Martin

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní fakta o populárním britském seriálu Doc Martin (v hlavní roli Martin Clunes). Úroveň B1.
03.12. 12

Dopis - neformální

Úroveň: B1 Téma: jiné
Seznámení se strukturou neformálního dopisu a procvičení příslušných frází.
Autor: Marek Mann
18.12. 12

Dopis - stížnost

Úroveň: B1 Téma: jiné
Seznámení se strukturou formálního dopisu - stížnosti.
Autor: Marek Mann
18.12. 12

Dopis - žádost

Úroveň: B1 Téma: jiné
Seznámení se strukturou formálního dopisu - žádosti.
Autor: Marek Mann
16.01. 13

Doprava v Londýně

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál obsahuje informace o veřejné dopravě v Londýně.
13.12. 12

Doprava v Londýně

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje studenty se třemi způsoby přepravy v Londýně - taxi, ikonickými dvoupatrovými autobusy a podzemní dráhou.
19.11. 12

Doprava v Londýně

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se základními informacemi o městské dopravě v Londýně. A2
03.01. 11

Dopravní prostředky

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Prezentace a rozšíření slovní zásoby na téma dopravních prostředků. Dialogy. Poslech - hlášení na vlakovém nádraží. Úroveň podle SERRJ: B2
31.12. 10

Dopravní prostředky

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Úvod do tématu Dopravní prostředky. Seznámení se slovní zásobou letecké, železniční a silniční dopravy. Určeno pro úroveň B1.
31.10. 10

Dopravní prostředky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní údaje o jednotlivých druzích dopravních prostředků, jejich porovnání a základní slovní zásoba k danému tématu.
16.11. 10

Dopravní prostředky - srovnání

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Srovnání dopravních prostředků, jejich výhody a nevýhody. Úroveň A2 podle SERRJ.
05.10. 12

Dopravní značky

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřen na slovní zásobu (dopravní značky). Studenti jsou vedeni, aby tuto slovní zásobu aktivně používali. Materiál obsahuje praktická cvičení (přiřazovačky, multiple-choice) a zároveň zadání pro komunikační cvičení ve dvojicích. Součástí je též doplňující materiál - cedule ve VB a jejich význam.
25.10. 12

Dopravní značky

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Studenti se seznámí krátce s historií dopravních značek, doplní chybějící výrazy. Musí rozpoznat různé druhy značek a přiřadit k nim obrázky. Výběr některých značek a jejich názvy. Na konci je za odměnu čeká zábavné video s podivnými značkami.
17.01. 12

Dotazy na cestu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Komplexní rozbor tematického celku. A2
14.12. 11

Dotazy na cestu

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Materiál je vytvořený pro procvičení otázek a odpovědí, které se mohou užít při ptaní na cestu a popis cesty. Vysvětlení místních předložek na obrázcích. Mapa a cvičení k uvedené mapě (najít uvedené místo na mapě a nácvik rozhovoru). Odkazy na internetové stránky s doplňovacími cvičeními.
13.06. 12

Dotazy na cestu, orientace

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Různé způsoby dotazování se na cestu a instrukce, jak se dostat k cíli. Objekty ve městě. Předložky místa - přetahování a doplňování. Obrázková mapa (též k vytištění pro studenty), orientace podle mapy. Úroveň A1.
07.02. 11

Dovolená

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení se základní slovní zásobou a frázemi týkajícími se tématu prázdniny, dovolená, cestování. Jejich procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň podle SERRJ A1.
15.02. 11

Dovolená

Úroveň: B2 Téma: konverzační
VM určený pro úroveň B2 obsahuje rozšiřující slovní zásobu pro zorganizování dovolené - destinace, ubytování, doprava, stravování.
17.09. 10

Dovolená

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Komplexní rozbor tematického celku - Dovolená - Cestování. B1
21.01. 11

Dovolená - itinerář

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Obsahuje body pro sestavení itineráře.
01.04. 12

Drogy

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Úvodní obrazovka, nová slovní zásoba (přetahování slov a kreslení spojnic), video, čtení, mluvení, hra pexeso s mluvením, píseň s textem, písemný domácí úkol. Úroveň podle SERRJ: B2.
14.03. 12

Drogy

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba daného tématu.
24.06. 11

Drogy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby k tématu Drogy. Úroveň podle SERRJ A2.
13.05. 11

Drogy

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba na téma drogy (slovní obraty, základní skupiny drog, vybrané druhy drog, informace o těchto vybraných druzích drog). Výklad, procvičení, diskuze, pracovní listy, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalosti na dané téma. Jazyková úroveň dle SERRJ je A1.
05.10. 10

Drogy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Druhy drog, jejich účinky. Ne/legální drogy. Jazyková úroveň podle SERRJ:B1
06.01. 13

Drugs

Úroveň: B2 Téma: odborné
Základní informace o drogách, rozdělení drog, účinky a stádia závislosti.
30.05. 11

Druhy filmů a filmové profese

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení a osvojení si základní slovní zásoby týkající se filmového průmyslu. Studenti budou umět rozlišit druhy filmů a popsat lidi, kteří se na tvorbě filmu podílejí. SERRJ:A2
20.03. 11

Druhy filmů, lidé, kteří na filmu pracují (profese)

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu (druhy filmů, profese pracující na tvorbě filmů atd.), charakteristika jednotlivých typů filmů a profesí. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
20.12. 10

Druhy masmédií

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba a základní fráze týkající se tématu Masmédia. Tisk, rozdíl mezi seriózním tiskem a bulvárním tiskem, rádio, veřejnoprávní a komerční TV stanice, Internet. Rozvoj řečových dovedností a znalosti slovní zásoby a frazeologie v oblasti tématu Masmédia. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Diskuse ve dvojicích. Úroveň A2.
05.01. 13

Druhy médií

Úroveň: B2 Téma: odborné
Úvodní obrazovka s konverzačními otázkami, noviny - rádio - televize - internet a slovní zásoba s konverzací, domácí úkol (prezentace). Úroveň podle SERRJ: B2.
07.08. 11

Druhy médií

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Média v našem životě. Rozlišení druhů médií. Slovní zásoba z oblasti: knihy, tisk, televize - film, počítač a internet. Stupeň obtížnosti podle SERRJ A1.
08.03. 11

Druhy médií

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál obsahuje základní údaje o jednotlivých druzích médií, jejich porovnání a základní slovní zásobu k danému tématu. Dále jsou zde zpracovány jednotlivé druhy novin a časopisů, porovnání výhod a nevýhod jednotlivých periodik a porovnání, jak často jsou vydávány. Tento materiál je určen na 30 minut vyučovací hodiny.SERRJ A1
13.02. 11

Druhy médií

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Druhy médií - internet, časopisy, noviny, televize a mobilní telefony. A2
13.10. 10

Druhy médií

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní přehled o tom, co patří mezi média se zaměřením na noviny a časopisy. Slovní zásoba k druhům novin a časopisů. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
23.09. 11

Druhy obchodních dopisů

Úroveň: B2 Téma: odborné
Tento výukový materiál pracuje s teoretickými definicemi,odbornou slovní zásobou a prakticky procvičuje dovednost psaní obchodních dopisů. SERRJ B2
24.06. 11

Druhy obchodních dopisů

Úroveň: A2 Téma: odborné
Výukový materiál seznamuje se základními typy obchodních dopisů. V úvodu je připomenuta struktura obchodního dopisu. U jednotlivých typů dopisů je poukazováno zejména na obsah. Úroveň dle SERRJ: A2
16.06. 11

Druhy obchodních dopisů

Úroveň: A1 Téma: odborné
Výukový materiál "druhy obchodních dopisů" je zaměřen na osvojení základní slovní zásoby a kolokace, které žáci mohou použít v anglické obchodní korespondenci. Úroveň podle SERRJ: A1.
06.12. 10

Druhy obchodních dopisů

Úroveň: B1 Téma: odborné
Tento výukový materiál se zabývá slovní zásobou a kolokacemi, které žáci využijí při psaní obchodních dopisů. Úroveň podle SERRJ: B1.
20.02. 11

Druhy pečiva

Úroveň: A2 Téma: odborné
Krátký výlet na téma pečivo. Slovní zásoba, videa, mluvení. SERRJ: A2+
24.01. 12

Druhy sportů

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní rozdělení sportů, názvy sportů. Úroveň A1.
12.06. 11

Dublin

Úroveň: A1 Téma: reálie
Informace o hlavním městě Irska - Dublinu. A1.
07.03. 11

Dublin

Úroveň: B1 Téma: reálie
Seznámení s hlavním městem Irské republiky - Dublinem, informace o vybraných turistických atraktivitách, práce s texty a poslechové cvičení. (B1)
25.12. 12

Dublin: tourist attractions

Úroveň: A2 Téma: reálie
Seznámení se základními turistickými atrakcemi města, práce s textem, odkazy na webové stránky.
30.09. 11

Duffy

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
VM o populární britské zpěvačce Duffy - život, alba a rozbor písně Mercy. Plus procvičení slovní zásoby z oblasti hudby (hud. nástroje a profese). Úroveň A2.
22.10. 12

E.A.Poe: The Maelström

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Život a dílo spisovatele s důrazem na povídku The Maelström.
30.10. 12

Ed Wood

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Americký filmový režisér 50.let, který byl posmrtně označen jako nejhorší režisér všech dob.
24.11. 11

Edgar Allan Poe

Úroveň: A1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál žáky seznamuje se základními daty jednoho z nejvýznamnějších amerických spisovatelů. Seznamuje s žáky s jeho přínosem (žánrem hororu). Materiál se zaměřen zejména na slovní zásobu spojenou s tématem - literární žánry, vybrané autorovi práce a témata, opakující se v mnoha dalších dílech. V závěru žáci sestaví zjednodušenou verzi příběhu Černý kocour. Možné je i shlédnout video nahrávku, která odpovídá žánru - horor. Úroveň: A1
27.05. 11

Edgar Allan Poe

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Základní informace o autorovi, jeho životě a díle. Stručná informace o žánrových formách a tématice děl. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování, přesouvání, doplňování. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, znalostí v oblasti této problematiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. (SERJ B2)
11.01. 11

Edgar Allan Poe

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní informace o životě a díle amerického autora Edgara Allana Poa. Vliv negativních životních zkušeností a tragédií na jeho tvorbu. Poslechové a čtecí aktivity - rozbor děl (The Raven, The Black Cat). Komunikační aktivity, diskuze ve dvojicích.Úroveň A2(pre-intermediate).
06.12. 10

Edgar Allan Poe

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a dílo Edgara Allana Poa, význam Poa jako básníka, báseň Havran, citáty o E. A. Poeovi. Výklad a procvičení, rozvoj receptivních dovedností. Čtení s porozuměním, práce s textem, rozvoj slovní zásoby.Úroveň B1.
04.04. 11

Edinburgh

Úroveň: A2 Téma: reálie
Materiál slouží především jako interaktivní prezentace Edinburghu a jeho zajímavostí. Je zaměřen na procvičení a rozšíření slovní zásoby a je zpracován pro úroveň A2.
Autor: Jan Hrazdira
27.10. 10

Edinburgh

Úroveň: B1 Téma: reálie
Edinburgh - geografická pozice, památky, festival. Úroveň podle SERRJ: B1.
22.10. 12

Ekologie a těžba dřeva

Úroveň: B2 Téma: odborné
Studenti se seznámí s funkcemi lesů a jejich přínosem k ekologii,ekonomice a rekreačním účelům. Prodiskutují ekonomický přínos těžby lesů i problémy, které jsou s těžbou spojené. SERRJ B2
16.10. 11

Ekonomie a ekonomika

Úroveň: B1 Téma: odborné
Cílem předváděcího sešitu je seznámit studenty se základími ekonomickými pojmy a charakteristikou ekonomie. Studenti si osvojí základní termíny a kategorie. SERRJ: B1.
13.12. 12

Elektronická komunikace

Úroveň: A2 Téma: odborné
Komunikace prostřednictvím emailu, jeho charakteristika. Struktura emailu, jeho výhody a nevýhody.
03.05. 12

Elvis Presley

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál seznamuje žáky se základními údaji, které se týkají zpěváka Elvise Presleyho.
10.02. 12

Elvis Presley

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Seznámení s králem rock´n´rollu Elvisem Presley. Fakta z pracovního i soukromého života. Procvičení poslechových a řečových dovedností; a slovní zásoby na téma hudba.
12.11. 12

England

Úroveň: B2 Téma: reálie
Prezentace se za zabývá turisticky nejznámějšími a historicky významnými místy v Anglii. Úroveň dle SERRJ B2.
23.11. 11

England

Úroveň: A2 Téma: reálie
Reálie Anglie - turisticky zajímavá místa, vlajka, historie. Úroveň podle SERRJ: A2.
16.11. 11

England

Úroveň: B1 Téma: reálie
Prezentace s nadhledem seznamuje s některými "zažitými pravdami" o Anglii. Základní geografické informace a zajímavosti ze současného života i historie. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B1.
15.11. 11

English as a foreign language

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Maturitní téma: Angličtina jako světový jazyk (B2)
16.05. 11

Ernest Hemingway

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní údaje o Ernestu Hemingwayovi, jeho život, dílo a styl psaní (iceberg theory). České názvy nejvýznačnějších knih, stručný obsah knihy Stařec a moře. Výklad, procvičení, křížovka. (B1)
17.04. 11

Ernest Hemingway

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Život, nejvýznamejší díla, obsah novely Stařec a moře, temata a autorův styl. SERRJ B2
17.03. 11

EU-symboly, orgány

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje se symboly a orgány EU. Žáci pracují s mapou Evropy a získají přehled o zemích EU. Úroveň dle SERRJ:A2
18.12. 12

Euro

Úroveň: B2 Téma: odborné
Faktografické údaje o společné evropské měně.
13.04. 12

Euro

Úroveň: A2 Téma: odborné
Výukový materiál se zabývá tématem euro - jeho symbolem a historií. Podrobněji představuje mince, bankovky a symboly na nich. A2
10.11. 11

Euro

Úroveň: B1 Téma: odborné
Vznik a vývoj eura pro úroveň B1.
Autor: Lada Marková
26.05. 11

European Union

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní informace o symbolech a orgánech Evropské unie. Úroveň dle SERRJ:A1
Autor: Laurie Bram
30.10. 12

Eurotunnel

Úroveň: A2 Téma: reálie
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznámí s jedním ze způsobů cestování do Anglie. V tomto VM se žáci seznámí s Eurotunelem. A2
13.12. 10

Evropská unie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o geografii, symbolech a institucích EU pro úroveň B1.
12.10. 11

Evropské občanství

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál se zabývá životem v současné Evropě. Úroveň dle SERRJ: B1
17.01. 12

Exponenciální funkce

Úroveň: A2 Téma: mezipředmětové vztahy
Definice exponenciální funkce, graf, vlastnosti. Úroveň A2.
20.02. 12

Exponenciální rovnice

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Pojem exponenciální rovnice. Metody řešení rovnic.Úroveň B1.
07.10. 11

Exponenciální rovnice

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Řešení exponenciálních rovnic se stejným základem. Opakování řešení lineárních a kvadratických rovnic. Práce se zlomky, odmocninami a mocninami a kladnými i zápornými exponenty. (B1)
19.03. 12

Extrémní počasí

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Tornáda v USA (puzzle, video), hurikány v Karibiku (čtení, mluvení), sucho v Africe (video, mluvení), povodně v Bangladéši (čtení, mluvení), písemný domácí úkol. Úroveň podle SERRJ: B2.
13.12. 11

Extrémní počasí

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Rozšíření a procvičení slovní zásoby týkající se (extrémního) počasí. Připomenutí přírodních katastrof v ČR, USA, Pákistánu, Austrálii.
02.12. 11

Extrémní počasí

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozšíření slovní zásoby tématu "Extrémní počasí" A2
31.10. 11

Extrémní počasí

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál se seznamuje žáky se slovní zásobou týkající se extrémního počasí. Zaměřuje se zejména na osvojení a procvičení nové slovní zásoby. Úroveň: A1
15.11. 12

F. S. Fitzgerald

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál žáky stručně seznamuje se základními informacemi o osobě amerického autora Francise Scotta Fitzgeralda. Žáci budou znát základní informace o jeho díle a stylu. Součástí výukového materiálu je i krátká povídka s autobiografickými rysy, kterou si žáci přečtou. Dále jsou použity úryvky z filmů natočeného roku 1974 podle románu Velký Gatsby. B1
18.12. 12

Fair Trade

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní seznámení s tématem férového obchodu a slovní zásobou tématu se týkající.
11.12. 12

Fair trade

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál se zabývá konverzačním tématem fair trade.
04.11. 12

Fair Trade

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřen na téma spravedlivého obchodu. Detailně přibližuje téma prostřednictvím různých organizací podporujících spravedlivý obchod. Úroveň dle SERRJ: B2
15.11. 12

Faktura

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál seznamuje žáky s termínem faktura a jejím příkladem, pro-forma fakturou a dalšími účetními pojmy.Obsahuje poslechové cvičení.
10.04. 12

False friends

Úroveň: A1 Téma: jiné
- podstata "false friends" v angličtině - matoucí/zavádějící slovní zásoba - fixace na různých typech cvičení - zdánlivá podoba slov v obou jazycích (CZE-ENG) - odhad významu slova podle kontextu věty
Autor: Pavel Stehno
26.10. 11

False friends

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Slovní zásoba - slova v češtině a angličtině podobná formou nebo výslovností, ale významově odlišná. Jejich význam a užití. Přípony -ic a -ical a jejich význam u přídavných jmen se stejným kořenem. Výklad a procvičení různých významů slov podobných v češtině a angličtině, křížovka - přiložený pracovní list pro celý výukový materiál. (B1)
06.06. 11

Famous trade fairs

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál seznamuje se základní slovní zásobou tématu veletrhy a místy, kde se veletrhy konají.Žáci pracují se slovníky a mapou. Úroveň dle SERRJ: B1
31.05. 11

Fauna a flóra

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Procvičení slovní zásoby v oblasti fauny a flóry, idiomy obsahující názvy zvířat. Úroveň podle SERRJ: B2.
03.12. 10

Fauna a flóra

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Interaktivní prezentace obsahující základní slovní zásobu vhodnou pro konverzaci o fauně a flóře. Úroveň podle SERRJ A1.
03.12. 10

Fauna a flóra

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Fauna a flóra A2
01.11. 10

Fauna a flóra

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Mláďata zvířat, obydlí zvířat, bežné dřeviny a květiny, úroveň podle SERRJ: B1.
21.10. 10

Favourite Meals in Great Britain, the USA, and the Czech Republic

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Maturitní téma - Favourite Meals and Eating Habits (B2)
18.10. 12

Feelings

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní informace o vyjadřování pozitivních a negativních pocitů.
18.12. 12

Film - fenomén a historie

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Historie filmu od prvopočátku do 40.let 20.stol. Interaktivní cvičení faktická i jazyková, mnoho odkazů na webové stránky. Úroveň podle SERRJ: B1.
30.11. 12

Filmové žánry a filmové profese

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Interaktivní formy pro prezentaci či opakování slovní zásoby z oblasti filmových žánrů a profesí. Úroveň dle SERRJ:B2
20.12. 11

Fitness centre

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Studenti se seznámí se slovní zásobou - vybavení fitness klubu, svalové skupiny, principy různých fyzických aktivit ve "fitku", budou je následně používat pro speaking a odpovědi ve fitness dotazníku s použitím hlasovacího zařízení. SERRJ B1
18.12. 12

Formální dopis - stížnost

Úroveň: B2 Téma: odborné
Praktické rady, jak správně vytvořit písemnou stížnost.
18.12. 12

Formální dopis - žádost

Úroveň: B2 Téma: odborné
Pravidla psaní formálního dopisu, příklady, funkční jazyk.
06.09. 11

Forrest Gump

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Několika aktivitkami si studenti připomenou film, reálné osobnosti a události, známé citace a myšlenky filmu, zamyslí se nad osobností Forresta a jeho životem, pokusí se o recenze filmů. Procvičí související jazykové struktury. SERRJ A2
23.05. 11

Forrest Gump

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Seznámení se základními informacemi o filmu Forrest Gump. SERRJ B1
14.06. 17

Fotografování a fotografie

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Studenti se seznámí s názvy částí fotoaparátu, se základními pravidly při fotografování, zlatým řezem, hloubkou ostrosti, fotografováním pohybu a horizontu, prohloubí si slovní zásobu z tématu. Rozvoj slovní zásoby, procvičování konverzace, čtení a porozumění textu.
Autor: Alan Jasansky
07.02. 12

Fotografování a fotografie

Úroveň: B1 Téma: odborné
Fotografování – součást zaměstnání nebo koníček? Popis a charakteristika fotoaparátu. Různé kategorie fotografií. SERRJ: B1.
12.12. 11

Frances Scott Fitzgerald

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Život a dílo F.S.Fitzgeralda, souvislost s americkou společností a událostmi 20. - 30. let minulého století. Výunam románu Velký Gatsby. SERRJ: B2
06.12. 10

Frázová slovesa

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení užití 6 frázových sloves take after, take up, come across, keep up, let down, put off. Úroveň podle SERRJ: B2.
05.10. 10

Frázová slovesa

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Slovní zásoba týkající se každodenního života. A1
11.09. 10

Frázová slovesa

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Frázová slovesa spojená s cestováním. Určeno pro úroveň B1.
07.10. 12

Frázová slovesa (pocity a vztahy)

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál se specializuje na frázová slovesa spojená s pocity a vztahy mezi lidmi. Zaměřuje se na procvičení těchto sloves pomocí rozličných cvičení - přiřazování k definicím, spojování, doplňování příběhu, výběr multiple choice, konverzační cvičení aj.Vhodné jako doplněk k maturitnímu tématu FAMILY AND RELATIONSHIPS. Úroveň A2.
15.05. 12

Frázová slovesa - LOOK

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Významy základních frázových sloves s LOOK v angličtině. (A2)
17.03. 11

Frázová slovesa A2

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení pěti nejpoužívanějších frázových sloves s "look". Jednoduchý výklad a procvičení postavení předmětu u frázových sloves.
30.11. 12

Frázová slovesa M. Solutions

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Interaktivní procvičování sloves úrovně Intermediate a Upper-Intermediate.
17.10. 12

Frázová slovesa s částicí DOWN

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Významy frázových sloves s částicí "down". Pokročilejší práce s vybranými frázovými slovesy v různých typech cvičení. České překlady i anglická synonyma frázových sloves. (B2)
17.10. 12

Frázová slovesa s částicí off

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Modifikace frázových sloves s částicí off. Použití částice off ve významu frázových sloves. Různé typy cvičení. Odhad významu frázových sloves dle kontextu. (B2)
29.06. 12

Frázová slovesa s částicí TURN

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Pokročilejší práce s frázovým slovesem "turn". Různé významové rozdíly jednoho frázového slovesa. České překlady i anglická synonyma frázových sloves. (B1)
18.12. 12

Frázová slovesa s DOWN

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Cílem prezentace je seznámit žáky s tvorbou frázových sloves a šesti novými frázovými slovesy. Tato slovesa jsou nejprve vysvětlena pomocí popisu a obrázku. Žáci tak mohou odhadnout jejich význam. Frázové sloveso se vždy na příslušné straně zobrazí. Následuje použití frázového slovesa v konkrétním případu. Předpokládá se zde znalost přítomného času prostého a průběhového, minulého času prostého u slovesa go a modální sloveso can a could. Celá prezentace je zakončena souhrnným cvičením, kde si žáci ověří svoji znalost frázových sloves.
25.12. 12

Frázová slovesa s down

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Frázová slovesa s down. Přiřazování, význam a test. Úroveň A2.
07.10. 12

Frázová slovesa s DOWN

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled vybraných frázových sloves s DOWN pro danou jazykovou úroveň.
05.10. 12

Frázová slovesa s GET

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na slovní frázová slovesa s GET. Ve výukovém materiálu je představeno šest sloves s GET (get up, get on with, get back, get on, get off, get over). Výukový materiál se dále zaměřuje na procvičení těchto sloves pomocí rozličných cvičení.Úroveň: A1.
07.05. 12

Frázová slovesa s GET

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Frázová slovesa s GET, příklady, cvičení, odkazy. Úroveň podle SERRJ: B2
Autor: Pavel Smola
31.01. 12

Frázová slovesa s GET

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled vybraných frázových sloves s GET. A2
18.10. 12

Frázová slovesa s GIVE

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Frázová slovesa s GIVE, příklady, cvičení. Úroveň podle SERRJ: B2
Autor: Pavel Smola
10.10. 12

Frázová slovesa s GIVE

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve VM je představeno a procvičeno různými typy cvičení celkem 10 frázových sloves s GIVE - GIVE AWAY, GIVE IN, GIVE UP, GIVE OFF, GIVE OUT, GIVE BACK (4 slovesa jsou se 2 významy). V závěru VM jsou odkazy na internetové testy.
10.10. 12

Frázová slovesa s GIVE

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled základních frázových sloves s GIVE. A2
01.06. 12

Frázová slovesa s GO

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Frázová slovesa s GO, příklady, cvičení. Úroveň podle SERRJ: B2
Autor: Pavel Smola
02.03. 12

Frázová slovesa s GO

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na frázová slovesa s GO. Úroveň podle SERRJ: A1.
17.01. 12

Frázová slovesa s GO

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Vysvětlení významu a následné procvičení deseti frázových sloves odvozených od základu GO.
25.12. 12

Frázová slovesa s in/into

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Frázová slovesa s in/into. Přiřazování, význam a spojování vět. Úroveň A2.
15.10. 12

Frázová slovesa s IN/INTO

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na frázová slovesa s IN/INTO.Úroveň podle SERRJ: B1
28.11. 12

Frázová slovesa s INTO

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Frázová slovesa s INTO, vysvětlení, použití ve větě
10.04. 12

Frázová slovesa s LOOK

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na slovní frázová slovesa s LOOK. Ve výukovém materiálu je představeno šest sloves s LOOK (look up, look at, look after, look for, look forward to, look out). Výukový materiál se dále zaměřuje na procvičení těchto sloves pomocí rozličných cvičení.
26.01. 12

Frázová slovesa s LOOK

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení užití frázových sloves s LOOK. Frázové sloveso je představeno v cca 15 významech. Úroveň podle SERRJ: B2.
30.09. 11

Frázová slovesa s LOOK

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení základních frázových sloves utvořených od základu "look".Úroveň SERRJ: B1
04.11. 12

Frázová slovesa s off

Úroveň: A2 Téma: gramatika
seznámení s deseti frázovými slovesy,jejich procvičení
30.10. 12

Frázová slovesa s OFF

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled vybraných frázových sloves s OFF. B1
31.12. 12

Frázová slovesa s ON

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace zaměřená na frázová slovesa s ON.
08.11. 12

Frázová slovesa s ON

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení jedenácti frázových sloves z ON rozdělených do třech významových okruhu (pokračování, postup, začátek).
30.10. 12

Frázová slovesa s ON

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled vybraných frázových sloves s ON. B1
25.12. 12

Frázová slovesa s OUT

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace seznamující studenty s významy a použitím 16 frázových sloves s OUT.
15.10. 12

Frázová slovesa s OUT

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na frázová slovesa s OUT. Úroveň podle SERRJ: B1.
27.08. 12

Frázová slovesa s OUT

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Seznámení, porozumění a správné užití 25 nejběžnějších frázových sloves s OUT.
12.11. 12

Frázová slovesa s PUT

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Osm základních frázových sloves, procvičení na interaktivních cvičeních - přiřazení k obrázkům, doplňování do vět. Nejprve ve 2 skupinách po čtyřech, v závěru materiálu všech osm dohromady. Úroveň podle SERRJ: A2.
03.10. 12

Frázová slovesa s PUT

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Frázová slovesa s PUT, příklady, cvičení. Úroveň podle SERRJ: B2
Autor: Pavel Smola
10.10. 12

Frázová slovesa s PUT

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve VM je představeno a procvičeno různými typy cvičení celkem 10 frázových sloves s PUT - ON, UP WITH, AWAY, IN, OFF, THROUGH, DOWN, FORWARD, UP a OUT. V závěru VM jsou odkazy na internetové testy. Úroveň B1.
13.12. 12

Frázová slovesa s TAKE

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál zaměřený na frázová slovesa s take.
10.10. 12

Frázová slovesa s TAKE

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na frázová slovesa s TAKE. Ve VM je představeno a procvičeno různými typy cvičení celkem 20 sloves s TAKE, která jsou po 10 rozdělena do 2 částí. V závěru VM jsou odkazy na internetové testy, ve kterých jsou obsažena slovesa z celého VM. Úroveň B1.
04.07. 12

Frázová slovesa s TAKE

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení užití frázových sloves s TAKE. Frázové sloveso je představeno v cca 15 významech. B2
21.03. 12

Frázová slovesa s TURN

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na slovní frázová slovesa s TURN. Ve výukovém materiálu je představeno sedm sloves s TURN (turn down, turn up, turn off, turn on, turn over, turn into, turn away ). Výukový materiál se dále zaměřuje na procvičení těchto sloves pomocí rozličných cvičení.Úroveň: A1
21.03. 12

Frázová slovesa s TURN

Úroveň: B2 Téma: gramatika
- pokročilejší znalost modifikací frázového slovesa TURN - rozdíly v používání a patřičných významech - vzájemné významové rozdíly v rámci jednoho frázového slovesa - procvičování českého překladu k daným frázovým slovesům
Autor: Pavel Stehno
16.09. 11

Frázová slovesa s TURN

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení základních frázových sloves vytvořených od základu "turn". Úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Lada Marková
18.12. 12

Frázová slovesa s UP

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Cílem prezentace je seznámit žáky s tvorbou frázových sloves a šesti novými frázovými slovesy. Tato slovesa jsou nejprve vysvětlena pomocí popisu a obrázku. Žáci tak mohou odhadnout jejich význam. Frázové sloveso se vždy na příslušné straně zobrazí. Následuje použití frázového slovesa v konkrétním případu (větě). Předpokládá se zde znalost přítomného času prostého a průběhového. Celá prezentace je zakončena souhrnným cvičením, kde si žáci ověří svoji znalost frázových sloves.
30.10. 12

Frázová slovesa s UP

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na frázová slovesa s UP. Úroveň podle SERRJ: B1.
30.11. 12

Frázová slovesa s up

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Materiál obsahuje seznam nejužívanějších frázových sloves s up s příkladovými větami a překladovými ekvivalenty. Materiál též obsahuje praktická cvičení k procvičování dané problematiky.
Autor: Jan Hrazdira
30.08. 12

Frázová slovesa s UP

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Frázová slovesa s UP - příklady, významy, slovní a větná spojení
31.12. 11

Frázová slovesa s ´get´

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Použití slovesa ´get´ nejenom jako frázového slovesa, ale také jeho další významy a spojení s minulým příčestím sloves. B1
16.10. 12

Frázová slovesa se SET

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Frázová slovesa se SET, příklady, cvičení. Úroveň podle SERRJ: B2
Autor: Pavel Smola
10.04. 12

Frázová slovesa se SET

Úroveň: A1 Téma: gramatika
- základní znalost modifikací frázového slovesa SET - rozdíly v používání a patřičných významech - vzájemné významové rozdíly v rámci jednoho frázového slovesa - český překlad jednotlivých frázových sloves - různé typy cvičení
Autor: Pavel Stehno
01.03. 12

Frázová slovesa se SET

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výuka a procvičení deseti frázových sloves odvozených od společného základu SET pro úroveň A2+.
07.02. 12

Frázová slovesa se SET

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na frázová slovesa se SET. Úroveň podle SERRJ: B1.
30.11. 12

Frázová slovesa se zdravím a sportem

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Frázová slovesa se zdravím a sportem.
03.10. 12

Frázová slovesa spojená s cestováním a počasím

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled základních frázových sloves spojených s cestováním a počasím. A2
11.12. 12

Frázová slovesa spojená s penězi, obchodem

Úroveň: B1 Téma: gramatika
- pokročilejší znalost frázových sloves souvisejících s penězi a obchodem, - fixace frázových sloves jako slovní zásoby, - typické použití ve větách, - vzájemné rozdíly mezi frázovými slovesy.
Autor: Pavel Stehno
18.10. 12

Frázová slovesa spojená s pocity a vztahy mezi lidmi.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled vybraných frázových sloves souvisejících s pocity a vztahy mezi lidmi. B1
22.10. 12

Frázová slovesa spojená se vztahy mezi lidmi

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Seznámení s frázovými slovesy fall out with someone, break up, make up, stand someone up, let someone down formou dialogu a jejich procvičení.
16.11. 12

Frázová slovesa spojená se zdravím a sportem

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Práce s vybranými frázovými slovesy, která se pojí se zdravím a sportem. Různé typy cvičení. (B1)
29.09. 11

Frázové sloveso Go

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování frázového slovesa GO. Vazby s together, off, for, on, out with. Vysvětlení významu s ukázkami vět a obrázky pro lepší pochopení. Procvičování - doplnění vět. Vyprávění příběhu podle obrázků s využitím frázového slovesa go.
12.12. 10

Fruit and vegetables

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Fruit and vegetables - A1 - základní slovní zásoba na téma ovoce a zelenina s procvičením
20.12. 11

Future-vyjadřování budoucích dějů

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Studenti si zopakují způsoby vyjadřování budoucnosti - will, going to, present continuous and simple, may/might. Budou je upevňovat hlavně mluvením o osobních zkušenostech žáků nebo roleplay. Materiál lze použít i pro vysvětlení a procvičení těchto gramatických struktur ( i na nižší úrovni), SERRJ B1
26.04. 11

G. B. Shaw

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Prezentace základních informací o G.B. Shawovi a o jeho nejznámějších literárních dílech. Úroveň podle SERRJ: B1.
06.06. 11

Generation Gap

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení na procvičení slovní zásoby k tématu Generation Gap. Úroveň podle SERRJ A2.
20.03. 11

Generation gap (rodiče a děti)

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál na úrovni B2,který zpracovává jednotlivé typy rodiny a problém generačního rozdílu konverzační formou.
10.10. 10

Generation gap - Rodiče a děti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační výukový materiál k seznámení se s pojmem "Mezigenerační propast", úroveň B1
28.06. 12

Geoffrey Chaucer

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál je zaměřen na spisovatele Geoffreyho Chaucera považovaného za otce anglické literatury. Seznamuje žáky se základními údaji a jeho nejznámnějším dílem Canterburské povídky. Žáci pracují s textem. Zaměří se na jednu vybranou povídku a pracují na jednotlivých úkolech - seřazení událostí, jak šli v textu za sebou, zodpovězení otázek a nalezení metaforických přirovnání.
22.11. 10

Geoffrey Chaucer

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Geoffrey Caucer - život a dílo se zaměřením na Canterburské povídky (B1)
03.11. 10

Geometric Flat Shapes

Úroveň: A1 Téma: mezipředmětové vztahy
Základní pojmy a slovní zásoba k tématu geometrické rovinné útvary. Úroveň A1. Fixace nové slovní zásoby. Vhodné jako doplněk výuky metodou CLIL (Contents and Language Integrated Learning). Tzn. obsahově a jazykově integrované vyučování, v tomto případě pro předměty anglický jazyk a matematika.
03.11. 10

Geometric Solid Shapes

Úroveň: A1 Téma: mezipředmětové vztahy
Základní pojmy a slovní zásoba k tématu geometrické prostorové útvary - tělesa.Úroveň A1. Fixace nové slovní zásoby. Vhodné jako doplněk výuky metodou CLIL (Contents and Language Integrated Learning). Tzn. obsahově a jazykově integrované vyučování, v tomto případě pro předměty anglický jazyk a matematika.
06.12. 10

George Bernard Shaw

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
George Bernard Shaw - jeho život a dramatická tvorba. Divadelní hry tohoto autora se zaměřením na Pygmalion, jeho předlohu a muzikálové zpracování. (B2)
14.07. 11

George Orwell

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Život George Orwella a díla 1984 a Animal Farm. (B2)
Autor: Laurie Bram
09.07. 11

George Orwell

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní údaje o G. Orwellovi, filmové trailery filmů 1984 a Animal Farm, sestavování příběhů knih, diskuze na témata v těchto knihách (totalitní režimy, média, atd.), závěrečný test, zadání písemného domácího úkolu, obsahuje pracovní listy. Úroveň podle SERRJ: B1.
22.10. 12

George Washington

Úroveň: B1 Téma: reálie
George Washington formou kvízu.
06.12. 10

Gerundium a infinitiv

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Používání sloves ve vazbě s gerundiem a infinitivem. SERRJ B1
05.10. 10

Gerundium a infinitiv

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Gerundium a infinitiv po určitých slovesech, předložkách a dalších výrazech. Úroveň podle SERRJ: B2.
16.01. 11

Gerundium a infinitiv A2

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičení gerundia a infinivu, tvarů a vyjímek v pravopise. Základní slovesa rozdělená podle toho, zda po nich následuje gerundium či infinitiv. Úroveň dle SERRJ: A2.
08.11. 12

Gilmore Girls

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Krátké seznámení se základními fakty o seriálu. Popis dvou hlavních postav formou cvičení, kde studenti doplňují chybějící slova. Soutěž mezi studenty, kdo tento seriál více zná, zakončená kvízem. Na závěr je možné se podívat na video se seriálu.
15.10. 12

Global problems - Teen action!

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Presentace, procvičení a fixace slovní zásoby Social and environmental issues and natural disasters (podle učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate, Unit 8), sešit nabízí mnoho otázek k diskusi k tématu a závěrečný fund-raising projekt
04.12. 11

Going to

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahující výklad a procvičení vazby going to. Úroveň podle SERRJ: A2
01.11. 11

Going to

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tvorba a použití vazby "going to" s uvedenými příklady. Procvičovací cvičení - mluvnické i konverzační.Odkazy na další cvičení na internetu. (B1)
30.11. 12

Graham Greene

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a dílo anglického spisovatele.
20.02. 12

Grand Canyon

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál seznamuje žáky s jedním z národních parků USA. Studenti se v tomto výukovém materiálu seznámí se základními informacemi o tomto parku.
19.11. 10

Grand Canyon

Úroveň: B1 Téma: reálie
Seznámení s lokací Grand Canyonu, jeho typickou faunou a flórou a geologickými údaji. Připomenutí převodů jednotek libra a stopa. Úroveň dle SERRJ: B1
16.10. 10

Great Britain

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o geografii, státních symbolech a politickém uspořádání Velké Británie. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
10.04. 12

Guy Fawkes Night

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Seznámení s historickými souvislostmi týkajícími se původu svátku Guy Fawkes Night.
16.10. 11

Guy Fawkes Night

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Úroveň A2, základní seznámení se svátkem a jeho historií, seznámení s novou slovní zásobou, aktivity k diskusi a procvičení.
20.09. 11

Guy Fawkes' Night

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Seznámení se základními informacemi a procvičení slovní zásoby týkající se britského svátku Guy Fawkes' Night. Jejich procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Úroveň B1.
01.04. 12

Guy Fawkes´ Night

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Historie Guy Fawkes´ Night a oslavy tohoto svátku v současnosti. Úroveň podle SERRJ: A1.
16.09. 11

H. G. Wells

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Úvod do science fiction, údaje o H. G. Wellsovi (krátký dialog), filmový trailer filmu "The War of the Worlds", sestavování příběhu knihy, diskuze, deska na sondě Pioneer 10, filmový trailer filmu "The Time Machine", diskuze, závěrečný test, tvořivý domácí úkol. Úroveň podle SERRJ: B1.
28.11. 12

Halloween

Úroveň: B2 Téma: reálie
Výukový materiál seznamuje s historií Halloweenu od jeho počátku až po dnešní způsob slavení svátku ve Spojených státech. Dále jsou vysvětleny jednotlivé tradice, které s Halloweenem souvisí, např. přestrojování se do kostýmů, výroba luceren z dýní. Poslední částí je test - 10 otázek ověřujících znalost Halloweenu.
30.10. 12

Halloween

Úroveň: A1 Téma: konverzační
První stručné seznámení se svátkem Halloween.
03.10. 12

Halloween

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby a informací týkajících se svátku Halloween. Úroveň podle SERRJ A2.
30.08. 12

Halloween

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Seznámení se základními informacemi a procvičení znalostí týkajících se svátku Halloween pomocí řady interaktivních úloh. Úroveň B1.
14.10. 12

Hamlet

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Významné momenty v životě Williama Shakespeara, klasifikace Shakespearových her, hlavní postavy knihy a jejich popis, shrnutí děje knihy a klíčových událostí, procvičení slovní zásoby objevující se v knize, diskuse nad motivy knihy. Obsahuje cvičení na doplňování, přiřazování, překlad a spojování. Úroveň B1.
22.10. 12

Hamlet

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Kvíz s otázkami ke hře Hamlet a životu Williama Shakespeara.
22.06. 11

Harriet Beecher Stowe

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život Harriet Beecher Stowe a dílo Uncle Tom’s Cabin. (B1)
Autor: Laurie Bram
16.10. 12

Harrods

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Zajímavá fakta týkající se světově proslulého obchodního domu Harrods v srdci Londýna.
30.11. 12

Harry Potter

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní informace o hlavní postavě Harry Potter ze stejnojmenné série anglické spisovatelky J. K. Rowling. A2.
Autor: Lada Marková
31.03. 11

Harry Potter

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Znalosti o literární postavě a kouzelném světě. Bradavická škola čar a kouzel, lektvary, předměty a jejich učitelé. Specifická slovní zásoba. Práce s textem a poslechová cvičení. (B2)
17.03. 11

Harry Potter

Úroveň: A1 Téma: literatura a umění
Základní údaje o pohádkovém světě knih J.K.Rowlingové. Úroveň podle SERRJ A1.
25.11. 10

Harry Potter

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní údaje o literární postavě a kouzelnickém světě Harryho Pottera. Kouzelnická škola, koleje, slavní studenti a vlastnosti studentů jednotlivých kolejí. Výběr kouzel, nepřátelé Harryho Pottera a kouzelnická hra Famfrpál. Závěrečný kvíz. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň podle SERRJ: B1.
01.04. 12

Have, have got

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Have, have got - zopakování základních gramatických pravidel, použití delšího a zkráceného tvaru, použití have v minulém čase, překlady výrazů s have, tvorba vět, základní a rozšířená slovní zásoba, doplňování výrazů do textu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
05.03. 12

Have, have got

Úroveň: A1 Téma: gramatika
SERRJ: A1; vyjádření vlastnictví pomocí "to have" a vazby "have got"; rozdíl - americká a britská angličtina
12.12. 11

Have, have got

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahující interaktivní cvičení pro práci se slovesy have a have got.
21.03. 12

Have, have got.

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Použití slovesa ´have got´ a slovesa ´have´ pro činnosti a děje. B2
30.10. 12

Heathrow

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní údaje o londýnském letišti Heathrow a jeho historii a fungování.
17.11. 10

Hercule Poirot a Jane Marple

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Základní údaje o Agátě Christie. Hercule Poirot a Jane Marple - jejich vlastnosti, srovnání, jejich filmoví představitelé. Filmové ukázky, fotografie, pracovní list. (B2)
17.02. 11

Hercule Poirot and Miss Marple

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní informace o A.CHristie a jejích nejznámějších literárních postavách H. Poirotovi a slečně Marplové. Úroveň podle SERRJ: A2
10.10. 11

Highlands Region

Úroveň: A1 Téma: reálie
Prezentace regionu Vysočina, jeho krajiny, tří vybraných chráněných oblastí. Fauna a flóra, sporty zde provozované - vodáctví a skálolezení - slovní zásoba, popis obrázků. Procvičení souvisejících jazykových struktur - srovnávací vazby, there is, I can etc. SERRJ A1
16.03. 11

Historické události

Úroveň: B1 Téma: reálie
Historické události či souvislosti v českém knížectví resp. království od prvních Přemyslovců do konce Třicetileté války v chronologickém sledu. Úroveň dle SERRJ:B1
Autor: Pavel Stehno
03.10. 11

Historie

Úroveň: A1 Téma: reálie
Stručně seznamuje s vybranými kapitolami briských dějin (A1)
01.05. 11

Historie Aboriginců

Úroveň: B1 Téma: reálie
Prezentace poskytuje základní i doplňující informace o historii Aboriginců. Úroveň podle SERRJ: B1.
30.10. 10

Historie Anglie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Dějiny Anglie - nejznámější data, místa, lidé. Úroveň podle SERRJ: A2.
07.11. 11

Historie USA

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní údaje o historii U.S.A. Prezentace procvičuje znalost základních historických událostí formou přiřazování, pojmenování a odpovědí na otázky. Úroveň dle SERRJ - A1
31.10. 10

Historie USA

Úroveň: B1 Téma: reálie
Vybraná témata z historie USA v chronologickém sledu. Úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Pavel Stehno
28.11. 12

Historie USA - Občanská válka

Úroveň: B2 Téma: reálie
SERRJ:B2; historie USA v období občanské války; souvislosti, příčiny a důsledky konfliktu; rozdíly mezi severem a jihem; klíčové události a místa války - např. Fort Sumter, Vicksburg, Gettysburg, Appomattox, the Emancipation Proclamation, the Gettysburg Address a jiné.
03.05. 12

Historie USA - od vyhlášení nezávislosti po Občanskou válku

Úroveň: B1 Téma: reálie
Významné letopočty, události a historické mezníky tohoto období. Stručný popis americké ústavy, expedice Lewise a Clarka, postupné rozšiřování území USA, osud amerických indiánů, významní američtí prezidenti 1. Pol. 19. století. Obsahuje cvičení na přiřazování a doplňování. Výklad a procvičení, rozvoj receptivních dovedností. Úroveň B1.
07.12. 11

Historie USA - od vyhlášení nezávislosti po občanskou válku

Úroveň: B2 Téma: reálie
SERRJ: B2; Historie USA - politické záležitosti, Expedice Lewise a Clarka, Válka 1812, indiánská otázka, Mexicko-americká válka, Monroeova doktrína, Manifest Destiny, předválečné období Občanské války a otroctví.
30.12. 10

Historie Velké Británie

Úroveň: B2 Téma: reálie
Raná historie, význačná historická fakta a letopočty, králové, královny a vládnoucí rody. Význačné osobnosti. (B2)
01.12. 10

Historie Velké Británie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Historie Velké Británie od počátku dějin do současnosti. Úroveň podle SERRJ: B1
04.11. 10

Hláskování, výslovnost

Úroveň: A1 Téma: jiné
Anglická abeceda, fonetické znaky, hláskování, výslovnost jednotlivých hlásek, zaměření na problematickou výslovovnost slov s - th - . Běžně používané zkratky. Procvičování, poslechová cvičení. Procvičení slovní zásoby z okruhu Doprava a cestování. Úroveň A1.
14.11. 10

Hledání zaměstnání, životopis

Úroveň: B1 Téma: odborné
Druhy zaměstnání a jejich (ne)výhody, kde hledat zaměstnání, jak se dobře chovat v zaměstnání, jak napsat životopis a průvodní dopis. Úroveň podle SERRJ: B1.
30.08. 12

Hobbies

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní informace o různých volnočasových aktivitách. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování a doplňování.
24.06. 11

Hobiti, elfové, čarodějové a trpaslíci

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Charakteristika hobitů, elfů, čarodějů a trpaslíků. Jména hobitů a dalších postav z Tolkienovy trilogie. Vybraná slova v elfšině. Srovnání čarodějů Gandalfa a Brumbála. (B1)
30.08. 12

Holidays

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní informace o prázdninových aktivitách, druzích dopravy a ubytovacích zařízeních.. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování a doplňování. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, znalostí v oblasti této problematiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
23.11. 10

Holidays and Feast Days in the Czech Republic

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní údaje o nejdůležitějších svátcích a s nimi spjatých tradicích v České republice. Úroveň podle SERRJ: B2.
23.11. 10

Holidays and Feast Days in the UK

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní údaje o nejdůležitějších svátcích a s nimi spjatých tradicích v UK. Jazyková úroveň podle SERRJ: B2.
23.11. 10

Holidays and Feast Days in the USA

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní údaje o nejdůležitějších svátcích a s nimi spjatých tradicích v USA. Jazyková úroveň podle SERRJ: B2.
02.05. 12

Hollywoodské hvězdy 50. a 60. let

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Prezentace nejznámějších Hollywoodských hvězd 50. a 60. let.
13.06. 12

Hollywoodské hvězdy 70. a 80. let

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Prezentace nejznámějších hollywoodských hvězd 70. a 80. let.
18.12. 12

Hollywoodské hvězdy 90. let a současnosti

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Seznámení se základními informacemi o vybraných hollywoodských hvězdách 90. let a současnosti.
20.06. 12

Hollywoodské hvězdy 90. let a současnosti

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Prezentace nejznámějších hollywoodských hvězd 90 let a současnosti. B2
18.12. 12

Hospodářství Velké Británie

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní informace o ekonomice Velké Británie pro úroveň B1.
04.07. 12

Hotel

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál seznamuje se slovní zásobou tématu Hotel.
12.03. 12

Hotel

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřen na oblast cestování, ve které se soustředí především na ubytovací zařízení hotelového typu. Úroveň dle SERRJ: B2
09.11. 11

Hotel

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje se slovní zásobou tématu Hotel. Žáci doplňují text dialogu a následně by ho jako role play měli zahrát. V závěrečné části materiálu žáci vyplní přihlašovací formulář v hotelu. Úroveň dle SERRJ: B1
04.12. 11

Hotel

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní fráze pro cestování, potřebné výrazy pro ubytování v hotelu. Základní pojmy týkající se ubytování a rezervace pokoje v hotelu, vybavení hotelového pokoje. Obtížnost dle SERRJ A2.
05.01. 13

How I Met Your Mother

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Hrdinové a hlavní postavy oblíbeného amerického televizního seriálu How I Met Your Mother z prostředí New Yourku.
02.02. 12

Hudba - styly

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Prezentace pro maturanty o hudebních žánrech, hudební slovní zásobě, poslech ukázek, motivace k diskuzím. SERRJ:B1
22.10. 12

Hudba, tanec, divadlo

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál zaměřený na slovní zásobu týkající se kultury - hudby, tance a divadla.
02.07. 12

Hudba, Tanec, Divadlo

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Tato prezentace je všeobecně zaměřena na hudbu, tanec a divadlo.
03.01. 11

Hudební styly

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Názvosloví hudebních nástrojů, stylů a vztahy mezi nimi. Příklady hudebních skupin příslušných stylů. Úroveň dle SERRJ: A2
04.10. 12

HUMAN SENSES

Úroveň: A1 Téma: jiné
Žáci si v tomto výukovém materiálu osvojí slovní zásobu týkající se lidských smyslů. Budou znát jaké orgány jednotlivé smysly přijímají. V další části materiálu se zaměří vždy na jeden určitý smysl a osvojí si idiomatické výrazy, které využívají dříve osvojené slovní zásoby.
22.10. 12

I wish

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Cvičení na přání týkající se přítomnosti a budoucnosti i vyjadřování lítosti nad minulými událostmi.
Autor: Marek Mann
27.10. 12

I wish

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Cílem prezentace je procvičení gramatického jevu I wish na úrovni A2. Žáci se nejdříve naučí jak se tento jev používá a následuje jeho procvičení.
29.09. 11

Ian McEwan

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Současný britský autor a jeho dílo. Úroveň podle SERRJ: B2.
10.10. 12

Idiomy

Úroveň: B2 Téma: jiné
Výukový materiál představuje idiomy z oblasti lidské inteligence a idiomy pro popis rozličných situací. Úroveň B2.
11.12. 12

Idiomy a idiomatická spojení

Úroveň: A2 Téma: mezipředmětové vztahy
Idiomy a idiomatické fráze ve spojení s barvami, zvířaty, částmi těla a druhy oblečení. Práce s vybranými idiomatickými spojeními. Anglické definice a české překlady. Použití idiomatických spojení v různých typech cvičení. (A2)
27.10. 12

Idiomy a idiomatická spojení

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Tento výukový materiál se zaměřuje na vysvětlení pojmu idiom a pomáhá správně porozumět významům známých idiomatických spojení.
10.02. 12

Illiteracy and Poverty

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál se zabývá negramotností a chudobou. Zaměřuje se na terminologii, diskuzi a procvičení s videem. Úroveň podle SERRJ: B1
Autor: Laurie Bram
31.12. 12

Immigrants

Úroveň: B2 Téma: odborné
Základní informace o imigraci, minoritách a rasově motivovaných útocích.
06.06. 12

Independence Day

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Popis svátku, historie, oslavy.
10.04. 12

Independence Day

Úroveň: A2 Téma: reálie
Historické pozadí a oslavy Dne nezávislosti - Story of Independence Day, American Flag, Liberty Bell, Party Time. Úroveň A2.
31.12. 11

Independence Day

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní informace k americkému Dni nezávislosti procvičeny formou řady interaktivních cvičení pro úroveň B1.
Autor: Lada Marková
31.03. 11

Infinitiv a gerundium

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Tvary a používání infinivní resp. gerundiální formy sloves. Typická slovesa vyžadující gerundium resp. infinitiv. Infinitivní vazba, tvorba -ingových tvarů sloves, předložka + gerundium. Úroveň dle SERRJ: A1
Autor: Pavel Stehno
13.02. 11

Infinitiv a gerundium

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Procvičení rozdílů v užívání infinitivu a gerundia jako doplnění slovesa. Základní vzorce se slovesy: like, love, want, would like, go, enjoy. Pravopis –ing formy. Obsahuje cvičení na doplňování a přiřazování správných tvarů, tvoření vět a výběr správných možností. Úroveň A1.
05.01. 11

Infinitiv a gerundium

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičení sloves pojících se s infinitivem, nebo gerundiem. Skupina sloves s dvojí vazbou, ale odlišným významem. Pravopis tvarů gerundia. Úroveň podle SERRJ: B1
23.11. 10

Infinitiv gerundium

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace se soustřeďuje na procvičení doplnění sloves pomocí tvaru infinitivu nebo gerundia. Úroveň podle SERRJ: A2.
08.03. 11

Informatika - digitální fotoaparát

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
SERRJ B1 Základní poznatky o různých typech digitálních fotoaparátů, vlastnosti, základní části, nastavení, okrajově téma focení blesků při nočních bouřkách.
08.12. 10

Instalatérské nástroje

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičení slovní zásoby z oboru instalatér, základní nářadí, druhy a vlastnosti materiálů, jazyková interakce a znalosti v daném oboru. Jazyková úroveň dle SERRJ je A2.
07.05. 12

Insurance services

Úroveň: A2 Téma: odborné
Výukový materiál se zabývá tématem Insurance services - definicí slova Insurance, typy pojištění a slovní zásobou. V závěru si žáci přečtou text o dvou velkých pojišťovnách - České pojišťovně a Lloyd´s.
25.03. 11

International cuisine

Úroveň: A1 Téma: odborné
Osvojení si základních slovíček, která se používají v debatách o mezinárodních kuchyních.
10.05. 11

Internet

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál se zaměřuje na rozvoj jedné z jazykových dovedností - mluveného projevu, v rámci tématu internet. Úroveň dle SERRJ B2
27.04. 11

Internet

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní údaje o internetu, jeho využití, zneužívání a historii. Využití internetu – pro a proti. Úroveň podle SERRJ A2.
29.03. 11

Internet

Úroveň: B2 Téma: odborné
Základní pojmy, vyhledávání informací, možnosti komunikace, ochrana soukromí a bezpečnosti, procvičení v ústním a písemném projevu. SERRJ B2
31.01. 11

Internet

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení se základní slovní zásobou, která se týká počítačů a internetu. (A1)
Autor: Marek Mann
19.11. 10

Internet

Úroveň: B1 Téma: odborné
Seznámení se základními informacemi o Internetu a jeho využití. Rozvoj a procvičení slovní zásoby týkající se počítačových technologií a moderních způsobů komunikace. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií. Jazyková úroven podle SERRJ B1.
18.11. 10

Internet

Úroveň: A2 Téma: odborné
Seznámení se základní slovní zásobou a frázemi, které se týkají používání internetu. Určeno pro úroveň A2.
09.12. 10

Internet - historie, využití, zneužívání

Úroveň: B1 Téma: odborné
Stručná historie internetu, jeho využití i zneužívání, běžně užívané pojmy. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Pavel Smola
03.06. 11

Interpunkce

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Základní teoretické informace o užití tečky, otazníku, vykřičníku, čárky, dvojtečky, středníku a uvozovek; po každé teoretické informaci následuje krátké cvičení. Úroveň podle SERRJ: B1.
08.04. 11

Interpunkce

Úroveň: A2 Téma: gramatika
- základní pravidla interpunkce v anglické gramatice - pravidla pro používání velkých písmen ve frekventovaných případech - užívání apostrofu pro tvorbu stažených tvarů, přivlastňovacího pádu aj. - rozlišování hlavních a vedlejších vět v angličtině - pravidla psaní čárek dle typů vedlejších vět - úroveň dle SERRJ: A2
Autor: Pavel Stehno
12.09. 10

Interpunkce

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Základní pojmy k tématu interpunkce. Vysvětlení důležitosti interpunkce ve větě. Praktické cvičení použití jednotlivých interpunkčních znamének v souvislém textu. Úroveň B2.
19.10. 10

Ireland

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o Irské republice, doplněno interaktivním cvičením. Úroveň podle SERRJ: B1.
12.11. 10

Irská hudba a tance

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní charakteristika tradiční irské hudby, typické irské hudební nástroje, irská harfa a její význam, historie a vznik irských tanců, druhy irských tanců. Úroveň B1.
22.11. 12

Irská hudba a tanec

Úroveň: A2 Téma: reálie
Aktivní hodina se zkoušením 4 základních pohybů v irských tancích. Typické hudební nástroje, jejich zvuk a vzhled.
18.04. 12

Irská hudební skupina U2

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Irská skupina U2 - video, poslech a čtení.
Autor: Laurie Bram
19.10. 11

Irsko

Úroveň: B2 Téma: reálie
Maturitní téma: Irsko (B2)
09.06. 11

Irsko

Úroveň: A1 Téma: reálie
Informace o geografii a kulturních zajímavostech Irska. A1.
01.12. 10

Irsko

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní údaje o Irsku. Úroveň podle SERRJ: A2.
22.12. 10

Irsko - tradiční výrobky, symboly, zajímavosti

Úroveň: A2 Téma: reálie
Prezentace obsahuje informace o irské whiskey, pivu, tanci a hudbě; symbolech, tradičních sportech a zajímavých místech v Irsku. Úroveň dle SERRJ: A2
20.06. 11

Irsko - výrobky, symboly, zajímavosti

Úroveň: A1 Téma: reálie
Informace o typických výrobcích, symbolech a zajímavostech Irska. A1
09.12. 10

Irsko - zajímavosti

Úroveň: B2 Téma: reálie
Ujasnění názvosloví. Zeměpisné zajímavosti. Banshee - postava irské mytologie. Úroveň podle SERRJ: B2.
18.08. 10

Irsko - zajímavosti

Úroveň: B1 Téma: reálie
Zajímavé informace o Irsku - alkoholické nápoje, symboly a postavy, které Irsko charakterizují, slova a fráze, které vznikly v Irsku a obohatily angličtinu. Úroveň B1.
18.05. 11

Irsko - zajímavosti (2. část)

Úroveň: B2 Téma: reálie
Historie Irska, irská whiskey. Úroveň B2.
28.11. 12

J. A. Komenský

Úroveň: B2 Téma: odborné
Výukový materiál je zaměřen na osobnost Jana Amose Komenského - jeho životní dílo a odkaz dnešní společnosti. Úroveň dle SERRJ: B2
30.08. 12

J. A. Komenský

Úroveň: B1 Téma: odborné
Prezentace nejdůležitějších informací ze života Jana Amose Komenského a základních údajů týkajících se jeho hlavních děl. Procvičení a ověření získaných informací pomocí několika interaktivních cvičení. Úroveň B1.
15.11. 12

J. K. Rowling

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní informace o životě a díle J. K. Rowling. A2
Autor: Lada Marková
25.12. 12

J. R. R. Tolkien

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Stručný životopis Johna Ronalda Reuela Tolkiena a další cvičení.
05.01. 13

J. R. R. Tolkien-Hobbits, Elves, Wizards and Dwarves

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Hrdinové knih Johna Ronalda Reuela Tolkiena. A2
06.06. 11

J.K. Rowling

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Jedna z nejznámějších britských spisovatelek současnosti - J.K. Rowling. Autorka slavné série o Harry Potterovi. Základní informace o jejích životě jak před napsáním Harryho, tak po dokončení série. Doplňování do textu. Video a interview s autorkou a doplňující otázky. Úroveň dle SERRJ: B1
13.12. 10

J.K.Rowling a Harry Potter

Úroveň: A1 Téma: literatura a umění
Poučí žáky o profesích kolem filmu a filmových Oskarech. Přináší informace o autorce a knihách o Harrym. Pobaví žáky hrou pexesa a brouzdáním po zajímavých webových stránkách.SERRJ A1
06.06. 12

J.R.R. Tolkien

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Život J.R.R. Tolkiena a jeho nejvýznamnější díla.
Autor: Laurie Bram
19.04. 12

Jack Kerouac

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál žáky stručně seznamuje se základními informacemi o Beatnické generaci spisovatelů a zejména s dílem Jacka Kerouaca - Na cestě. Součástí výukového materiálu je ukázka románu pro případnou možnou analýzu stylu Kerouacovy tvorby. V závěru je krátký test. SERRJ B1.
26.10. 11

Jack London

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Informace o životě autora a jeho souvislost s dílem. Autorův umělecký styl, obsah hlavních děl. Diskuse o uvedených dílech a o vztahu člověka i jeho přežití v divoké přírodě. SERRJ B2
07.10. 12

Jack Rozparovač

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál seznamuje studenty s fakty o nechvalně proslulém sériovém vrahovi Jacku Rozparovači.Úroveň B2. POZOR! Není vhodné pro mladší a citlivé žáky.
02.04. 12

Jak jsem poznal vaši matku / How I Met Your Mother

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Populární americký sitcom HIMYM a jeho hrdinové. Zaměřeno na obohacení slovní zásoby (současná americká angličtina), rozvoj řečových a poslechových dovedností.
03.01. 11

Jak psát životopis.

Úroveň: B1 Téma: odborné
Materiál obsahuje návod, jak psát strukturovaný životopis v anglickém jazyce. Studenti se nejen seznámí s technikou strukturovaného životopisu a jeho rozvržením, ale mohou si též získané znalosti vyzkoušet a svůj vlastní anglicky psaný strukturovaný životopis si také vytvořit. Materiál je zpracován na úrovni B1.
Autor: Jan Hrazdira
08.11. 12

Jak se dostanu ... ?

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Cílem prezentace je procvičení slovní zásoby na téma Jak se dostanu na úrovni A2. Žáci si nejdříve zopakují slovní zásobu - předložky určení místa, které vzápětí použijí k popisu mapy. Následuje další procvičení předložek vhodné k popisu směru cesty, které žáci dále využijí k popisu cesty.
11.12. 12

Jak se dostanu...?

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Popis cesty, slovní zásoba a ústní procvičování.
30.11. 12

Jak se dostanu...? (popis cesty)

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Ukázky zajímavých webových stránek k tématu popis cesty, procvičení slovní zásoby a souvisejících jazykových struktur.
06.02. 13

Jaké máte přání?

Úroveň: A2 Téma: odborné
Vybraná slova a fráze určená pro běžnou komunikaci se zákazníkem v kadeřnickém a kosmetickém saloně a v restauraci. Jazyková úroveň podle SERRJ:A2.
Autor: Eva Kujalová
18.12. 12

James Joyce

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Studenti se seznámí s životem a dílem Jamese Joyce. Úroveň B1.
28.12. 10

James Joyce

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Úroveň B2. Život a dílo Jamese Joyce
18.12. 12

Jamie Oliver

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál představuje Jamieho Olivera jako bojovníka za zdravé jídlo ve školních jídelnách. Úroveň B1.
29.09. 11

Jane Austen

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Osobnost Jane Austen a doba, ve které žila, nejdůležitější události, které proběhly během jejího života, nejvýznamnější romány autorky a jejich základní charakteristika, charakteristika románových postav, historická místa spojená s životem a tvorbou Jane Austen, vliv autorky na současnou i minulou filmovou tvorbu, opakovací test. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
14.11. 10

Jane Austen (životopis)

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Seunámení se stručným životopisem autorky, práce s textem, vysvětlení slovní zásoby, fixační aktivity, pracovní list. Úroveň podle SERRJ: B2.
05.01. 13

Jazykolamy

Úroveň: B1 Téma: jiné
Práce s vybranými jazykolamy. Další aktivity pro vyučující, jak pracovat s jazykolamy. Možnost poslechu rodilého mluvčího. B1
13.02. 11

Jednotlivé země EU

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje se symboly EU. Žáci pracují s mapou Evropy. Žáci překládají a doplňují text a rozvíjejí řečové dovednosti. Úroveň dle SERRJ: A2
01.05. 11

Jednotlivé země Evropské unie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Interaktivní prezentace pojednávající o jednotlivých zemích EU. Úroveň podle SERRJ: B1
10.05. 11

Jednotlivé země Evropské unie

Úroveň: A1 Téma: reálie
Tento výukový materiál obsahuje základní údaje o jednotlivých zemích Evropské unie, jejich porovnání a základní slovní zásobu k danému tématu. Dále jsou zde zpracovány hádanky a testy týkající se dané problematiky, porovnání výhod a nevýhod jednotlivých lokalit.SERRJ A1.
31.08. 12

Jezdectví a chov koní

Úroveň: B1 Téma: odborné
Prezentace určená maturantům na odbornější téma. Možná se vyskytnou nové informace i v českém jazyce. Práce s písní, videem, slovní zásobou.
23.11. 10

Jídlo v Británii.

Úroveň: A1 Téma: reálie
Materiál obsahuje interaktivní prezentaci zabývající se denními stravovacími návyky Britů. Součástí prezentace jsou i odkazy na zajímavé recepty a fotografie. Materiál je zpracován pro studenty na úrovni A1.
Autor: Jan Hrazdira
16.01. 13

Jihlava

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o Jihlavě - geografické údaje, historie a památky, významná osobnost. Doplňování chybějících výrazů z historie Jihlavy. Materiál obsahuje fotografie významných památek Jihlavy a je možné ho využít jako procvičení a opakování k maturitě na základě závěrečného kvízu.
12.11. 12

Jihlava

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál zaměřený na reálie města Jihlava
18.12. 12

Jižní Čechy

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál se věnuje seznámení s Jižními Čechami, zeměpisnými údaji, horami, vodstvem , zajímavými místy, památkami a památkami zapsanými v seznamu UNESCO.
15.09. 14

Jižní Čechy

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Památky, příroda, Jan Hus.
14.03. 12

Jižní Čechy

Úroveň: B1 Téma: reálie
Tato prezentace poskytuje zajímavé informace o jižních Čechách. Je zaměřena na charakteristiku tohoto kraje a dále pak také na města a rybníky, které zde nalezneme.
18.11. 10

Jobs and Professions

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba popisující různé druhy povolání a profesí. Úroveň podle SERRJ: B1.
29.01. 13

John Steinbeck

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní informace o životě a díle Johna Steinbecka se zaměřením na novelu O myších a lidech. A2.
Autor: Lada Marková
16.07. 13

John Steinbeck

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a dílo Johna Steinbecka formou různorodých interaktivních cvičení.
01.04. 12

Johnny Cash

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a hudba legendárního zpěváka.
07.11. 10

Jonathan Swift

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Prezentace nejdůležitějších informací ze života Jonathana Swifta a základních údajů týkajících se jeho hlavních děl. Procvičení a ověření získaných informací pomocí několika interaktivních cvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií. Úroveň B1.
09.05. 11

JRR Tolkien

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní životopisné údaje. Nejznámější díla a hlavní postavy. Specifická slovní zásoba, práce s textem a poslechové cvičení. (B1)
12.06. 11

Kadeřnické potřeby

Úroveň: A2 Téma: odborné
Pojmenování běžných kadeřnických potřeb včetně vlasové kosmetiky. Procvičování slovní zásoby pomocí přesouvání a křížovky. Jazyková úroveň podle SERJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
07.02. 13

Kadeřnické úkony

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní pracovní fáze stříhání a barvení vlasů, pracovní pomůcky a nářadí používané k těmto úkonům. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
07.02. 13

Kadeřnický salon

Úroveň: A2 Téma: odborné
Vybraná odborná slovní zásoba z oboru kadeřník. Jazyková úroveň podle SERRJ A2+
Autor: Eva Kujalová
04.04. 11

Kanada

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní údaje o Kanadě: geografie, symboly, známé osobnosti. Obsahuje mapy, obrázky, fotografie. Fakta jsou prezentována i formou interaktivního dotazníku. Úroveň A1.
07.03. 11

Kanada

Úroveň: B2 Téma: reálie
Základní údaje o Kanadě, geografie Kanady (pohoří, řeky), provincie, teritoria, jejich hlavní města. Politický systém, základní historické údaje o osidlování Kanady, J. Cartier. (B2)
07.11. 10

Kanada

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o Kanadě, národní symboly, hymna, geografický a demografický přehled, příroda Kanady, stručná historie Kanady, politický systém a ekonomika - vývozní artikly. Výklad, procvičení. Úroveň B1.
18.10. 10

Kancelář a práce asistenta

Úroveň: B1 Téma: odborné
Seznámení, procvičení a upevnění slovní zásoby daného tématu pomocí pojmenování obrázků a spojování výrazů a definicí. Práce s textem o "white- collar workers". Úroveň dle SERRJ: B1
14.10. 12

Kancelářské pomůcky

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní údaje o zařízení kanceláře.
08.03. 11

Kariéra a práce

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Různá zaměstnání, potřeby a dopravní prostředky nutné pro výkon těchto zaměstnání. Úroveň podle SERRJ: A1.
22.12. 10

Kariéra a práce

Úroveň: B2 Téma: odborné
Výukový materiál zaměřený na procvičení slovní zásoby týkající se popisu zaměstnání. (B2)
Autor: Marek Mann
25.12. 12

Když se řekne Británie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Žáci si v tomto výukovém materiálu připomenout základní informace o Velké Británii a některých významných místech a osobnostech tohoto království. A2
25.07. 12

Když se řekne Británie

Úroveň: B2 Téma: reálie
Prezentace toho základního, co se člověku vybaví, když se řekne Británie. B2
22.10. 12

Když se řekne Velká Británie

Úroveň: A1 Téma: reálie
Výukový materiál prezentuje základní údaje o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Žák si osvojuje poznatky z reálií anglicky mluvící země, poznává britské státní znaky - vlajku a hymnu, a významná místa na území britských ostrovů.
30.10. 12

Keltská Británie

Úroveň: A2 Téma: odborné
Kdo byli Keltové, kdy, kde a jak žili? Jak vypadá keltský kříž? Interaktivní hra "BBC on-line activity" - Keltové v Británii. Stonehenge ve spojení s Kelty. Stupeň obtížnosti podle SERRJ A2.
07.12. 11

Keltská Británie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o Keltech a jejich kultuře. Oblečení, vzhled a bydlení. Druidové. (B1)
20.11. 11

Keltská Británie

Úroveň: B2 Téma: reálie
Seznámení se životem a kulturou Keltů a s místy spojenými s keltskou kulturou na bristkých ostrovech.
03.09. 10

Kino

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičuje gramatiku a slovní zásobu pro popis filmů (A2+)
Autor: Laurie Bram
10.04. 12

Kino a film

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace se zaměřuje na konverzační aktivity související s tématem kino a film. Studenti budou pracovat se třemi dialogy týkajícími se domluvy na programu večera, výběru filmu a diskuse o něm. Slovní zásoba zahrnuje zejména konverzační fráze a přídavná jména hodnotící film.
13.12. 12

Kino a filmová produkce

Úroveň: B1 Téma: odborné
Dialogy na téma program kin a kupování lístků. Slovní zásoba na téma filmové produkce.
08.12. 10

Kino nebo televize

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Představení a procvičení rozdílů mezi kinem a televizí, následná konverzační cvičení na používání a zároveň fixaci dané slovní zásoby. Úroveň podle SERRJ: A2.
26.11. 10

Koktejly

Úroveň: A2 Téma: odborné
Úvodní hodina do tématu koktejly. Slovní zásoba základních ingrediencí, nádobí a skla na koktejly. Přiřazování, videa.SERRJ:A2+
07.02. 13

Kolokace - get, go

Úroveň: A1 Téma: gramatika
- základní znalosti kolokací sloves GET a GO, - elementární rozdíly v jejich významu a použití, - procvičování kolokací jako slovní zásoby na různých typech cvičení, - typické situace pro použití kolokací.
Autor: Pavel Stehno
08.11. 12

Kolokace - go a get

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičení různých spojení se slovesy go a get. Představení nejpoužívanějších kolokací, častých podstatných a přídavných jmen s těmito slovesy. Obsahuje cvičení na doplňování, přiřazování správných tvarů, překlad a spojování vět. Úroveň A2.
22.10. 12

Kolokace - make a do

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Procvičení různých spojení se slovesy make a do. Představení nejpoužívanějších kolokací a častých podstatných jmen s těmito slovesy. Obsahuje cvičení na doplňování, přiřazování správných tvarů, překlad, spojování vět a odkaz na online hru. Úroveň B2.
08.11. 12

Kolokace - make, do

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled vybraných kolokací - make, do. A2
18.10. 12

Kolokace get, go

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Základní informace o kolokacích se slovesy get a go.
15.10. 12

Kolokace go, get

Úroveň: B1 Téma: gramatika
SERRJ:B1; základní kolokační výrazy se slovesy go a get, různé typy cvičení
20.12. 12

Kolokace MAKE x DO

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál seznamuje studenty s využitím sloves MAKE a DO v ustálených slovních spojeních.
15.10. 12

Kolokace make, do

Úroveň: B1 Téma: gramatika
SERRJ:B1; základní kolokační výrazy - make a do, různé typy cvičení
15.09. 10

Kombinatorika

Úroveň: B2 Téma: mezipředmětové vztahy
Zápis n!. Kombinační číslo. Příklady k proscvičení.Úroveň B2.
08.12. 11

Koníčky a záliby

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba - druhy koníčků. Výrazy oblíbenosti / neoblíbenosti, fráze o zálibách, vyjadřování pravděpodobnosti.
31.07. 11

Konstituční monarchie a Commonwealth

Úroveň: B1 Téma: reálie
Vysvětlení pojmů, funkce panovníka, Společenství národů a jeho hlavní cíle, aktivity. Úkoly pro vizuální paměť. Úroveň podle SERRJ B1.
07.02. 13

Kosmetická masáž obličeje

Úroveň: A2 Téma: odborné
Lidský obličej a jeho části, základní svaly hlavy, kosmetická masáž obličeje a její fáze. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
07.09. 11

Kosmetické přípravky

Úroveň: A2 Téma: odborné
Pojmenování a rozdělení kosmetických přípravků. Procvičování slovní zásoby pomocí přesouvání a kvízu na Internetu. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
07.02. 13

Kosmetické úkony

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní pracovní fáze kosmetického ošetření a manikúry, pracovní pomůcky a nářadí používané k těmto úkonům. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
07.02. 13

Kosmetický salon

Úroveň: A2 Téma: odborné
Vybraná odborná slovní zásoba z oboru kosmetické služby. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2+.
Autor: Eva Kujalová
03.07. 11

Král Artuš

Úroveň: A2 Téma: reálie
Informace o králi Artušovi a s ním spojené legendě. Úroveň podle SERRJ: A2.
18.12. 12

Královéhradecký kraj

Úroveň: B1 Téma: reálie
Několik základních informací o kraji, hádání obrázků a krátký testík (výběr ze 4 možností). B1
Autor: Jitka Černá
18.12. 12

Královéhradecký kraj

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál se zaměřuje na jeden z krajů České republiky, Královéhradecký kraj. Úroveň podle SERRJ: A2.
28.11. 12

Královéhradecký kraj

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní údaje o Královéhradeckém kraje
22.11. 11

Královna Alžběta II

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Alžběta II a její osobní a politický život. Úroveň podle SERRJ: B1.
29.09. 11

Královna Alžběta II

Úroveň: B2 Téma: reálie
Prezentace základních informací o královně Alžbětě II. Úroveň podle SERRJ: B2.
16.09. 11

Královna Alžběta II

Úroveň: A1 Téma: reálie
Tento výukový materiál seznamuje žáky se základními informacemi o osobě současné královny Alžběty II. a členy královské rodiny. Materiál využívá zejména slovní zásoby tématu Personal Identification and Family Relationship. Úroveň podle SERRJ: A1.
12.10. 11

Královna Alžběta II.

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní informace o životě a vládě Alžběty II. pro úroveň A2.
Autor: Lada Marková
05.09. 11

Královská kanadská jÍzdnÍ policie

Úroveň: B2 Téma: reálie
Prezentace základních informací o královské kanadské jízdní polici, procvičování slovní zásoby, čtení s porozuměním textu,závěrečný kvíz. SERRJ B2
09.06. 11

Královská rodina

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace britské královské rodiny, jejich členů, erbu, příběhů z jejich životů.SERRJ A1
06.06. 12

Krásné budovy UK

Úroveň: A2 Téma: odborné
Významné, zajímavé, historické i moderní stavby Velké Británie. Turisticky atraktivní budovy Londýna, zámek Windsor, katedrála v Canterbury nebo staré hrady. Stupeň obtížnosti podle SERRJ A2.
07.02. 13

Krev

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní komponenty krve. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
Autor: Eva Kujalová
06.06. 12

Kultura - osobnosti VB

Úroveň: B2 Téma: reálie
Doplnění znalostí v oblasti známých osobností kultury Velké Británie. (B2)
Autor: Marek Mann
06.06. 11

Kultura Aboriginců

Úroveň: B1 Téma: reálie
Seznámení se základními informacemi a zajímavostmi ze života a kultury australských Aboriginců. Jejich procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií.Úroveň B1.
19.12. 11

Kultura Aboriginů

Úroveň: A2 Téma: reálie
Kultura Aboriginů. Úroveň podle SERRJ: A2.
08.03. 11

Kultura, osobnosti

Úroveň: A2 Téma: reálie
Interaktivní prezentace na téma: Významné osobnosti USA. Úroveň podle SERRJ: A2
13.06. 11

Kultura, osobnosti B1

Úroveň: B1 Téma: reálie
5 prezidentů USA - George Washington, Theodore Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan a Abraham Lincoln. Úroveň dle SERRJ B1
01.12. 10

Kultura, známé osobnosti

Úroveň: B1 Téma: reálie
Tato prezentace pojednává otřech známých londýnských pmátkách s vazbou na známé osobnosti. Úroveň B1.
31.07. 11

Kultura, známé osobnosti Velké Británie

Úroveň: A1 Téma: reálie
Výukový materiál se zabývá slovní zásobou spojenou s kulturou a podává informace o vybraných známých osobnostech. Úroveň podle SERRJ: A1.
07.02. 13

Kůže

Úroveň: A2 Téma: odborné
Různé významy anglického slova skin. Anatomie lidské kůže, její funkce a vrstvy. Poznávání zvířat podle obrázků jejich pokryvu. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
15.12. 11

Kvadratické rovnice a nerovnice

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Postup řešení kvadratických rovnic a nerovnic. Výukový materiál obsahuje řešené příklady příklady a sbírku úloh. Úroveň B1.
18.12. 12

Lední hokej

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje studenty se slovní zásobou, jež se týká hokejového vybavení, dále lidí, kteří se hokeje aktivně účastní, součástí hokejového stadionu. Dále zahrnuje jednoduché texty vysvětlující co je hokej, jak se hraje, ve kterých zemích je populární a nejslavnější hokejovou ligu.
24.10. 12

Lední hokej

Úroveň: B2 Téma: konverzační
- základní i pokročilejší slovní zásoba - rozdělení hrací plochy - hráčské vybavení a výstroj - frekventované slangové výrazy - použití slangu ve vzorových větách
Autor: Pavel Stehno
18.10. 12

Lední hokej

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby a základních informací týkajících se sportovního odvětví hokeje. Úroveň podle SERRJ B1.
17.10. 12

Lední hokej

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento výukový materiál se zabývá konverzačním tématem lední hokej. Objasňuje definici pojmu lední hokej, pravidla hry, sportovní vybavení a hlavní hokejové soutěže.SERRJ A2
13.02. 11

Legendy - Artuš

Úroveň: A1 Téma: literatura a umění
Stručné informace o králi Artušovi spojené s opakováním výslovnosti a základy minulého času. A1.
Autor: Lada Marková
31.08. 11

Legendy-Artuš

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Prezentace základních informací o hlavní tématice a postavách artušovských legend. Úroveň podle SERRJ: B1.
30.08. 12

Leonard Cohen

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál zpracovává základní info o kanadském básníkovi a písničkaři Leonardu Cohenovi. Obsahuje ukázky z jeho tvorby.
02.11. 11

Leprikóni

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní informace o irských nadpřirozených bytostech. Leprikóni, jejich vlastnosti, vzhled a další základní údaje. (B1)
21.11. 12

Letní olympijské hry

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál seznamuje s obecnými informacemi o olympijských hrách
17.10. 12

Letní olympijské hry

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Fakta o historii, symbolech, sportech a disciplínách a cvičení na slovní zásobu. Úroveň podle SERRJ: B2.
07.05. 12

Letní olympijské hry

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Materiál připomíná základní údaje o novodobých letních olympijských hrách a významných olympionicích.
Autor: Lada Marková
21.03. 12

Letní olympijské hry

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento výukový materiál se zabývá konverzačním tématem sport a letní olympijské hry. Zaměřuje se na historii olympijských her, slavné a úspěšné sportovce, rozšiřuje slovní zásobu o názvy sportovních disciplín.SERRJ A2
08.11. 12

Líčení podle tvaru obličeje

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní tvary obličeje a jejich korekce. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
Autor: Eva Kujalová
13.12. 12

Lidová řemesla a umění

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se názvů ručních prací, řemesel, technik a nástrojů. B1
Autor: Jitka Černá
18.10. 12

Lidová řemesla a umění

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřen na téma lidové tvorby, lidových řemesel a umění. Jsou zde specifikována jednotlivá řemesla, objasněny pojmy související s tématem. Úroveň dle SERRJ: B2
25.12. 12

Lidské smysly

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál představuje slovní zásobu popisující lidské smysly - představení všech pěti smyslů a vysvětlení co je šestý smysl. V materiálu se objeví slovesa vyjadřující způsoby dívání se a dotýkání, přídavná jména popisující chuť, čich a hlasitost.
18.12. 12

Lidské smysly

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se lidských smyslů, použití sloves označujících smyslové vnímání. B1
Autor: Jitka Černá
18.12. 12

Lidské tělo

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení na osvojení a procvičení slovní zásoby týkající se tématu lidské tělo. Úroveň podle SERRJ A1.
15.10. 12

Lidské tělo

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Maturanti a žáci zdravotních škol se budou věnovat hlavně opěrné soustavě, trávicí a dýchací soustavě. Práce s on-line slovníkem, videa, nová slovní zásoba: SERRJ.:B2
10.10. 12

Lidské tělo

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál se zaměřuje na procvičení či seznámení se slovní zásobou k tématu Lidské tělo. VM je členěn na 3 části - lidské tělo, obličej a vnitřní orgány. Závěrečná aktivita slouží jak k zopakování, tak k rozšíření slovní zásoby.
01.12. 10

Lidské vlastnosti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se lidských vlastností. (A2)
Autor: Marek Mann
26.11. 10

Lidské vlastnosti

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní pojmy a slovní zásoba ke konverzačnímu tématu - LIDSKÉ VLASTNOSTI. Cvičení na fixaci slovní zásoby - tj. kladné a záporné povahové vlastnosti člověka. Následná konverzační cvičení na použití dané slovní zásoby v praxi (párová práce - rozhovory, skupinová práce). Úroveň B2.
23.11. 10

Lidské vlastnosti

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičování slovní zásoby týkající se lidských vlasností, úroveň A1+
23.11. 10

Lidské vlastnosti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k povahovým vlastnostem člověka a jeho charakteru. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Pavel Smola
31.12. 11

Lineární a konstantní funkce, vlastnosti funkcí

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Nadefinování pojmu lineární a konstantní funkce. Příklady k procvičení. Určení vlastností lineární funkce. Úroveň B1.
10.05. 11

Lineární rovnice

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Pojem lineární rovnice s příklady. Úroveň B1.
28.04. 11

Lineární rovnice a nerovnice s abolutní hodnotou

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Metody řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou s řešenými příklady a sbírkou příkladů. Úroveň B1.
05.01. 13

Linking Words

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace spojovacích výrazů.
10.10. 12

Literární pojmy

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní přehled literárních žánrů v angličtině. Slovní zásoba a vysvětlení pojmů týkajících se poezie, prózy i dramatu. (B1)
28.11. 12

Literární žánry, četba

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál se věnuje beletrii v anglo-americké literatuře.
05.01. 13

Lodě

Úroveň: B1 Téma: odborné
Názvy lodí, částí lodě, slavné lodě, oceány,světové strany, uzly. B1
Autor: Jitka Černá
01.04. 12

Logaritmické funkce

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Zavedení pojmu logaritmické funkce, dekadický a přirozený logaritmus a graf funkce. Úroveň B1.
01.04. 12

Logaritmické rovnice

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Zavedení pojmu logaritmická rovnice, vlastnosti logaritmů a řešení logaritmických rovnic.Úroveň B1.
03.01. 11

London

Úroveň: B1 Téma: reálie
4 interaktivní cvičení na téma Londýn plus fotky, které je možné doplnit k výkladu. Úroveň podle SERRJ: B1.
30.10. 10

London

Úroveň: A2 Téma: reálie
Londýn v obrazech - fakta, historické události a vyhledávaná místa Londýna
20.12. 10

London - history and present

Úroveň: B2 Téma: reálie
Londýn - hlavní město. Informace o historii a současnosti. Vznik Londýna. Významné osobnosti a události z minulosti. Současnost: památky a zajímavá místa. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B2.
18.04. 11

Londýn

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní zeměpisné údaje o hlavním městě Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, seznámení se s nejnavštěvovanějšími místy a turistickými atrakcemi (např. Tower Bridge, Big Ben, The Tower, Houses of Parliament, Buckingham Palace). Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií Spojeného království. Úroveň: A1
20.03. 11

Londýn

Úroveň: B1 Téma: reálie
Londýn a jeho hlavní památky. Data založení památek. Současnost britského hlavního města. Tower of London - historie a význam. St. Paul´s Cathedral - historie a vztah k Vatikánu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
07.01. 11

Londýn

Úroveň: A2 Téma: reálie
Kvíz procvičující nejznámější místa a osobnosti Londýna. Úroveň podle SERRJ: A2.
12.12. 11

Los Angeles

Úroveň: A2 Téma: reálie
Seznámení se základními informacemi o Los Angeles a Hollywoodu
29.03. 11

Los Angeles

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní zeměpisné údaje o druhém největším městě USA, seznámení se s nejnavštěvovanějšími místy a turistickými atrakcemi (např. Hollywood Universal Studios). Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií USA. Úroveň: B1.
30.11. 12

Lost Generation

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Prezentace zaměřená na skupinu amerických autorů, kteří si říkali Lost Generation (Ztracená generace).
10.05. 12

M.A.S.H.

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Konverzační téma americký TV seriál MASH. Práse s textem, fakty o seriálu, písnička, kvíz.SERRJ A2
13.12. 12

Madonna

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní informace o životě a tvorbě americké popové ikony Madonny.B1.
Autor: Lada Marková
30.11. 12

Madonna

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výukový Materiál zaměřený na základní fakta o zpěvačce Madonně.
27.10. 12

Madonna

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Materiál obsahuje základní údaje o zpěvačce a herečce Madonně. Úroveň: B2.
04.11. 12

Management

Úroveň: B2 Téma: odborné
Cílem výukového materiálu je studentům představit základní úkoly a definici managementu. Studenti se naučí několik nových slovíček, které se k managementu vztahují. Naučí se správně používat několik slovíček, které v českém překladu znamenají "řídit". Naučí se definici managementu a několik slovíček vyjadřující slovo "manažer, ředitel, vedoucí".
25.07. 12

Management

Úroveň: A2 Téma: odborné
Struktura vedení společnosti. Pojmenování jednotlivých oddělení a jejich zodpovědností. Procvičení dané slovní zásoby. A2
29.09. 11

Management

Úroveň: B1 Téma: odborné
Předváděcí sešit je zaměřen na odborné téma: management. Studenti se seznámí se základními pojmy managementu, především s definicí managementu, úrovněmi, funkcemi managementu, a manažérskými dovednostmi. SERRJ:B1
28.11. 12

Maoři a jejich kultura a zvyky

Úroveň: B1 Téma: reálie
VM poskytuje informace o kultuře a zvycích Maorů.
02.05. 11

Mapa anglicky mluvících zemí

Úroveň: B1 Téma: reálie
Přehled anglicky mluvících zemí, nástin koloniálního původu, cvičení na určení jejich hlavního města a typických znaků. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Pavel Smola
13.12. 12

Mark Twain

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Slavný americký spisovatel Mark Twain. Životopis, proslulé Twainovy citáty, nejdůležitější životní mezníky. Nejznámější knihy - Dobrodružství Toma Sawyera nebo Dobrodružství Huckleberryho Finna. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B2.
07.02. 12

Mark Twain

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Prezentace nejdůležitějších informací ze života Marka Twaina a základních údajů týkajících se jeho hlavních děl. Procvičení a ověření získaných informací pomocí několika interaktivních cvičení. Úroveň B1.
08.04. 11

Mark Twain

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní údaje o Marku Twainovi, jeho životě a díle. Práce s jeho nejslavnějšími knížkami a texty Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna. Úroveň dle SERRJ A2
11.12. 12

Martin Luther King

Úroveň: B2 Téma: reálie
Boj za lidská práva, pojmy rasismus, segregace, rovnost. M.L.King a jeho "I Had a Dream Speech".
08.11. 12

Martin Luther King

Úroveň: B1 Téma: reálie
VM seznamuje s bojovníkem za lidská práva Martinem Lutherem Kingem.
22.10. 12

Mary Shelley

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a dílo spisovatelky.
12.11. 12

Masmédia - slovní zásoba

Úroveň: B1 Téma: odborné
Masmedia - základní a rozšířená slovní zásoba, užití slovní zásoby ve větách, základní frazeologie; typy masmedií, jejich dělení a typy; části masmedií, jednotlivé rubriky a jejich skladba v jednotlivých typech novin a časopisů; profese spojené s masmedii; tvorba titulků. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
28.05. 12

Maso a přílohy

Úroveň: B2 Téma: odborné
Výukový materiál se poměrně obsáhle zabývá slovní zásobou týkající se druhů masa, hovězí, vepřové a skopové dále dělí dopodrobna na jednotlivé části. Součástí výukového materiálu je i slovní zásoba týkající se částí drůběže, nejběžnějších ryb. Dále se zaměřuje na druhy steaků a přípravu masa. Konečně potom slouží k zopakování příloh hlavního jídla.
30.04. 11

Maso a přílohy

Úroveň: A1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tématu maso a přílohy s využitím obrazového materiálu. Procvičení slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v rámci daného tématu.
07.12. 10

Maso a přílohy

Úroveň: A2 Téma: odborné
Téma maso a přílohy z pohledu nejen slovní zásoby, ale i mezipředmětových vztahů. Žáci se pokusí ohodnit sami sebe a oznámkovat se. SERRJ: A2+
20.06. 12

Maso, přílohy, sladkosti

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Cílem prezentace je procvičení slovní zásoby, otázek a odpovědí z konverzačního tématu jídlo, které se zaměřuje na maso, přílohy a sladkosti na úrovni A1. Žáci si zopakují slovní zásobu a nsledně tvoří věty ve třetí a potom v první osobě. Následuje jednoduchá konverzace s použitím vhodné slovní zásoby. A1
21.10. 10

Mass Media

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Maturitní téma - Mass Media (B2)
12.12. 11

Matematické hádanky

Úroveň: A2 Téma: mezipředmětové vztahy
Matematické hádanky a logické úlohy v anglickém jazyce. Procvičení logického myšlení. Vhodné jako doplněk výuky metodou CLIL (Contents and Language Integrated Learning). Tzn. obsahově a jazykově integrované vyučování, v tomto případě pro předměty anglický jazyk a matematika. Úroveň A2.
09.01. 12

Matematické logické početní úlohy

Úroveň: A2 Téma: mezipředmětové vztahy
Matematické hádanky a početní logické úlohy v anglickém jazyce. Procvičení logického myšlení. Vhodné jako doplněk výuky metodou CLIL (Contents and Language Integrated Learning). Tzn. obsahově a jazykově integrované vyučování, v tomto případě pro předměty anglický jazyk a matematika.Úroveň A2.
30.11. 12

Mateřství versus chudoba

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Globální téma mateřství v chudých rozvojových zemích je zpracováno s pomocí písně a dvou videí.SERRJ.:B1
18.12. 12

MBO

Úroveň: B2 Téma: odborné
Cílem výukového materiálu je studentům představit techniku řízení a tou je Management by objectives (MBO) - řízení dle cílů. V první výkladové části si studenti přečtou definici, proces MBO a podívají se na příklad využití MBO v praxi. Ve druhé části studenti čerpají z informací z první části a vyzkouší správně přiřadit výhody MBO. Poslední část je věnovaná správnému užití slovní zásoby vztahující se k tématu MBO.
12.11. 10

Média

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičení slovní zásoby k médiím - televizi, rozhlasu, tisku a internetu. Srovnání médií z hlediska důležitosti.Úroveň podle SERRJ: B1
08.03. 12

Meeting

Úroveň: A2 Téma: odborné
Výukový materiál se zabývá tématem Meeting - jeho definicemi a slovní zásobou. Blíže se výukový materiál věnuje svolání schůze.
11.12. 12

Memo

Úroveň: B2 Téma: odborné
Teoretické a praktické seznámení s tímto útvarem, příklady. B2
14.05. 12

Memo

Úroveň: A2 Téma: odborné
Memorandum, jeho charakteristika a struktura. Procvičení frází. A2
06.12. 11

Memo

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál seznamuje žáky s termínem memo jako s typem pracovní korespondence. Teoreticky i prakticky se žáci naučí, jak napsat tento druh korespondence. Úroveň dle SERRJ: B1
22.10. 12

Merchandising

Úroveň: B2 Téma: odborné
Cílem výukového materiálu je studentům představit další složku propagace a tou je merchandising. V úvodní části se studenti naučí charakterizovat merchandising. Ve druhé části materiálu se studenti budou snažit rozdělit jednotlivé aktivity merchandisingu do kategorií. Ve třetí části materiálu se studenti definovat aktivity merchandisingu v řízení dodavatelského řetězce.
29.09. 11

Města Velké Británie

Úroveň: B2 Téma: reálie
Velká města Velké Británie. Fotografie, základní informace.
11.05. 11

Města Velké Británie

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení se základní slovní zásobou a podstatnými informacemi týkajícími se vybraných měst Velké Británie. Úroveň A1.
12.12. 10

Města Velké Británie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Velká Británie - pohled na mapu. Stručný popis měst Velké Británie. Londýn: historie a současnost. St Paul´s Cathedral v Londýně. Základní informace: Edinburgh, Cardiff, Belfast. Stupeň obtížnosti podle SERRJ A2.
20.12. 11

Město - slovní zásoba, předložky místa

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál se zaměřuje na předložky místa a slovní zásobu. Úroveň podle SERRJ: A2.
12.12. 11

Město - slovní zásoba, předložky místa

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Typy lidských sídel - jejich definice, rozdíly, znaky, základní a rozšířená slovní zásoba k tématu, použití slovní zásoby ve frázích a větách, předložky místa, jejich použití ve větách vztahujících se k tématu, typy institucí a jejich činnost, tvorba dialogu s použitím předložek.Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
03.10. 11

Město - slovní zásoba, předložky místa

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se města, orientace ve městě, budov ve městě a dopravy. Dále předložky místa IN, AT, ON, OVER, BEHIND, IN FRONT OF a BETWEEN a jejich použití ve větách. A1
30.10. 10

Město - vesnice

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Porovnání života a aktivit lidí ve městě a na venkově. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
11.12. 10

Město a vesnice

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál obsahuje základní údaje o životě ve městě a na vesnici, jejich porovnání a základní slovní zásobu k danému tématu. SERRJ A1
16.07. 13

Město na řece Cam

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní informace o vývoji, historii a současnosti města Cambridge pro úroveň A2.
20.12. 11

Město na řece Cam

Úroveň: B2 Téma: reálie
Prezentace základních informací o anglickém univerzitním městě Cambridge.
16.11. 10

Město x vesnice - srovnání

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní cvičení k tématu město a vesnice. Úroveň podle SERRJ: A2.
15.03. 11

Městská doprava

Úroveň: A1 Téma: konverzační
A1, základní slovní zásoba k tématu městská doprava, test.
05.01. 11

Městská doprava

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Městská hromadná doprava, stížnost občanů (dopis), autobusová a tramvajová doprava, metro (slovní zásoba a konverzační témata), role-play (zasedání obyvatel města, starosty a zástupců dopravních firem - výběr dopravy), písemný domácí úkol. Úroveň podle SERRJ: B1.
22.11. 10

Městská doprava

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Cestování prostředky městské hromadné dopravy. Úroveň podle SERRJ: A2.
03.10. 11

Mezinárodní kuchyně

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál seznamuje s šesti nejlepšími národními kuchyněmi světa. Studenti si přečtou o francouzské, italské, čínské, indické, thajské a mexické kuchyni. (B1)
10.05. 11

Mezinárodní kuchyně

Úroveň: A2 Téma: odborné
Projektový domácí úkol je stěžejní částí této prezentace určené nejen pro obor kuchař-číšník.SERRJ: A2+
25.01. 13

Michael Jackson

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Materiál obsahuje základní údaje o králi popu Michaelovi Jacksonovi.Úroveň A2.
03.10. 12

Michael Jackson

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní údaje z osobního i profesionálního života Michaela Jacksona. Doplňovací cvičení ke slovní zásobě, týkající se nahrávání a vydávání hudby. Krátké video v angličtině o Michaelovi Jaksonovi a doplnění slov do jedné z jeho písní.
19.07. 12

Michael Jackson

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Prezentace nejznámějších informací o Michaelu Jacksonovi. B2
06.06. 12

Miloš Forman

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Pracovní sešit nabízí materiál na doplnění a zpestření textu lekce 4 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate o Miloši Formanovi, uvádí stručné obsahy Formanových filmů, jeho životopis, procvičuje slovní zásobu textu a gramatiku lekce - stupňování přídavných jmen.
20.12. 11

Minulý a předminulý čas

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Časy, kterými vyjadřujeme minulé děje, s důrazem na předminulý čas a jeho kontrast s minulým časem prostým. Obsažen též minulý průběhový jako čas nutný pro vyprávění minulých dějů.B1
10.02. 12

Minulý čas

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Procvičení minulého času. Nalezení chyb ve větách, tvoření otázek. Doplnění minulých tvarů sloves do písně Ironic od Alannis Morissette. Poslech písně s textem. Článek o vynálezci šicího stroje a doplnění sloves do textu.
19.10. 11

Minulý čas

Úroveň: A1 Téma: gramatika
První seznámení s minulým časem. Úroveň podle SERRJ: A1.
20.12. 11

Minulý čas prostý

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace se zabývá procvičováním minulého času prostého, tvořením oznamovacích vět, otázek a záporů.Úroveň dle SERRJ - A2.
15.11. 11

Minulý čas prostý

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Minulý čas prostý (B1)
02.03. 12

Minulý čas prostý a průběhový

Úroveň: A1 Téma: gramatika
VM seznamuje žáky s minulým časem prostým a průběhovým. A1
15.12. 11

Minulý čas prostý a průběhový

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení se s pravidly použití dvou minulých časů - prostého a průběhového a jejich procvičení. B1
15.06. 12

Minulý čas průběhový

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál zaměřený na minulý čas průběhový na úrovni A2.
22.02. 12

Minulý čas průběhový

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Minulý čas průběhový - výklad, příklady užití, cvičení, oprava chyb. Úroveň podle SERRJ: B1
Autor: Pavel Smola
02.02. 12

Minulý prostý čas - minulý průběhový čas

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace se zabývá procvičováním rozdílů ve významech a tvoření minulého času prostého a průběhového. Úroveň dle SERRJ - A2.
31.12. 12

Místo, kde žiju

Úroveň: A2 Téma: reálie
Informace o zajímavých místech mikroregionů Zábřežsko a Šumpersko.
25.12. 12

Místo, kde žiju

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Popis míst, kde lidé žijí a objektů, které se nacházejí ve městě nebo na venkově. Materiál je zaměřen především na procvičení a rozšíření slovní zásoby.
Autor: Jan Hrazdira
29.09. 11

Mobilní telefony

Úroveň: A1 Téma: konverzační
SERRJ: A1; základní typy telefonů, fyzický popis, slovesa týkající se používání, fráze při telefonování
13.06. 11

Mobilní telefony

Úroveň: A2 Téma: odborné
Prezentace popisuje mobilní telefon a jeho příslušenství, věnuje se frázím souvisejím s jeho použitím a funkcemi. Úroveň dle SERRJ - A2
19.05. 11

Mobilní telefony

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál obsahuje základní informace a fakta na úrovni B2. Podněcuje k diskusi na téma mobilní telefony a jejich vliv na zdraví, výhody a nevýhody jejich používání.
20.12. 10

Mobilní telefony

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřený na slovní zásobu týkající se mobilních telefonů a podněcuje k diskuzi, a proto je vhodný do konverzačních hodin. Součástí jsou i stránky na SMS zkratky a smajlíky. Úroveň B1.
25.03. 12

Modální slovesa

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Přehledné shrnutí gramatických pravidel pro tvoření a použití modálních sloves - na úrovni A1 se materiál zaměřuje pouze na slovesa can, could, must, needn´t a should. Žáci je následně procvičují a upevňují překladem, doplňují je do vět a reagují na dané situace.
25.01. 12

Modální slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Opisné tvary modálních sloves: can, must, may, needn´t. Tvary, význam a použití v čase přítomném, minulém prostém a budoucím s will. SERRJ: A2.
14.12. 10

Modální slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Opakování pravidel používání modálních sloves. Vyjadřování povinnosti, nutnosti, schopnosti, možnosti, příkazu, míry jistoty apod. Odvození, výklad a procvičení formou interaktivních materiálů.
01.12. 10

Modální slovesa

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Základní modální slovesa - can, must, should. Úroveň podle SERRJ: A1.
10.11. 10

Modální slovesa

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Funkce modálních sloves, vyjadřování jistoty a nejistoty, modální slovesa v průběhovém tvaru, minulé infinitivy a opisné tvary modálních sloves, užití modálních sloves pro vyjádření zákazu, rady a svolení. (B2)
30.10. 10

Modální slovesa

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tvary a pravidla používání modálních sloves, jejich gramatické vlastnosti. Časování modálních sloves. Vyjadřování povinnosti, nutnosti, schopnosti, možnosti, příkazu, zákazu, míry jistoty apod. Pravidla tvorby 1. a 2. opisu. Úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Pavel Stehno
31.07. 12

Modální slovesa - vyjadřování jistoty v minulosti

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Modální slovesa must, can´t a needn´t. Různé typy cvičení. Procvičení nepravidelných sloves. (B1)
14.05. 12

Modální slovesa may, might

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Modální slovesa may a might. Vyjádření možnosti v různých časech. B1
06.06. 12

Modální slovesa MAY, MIGHT

Úroveň: B2 Téma: gramatika
- pokročilejší znalost modálních sloves MAY a MIGHT - vzájemné rozdíly v míře pravděpodobnosti - použití tvaru MAYBE - situační rozdíly v použití modálních sloves CAN-COULD, MAY-MIGHT - frekventní charakteristiky použití MAY x MIGHT v závislosti na situaci
Autor: Pavel Stehno
31.12. 11

Modální slovesa pro spekulaci

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Gramatický přehled a procvičování modálních sloves, která vyjadřují, do jaké míry si je mluvčí jistý tím, co říká. Úroveň dle SERRJ:B1
28.06. 12

Modální slovesa v minulém čase

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Materiál je zaměřen na některá ze základních modálních sloves (can, must, may/might, should) a jejich použití v minulém čase. Materiál obsahuje jak část vysvětlující, tak i praktická cvičení daného gramatického jevu.
Autor: Jan Hrazdira
03.05. 12

Modální slovesa v minulém čase

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Stručná prezentace používání modálních sloves v minulosti. Pravidla a jejich použití.
08.03. 12

Modální slovesa v minulém čase

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál zaměřený na způsoby použití modálních sloves v minulém čase.
21.11. 12

Modální slovesa v přítomném čase

Úroveň: A2 Téma: gramatika
SERRJ: A2; modální slovesa - can, must, should, don't have to; stavba věty
13.02. 12

Modální slovesa v přítomném čase

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál zaměřený na primární význam modálních sloves v přítomném čase.
30.09. 12

Modální slovesa v přítomném času

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace pravidel používání modálních sloves v přítomném času.
16.11. 12

Modální slovesa vyjadřující možnost, pravděpodobnost, jistotu

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Slovesa may, might, could, should, ought to, must, can´t vyjadřující možnost, pravděpodobnost a jistotu v přítomném a v minulém čase.
Autor: Eva Ježková
20.06. 12

Modální slovesa vyjadřující ne-jistotu, ne-pravděpodobnost

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace a procvičení užití modálních sloves k vyjádření pravděpodobnosti. SERRJ B2.
24.10. 12

Modální slovesa vyjadřující ne/jistotu, ne/pravděpodobnost

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál je zaměřen na seznámení s pravidly používání modálních sloves pro vyjadřování míry jistoty a pravděpodobnosti v přítomnosti.
29.09. 11

Moderní komunikace

Úroveň: A1 Téma: odborné
Tento výukový materiál upevňuje znalosti základní slovní zásoby k tématu Moderní komunikace. Procvičuje základní slovní zásobu k tématu. Dále jsou zde zpracovány výhody a nevýhody mobilních telefonů a internet. Žáci porovnávají výhody a nevýhody komunikačních prostředků. Tento materiál je určen na 30 minut vyučovací hodiny. SERRJ A1.
02.07. 12

Módní doplňky

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Opakování slovní zásoby týkající se módních doplňků. Úroveň del SERRJ: A2
01.04. 12

Módní doplňky

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Módní doplňky - základní a rozšířená slovní zásoba, frazeologie; definování módních doplňků, použití nové slovní zásoby ve větách, přiřazování pojmů k obrázkům, nejčastěji používané materiály a doplňky z nich vyráběné, rozdíl mezi pojmy doplněk a šperk. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
29.11. 12

Moje město - Svitavy

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o Svitavách.
01.03. 12

Motivační dopis

Úroveň: B1 Téma: odborné
Tato prezentace poskytuje základní informace týkající se motivačního dopisu.
15.11. 11

Motivační dopis

Úroveň: A2 Téma: odborné
Materiál obsahuje základní informace o motivačním (průvodním) dopise. Seznamuje se základními pravidly pro jeho psaní. Úroveň A2.
29.09. 11

Motivační dopis

Úroveň: B2 Téma: odborné
Příprava studentů na samostatné vytváření motivačního dopisu; SERRJ B2
25.01. 12

Much - Many / A few - A little

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Zájmena. Determinující výrazy: much - many, a few - a little, few - little. Význam a použití uvedených zájem. SERRJ: A2
15.02. 12

Můj byt

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Cílem prezentace je procvičení slovní zásoby používané při popisu bytu na úrovni A1. Žáci si nejdříve zopakují a znovu procvičí slovní zásobu a následně si zopakují jakým způsobem je možné popsat byt.
31.10. 10

Můj denní program

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba k tématu Můj denní program - časové předložky a výrazy s nimi spojené, činnosti vykonávané ráno, odpoledne, večer. Procvičování slovní zásoby, použití frekvenčních příslovcí, rozvoj řečových dovedností, osvojení a procvičení související gramatické struktury I like/I don´t like + -ing. Poslechové cvičení. Úroveň: A1.
29.06. 11

Můj ideální dům

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materál na úrovni B2 se věnuje kolokacím spojeným s bydlením.
05.01. 11

Můj ideální dům

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Typy bydlení, úvod do role-play, představení různých typů bydlení, další slovní zásoba, písemný domácí úkol. Úroveň podle SERRJ: B1.
14.11. 10

Můj ideální dům

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba k tématu Můj dům. Seznámení s jednotlivými částmi domu a různými pokoji. Úroveň podle SERRJ A1.
14.08. 10

Můj ideální dům

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba, rozvoj komunikačních dovedností. Úroveň podle SERRJ: A2.
12.11. 12

Must and have to

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Základní informace o použití modálních sloves must a have to. Procvičení gramatických jevů, výklad, přiřazování a doplňování. Osvojení a procvičení souvisejicích jazykových struktur.
20.07. 12

Must, have to, can't

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Zopakování pravidel použití vybraných způsobových sloves MUST, HAVE TO a CAN'T. Procvičení a upevnění daného gramatického jevu. Úroveň A2.
07.11. 11

Must, have to, can't

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Základní použití způsobových sloves must, have to a can't. Úroveň B1.
01.04. 12

Must, mustn't a needn't

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičení modálních sloves must, mustn't a needn't v přítomném čase. Shrnutí jejich významu a základních pravidel pro jejich použití v různých typech vět. Obsahuje cvičení na doplňování, přiřazování správných tvarů, výběr správných možností a překlad. Úroveň B1.
07.06. 12

Must, mustn't, needn't

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Seznámení žáků s pravidly použití tvarů modálních sloves vyjadřujících jistotu, zákaz a jejich protiklady.
13.12. 12

Must, mustn´t, needn´t

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výklad pravidel použití vybraných způsobových sloves MUST, MUSTN´T a NEEDN´T. Procvičení a upevnění daného gramatického jevu. Úroveň A1
Autor: Lada Marková
06.06. 12

Must, mustn´t, needn´t.

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Použití modálního slovesa ´must´a jeho dvou odlišných záporů ´mustn´t´ a ´needn´t´. B2
15.08. 12

Must/Needn´t/Can´t have done it

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Opakování použití modálních sloves ´must, needn´t, can´t´ v přítomnosti a seznámení se s použitím v minulosti. B2
22.02. 12

Muži a ženy - rozdíly

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Muži a ženy - rozdíly v jejich životech
07.02. 12

Mužská a ženská role v domácnosti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Mužská a ženská role v domácnosti, jejich rozdělení, změny během času.
28.11. 11

Mužská a ženská role v domácnosti

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se rodiny, charakterových vlastností mužů a žen, vedení domácnosti a práce v domácnosti. A1
11.12. 12

My town (Jihlava)

Úroveň: B1 Téma: reálie
Předváděcí sešit provádí studenty třetí částí maturitní zkoušky z jazyka, téma - Moje město. Nabízí podrobné otázky ze všech oblastí. Přestože některé topics jsou zpracovány pro město Jihlava, jsou obecným rámcem pro jakékoliv místo.
02.07. 12

Myself_on my own_each other_B1

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení s pravidly tvoření a používání reflexních a recipročních zájmen.
20.02. 12

Na letišti

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Úvod, 4 konverzační situace s doplňováním (kupování letenky, odbavení, bezpečností kontrola, celní kontrola), simulace (role-play). Úroveň podle SERRJ: B2.
09.02. 12

Na letišti

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Přehled a procvičení základních pojmů. A1
31.10. 11

Na letišti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rezervace letenek, odbavení a průběh letu (Úroveň A2)
Autor: Laurie Bram
26.03. 12

Na letišti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Nejprve jsou popsány kroky, kterými se odehrává odbavení na letišti od příchodu na terminál přes usednutí do sedadla v letadle až po projití příletovou halou v cíli. Je zde vytyčena nejdůležitější slovní zásoba a slovní spojení týkající se cestování letadlem. Dále potom je tato slovní zásoba procvičena a to formou vytváření slovních spojení, vyřešení křížovky a doplňování výrazů do vět. B1
04.11. 12

Na nádraží

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Úvodní puzzle a konverzační otázky, slovní zásoba, 2 konverzační situace s doplňováním, instrukce k role-play.
28.06. 12

Na nádraží

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení se základní slovní zásobou, která se týká dopravy a dopravních prostředků.
12.03. 12

Na nádraží

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se cestování vlakem – kolokace, ustálená větná spojení, odborné výrazy. Rozvoj jazykových funkcí běžných pro konverzaci na nádraží. Rozhovor na nádraží – doplnění a vlastní dialog. Rozvoj produktivních řečových dovedností a jazykové interakce. Úroveň B1.
08.12. 11

Na nádraží

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní fráze týkající se prázdnin, dovolené, cestování. Pojmy související s dopravou, dopravními prostředky. Obtížnost dle SERRJ A2.
31.10. 12

Nabídka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Procvičení termínů užívaných při psaní nabídky, tvoření otázek, sestavení dopisu. B1
Autor: Jitka Černá
27.10. 12

Nabídka

Úroveň: A2 Téma: odborné
Charakteristika nabídky. Slovní zásoba a fráze pro nabídku a jejich procvičení. A2
03.06. 11

Nádobí a hygiena

Úroveň: A1 Téma: konverzační
úroveň A1, základní slovní zásoba k tématu nádobí, zařízení a hygiena v kuchyni, aktivity na procvičení, pracovní list pro konverzační aktivitu ve dvojicích
10.10. 12

Nádobí a nástroje používané při vaření

Úroveň: B1 Téma: odborné
Prezentace různých druhů nádobí a nástrojů používaných při vaření.
09.07. 11

Nádobí a nástroje používané při vaření

Úroveň: A1 Téma: odborné
Základní nástroje a nádobí používané při vaření (zjednodušený kuchyňský inventář pro obor kuchař). Výklad, procvičení, diskuze, pracovní listy, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalosti v daném oboru. Jazyková úroveň dle SERRJ je A1.
13.06. 11

Nádobí a nástroje používané při vaření

Úroveň: B2 Téma: odborné
Rozšířená slovní zásoba týkající se pomůcek (nádob a nástrojů) používaných při vaření. Úroveň podle SERRJ: B2.
22.10. 10

Nádobí a nástroje používané při vaření

Úroveň: A2 Téma: odborné
Opakování a získání nové slovní zásoby kuchyňského nádobí, spotřebičů a typů nožů, jejich použití. A2+
27.04. 11

Nákup na internetu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení základní slovní zásoby týkající se nakupování, placení a internetu v souvislosti s využitím k nakupování. SERRJ:A2.
03.12. 10

Nákupní taška - počitatelné, nepočitatelné položky potravin

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba, která se týká počitatelných a nepočitatelných potravin. A2
09.12. 10

Nákupní taška, počitatelné a nepočitatelné položky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál obsahuje základní údaje o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech, jejich porovnání a základní slovní zásobu k danému tématu. SERRJ A1 Tento materiál je určen na 30 minut vyučovací hodiny.
23.11. 10

Nakupování

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál obsahuje základní údaje o jednotlivých druzích obchodů, jejich porovnání a základní slovní zásobu k danému tématu. SERRJ A1
29.06. 11

Nakupování a peníze

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Nakupování a peníze - rozšíření slovní zásoby a frazeologie. Britská a americká měna. Názvy obchodů, rozhovor při nakupování. Výměna peněz. Způsoby placení. Stupeň obížnosti podle SERRJ A2.
06.06. 12

Nakupování jako hobby, vliv reklamy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Určeno pro maturanty a hodiny konverzace. Souvisí s marketingem. Rozvíjí nejen jazyk, ale i kritické myšlení a hledání souvislostí. SERRJ.:B1
10.05. 12

Nakupování jako hobby, vliv reklamy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se základními formami reklamy, populárními reklamními slogany
02.03. 12

Nakupování jako hobby, vliv reklamy

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Slovní zásoba, nakupování v hlavních typech obchodů i jako koníček, vznik závislosti. Způsoby,formy a účinky reklamy i reklamních sloganů. SERRJ B2
20.09. 11

Nakupování na internetu

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Prezentace slovní zásoby a slovních spojení a náměty na diskuzi na dané téma. Úroveň dle SERRJ: B2
14.12. 10

Nakupování na internetu

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní údaje o nakupování na internetu - SERRJ B1.
27.02. 11

Nakupování, peníze

Úroveň: B2 Téma: odborné
Základní informace o nakupování, prodávání a placení. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování, přesouvání. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, znalostí v oblasti této problematiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. (SERJ B2)
01.12. 10

Nakupování, peníze

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se peněz a nakupování. B1
04.11. 10

Národní park Yellowstone

Úroveň: B1 Téma: reálie
Seznámení s nejstarším národním parkem v USA - geografie, historie, fauna a flora a další zajímavosti. (B1)
22.02. 11

Národní parky a přírodní zajímavosti USA

Úroveň: B2 Téma: reálie
Národní parky a přírodní zajímavosti USA, nejstarší park na světě Yellowstone, Grand Canyon a další turisticky zajímavá místa Spojených států amerických. Úroveň podle SERRJ: B2.
12.09. 10

Národní parky a přírodní zajímavosti v USA

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o vybraných národních parcích a přírodních zajímavostech USA. Umístění parků, fauna a flóra a turistické zajímavosti.Úroveň B1.
30.09. 12

Národní parky USA

Úroveň: A2 Téma: reálie
Stručné přestavení několika nejvýznamnějších národních parků v USA. Úroveň dle SERRJ:A2
09.07. 11

Národní parky, přírodní zajímavosti

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní slovní zásoba na téma národní parky a příroda v USA (zjednodušené slovní obraty, fauna, flóra, přírodní zajímavosti, vybrané národní parky). Výklad, procvičení, diskuze, pracovní listy, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalosti na dané téma. Jazyková úroveň dle SERRJ je A1.
02.03. 11

Národní parky, přírodní zajímavosti USA

Úroveň: A2 Téma: reálie
Bazální charakteristika nejznámějších a nejfrekventovanějších národních přírodních parků a chráněných území USA. Úroveň podle SERRJ: A2
Autor: Pavel Stehno
16.05. 11

Nástroje v tesařské dílně

Úroveň: A1 Téma: odborné
Tento výukový materiál obsahuje základní údaje a základní slovní zásobu k tématu Nástroje v tesařské dílně. SERRJ A1
04.12. 10

Nástroje v tesařské dílně

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičení slovní zásoby z oboru tesař (nástroje, pomůcky, význam lesa a pěstování stromů, opracování dřeva). Jazyková úroveň dle SERRJ je A2.
22.11. 10

Nástroje v truhlářské dílně

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičení slovní zásoby z oboru truhlář (nástroje a pomůcky, části nábytku, některé druhy stromů). Jazyková úroveň dle SERRJ je A2.
31.12. 12

Ne/formální dopis, e-mail

Úroveň: A2 Téma: odborné
Teorie psaní formálního a neformálního dopisu, e-mailu, krátké procvičení frází. A2
13.12. 12

Ne/formální email, dopis

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Prezentace pravidel a stylu psáni formálního a neformálního dopisu.
01.05. 11

Nebezpečná zaměstnání

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál obsahuje základní slovní zásobu a větné vazby týkající se profesí a zaměstnání a je zaměřen zejména na ty nebezpečné. Úroveň A2.
22.02. 12

Nebezpečné práce

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Nebezpečná zaměstnání, ochrana proti nebezpečí.
14.12. 11

Nebezpečné práce

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační úvod, typy nebezpečných prací, mluvení - yes/no questions, příběhy ilustrující nebezpečná zaměstnání, tvorba vlastního příběhu, sestavování žebříčku nebezpečných prací. Úroveň podle SERRJ: B1.
12.11. 12

Neformální dopis

Úroveň: B1 Téma: odborné
Formální a neformální dopis - základní a rozšiřující slovní zásoba; neformální dopis - základní frazeologie, formální úprava, správné pořadí jednotlivých částí; rozdíl mezi formálním a neformálním dopisem - ve výrazech, ve způsobu vyjadřování; stavba neformálního dopisu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
29.10. 12

Neformální dopis

Úroveň: B2 Téma: odborné
Neformální dopis - znaky, fráze
29.01. 13

Neformální email, dopis

Úroveň: B1 Téma: jiné
Cílem tohoto výukového materiálu je seznámit studenty s náležitostmi psaní neformálních dopisů a emailů.
07.02. 13

Negramotnost a chudoba

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Prezentace je určena pro hodiny konverzace a je zaměřena na téma negramotnost a chudoba v subsaharské Africe. Demostruje konkrétní nelehké životní situace lidí žijících v této oblasti. Rozvoj slovní zásoby, procvičování konverzace, čtení a porozumění textu. Stupeň obtížnosti dle SERRJ B2.
Autor: Alan Jasansky
07.02. 13

Negramotnost a chudoba (2)

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace je určena pro hodiny konverzace a je zaměřena na téma negramotnost a chudoba v subsaharské Africe. Demostruje konkrétní nelehké životní situace dětí a dospělých lidí žijících v této oblasti. Rozvoj slovní zásoby, procvičování konverzace, čtení a porozumění textu. A2.
Autor: Alan Jasansky
03.01. 12

Nehty

Úroveň: A2 Téma: odborné
Funkce, stavba a růst nehtů. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
29.06. 11

Nejstarší česká historie

Úroveň: A1 Téma: mezipředmětové vztahy
Nejstarší česká historie, první státní útvary v našem regionu, A1
29.03. 11

Nepravidelná slovesa

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Nepravidelná slovesa. Úroveň dle SERRJ - B2.
14.11. 10

Nepravidelná slovesa

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Základní nepravidelná slovesa - infinitiv, minulý čas prostý, příčestí minulé. Úroveň podle SERRJ: A1.
13.10. 10

Nepravidelná slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
A2 Uvedení osmnácti nepravidelných sloves po skupinách, jejich české významy a tvary. Fixace a procvičení.
05.10. 10

Nepravidelná slovesa

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování nepravidelných sloves: hra BINGO, doplňování nepravidelných tvarů do textu a vytváření příběhu s pomocí klíčových sloves. Určeno pro úroveň B1.
07.11. 11

Nepřímá řeč

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Vysvětlení důležitosti a správnosti použití nepřímé řeči - rozkazů a žádostí, kladného či záporného tvrzení a otázek. Rozdíl v použití he/she SAID nebo he/she TOLD. Doplňovací a přiřazovací cvičení, odvozování pravidel. Internetová cvičení ve formě testu a video zkoušení. B1
15.10. 12

Nepřímá řeč a nepřímá otázka

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení a procvičení nepřímé řeči a nepřímé otázky.
22.12. 11

Nepřímá řeč ve větách oznamovacích a otázkách

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Materiál obsahuje stručné vysvětlení tvorby nepřímé řeči ve větách oznamovacích a otázkách spolu s různými interaktivními cvičeními, které umožní s využitím interaktivní tabule si daný gramatický jev procvičit. Materiál je zpracován na úrovni A2.
Autor: Jan Hrazdira
15.05. 12

Nepřímá řeč ve větách oznamovacích a v otázkách

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Pravidla a užívání nepřímé řeči ve větách oznamovacích a v otázkách. SERRJ B2
03.11. 10

Nepřímé otázky

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Zopakování a procvičeních pravidel tvoření nepřímých otázek. Úroveň poedle SERRJ: A2.
17.12. 10

Nepřímé otázky, tázací dovětky, zvolání.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraných gramatických struktur. B1
17.12. 10

New York

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál seznamuje New Yorkem a některými jeho symboly. V závěrečné části si žáci formou přiřazování procvičí a upevní gramatický materiál o nulté podmínce. Úroveň dle SERRJ: A2
20.12. 10

New York

Úroveň: B2 Téma: reálie
Základní fakta o New Yorku - historie, JFK, Brooklyn Bridge, Socha svobody, Manhattan, Fiftth Avenue, Central Park. SERRJ B2.
24.01. 11

New York

Úroveň: A1 Téma: reálie
Představení a procvičení nejznámějších míst New Yorku, jejich vzhledu a názvů. Úroveň podle SERRJ A1.
09.09. 10

New York

Úroveň: B1 Téma: reálie
Úroveň B1. Základní zeměpisné údaje o New Yorku, významné historické události v dějinách největšího města USA, základní fakta o jednotlivých částech New Yorku, turistické cíle na Manhattanu, píseň o New Yorku. Výklad, procvičení, pracovní list. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií USA.
23.11. 11

New York očima studenta

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Doplňkový materiál po probrání tématu NYC pro maturanty a do hodin konverzace.SERRJ: B1
01.12. 10

New Zealand

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní údaje o Novém Zélandu: národní symboly , zeměpisné údaje, historie, politický systém, zvířata, známé osobnosti. SERJ A2
19.11. 10

Newspapers and magazines

Úroveň: B2 Téma: jiné
Základní informace o funkci tisku, rozdělení novin a časopisů. Způsob využití specifických jazykových prostředků.(B2)
01.03. 12

Northern Ireland

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál seznamuje žáky se základními údaji Severního Irska. Žáci poznají základní zeměpisné údaje tohoto státu a také se dozví různé zajímavosti. SERRJ A2.
05.12. 11

Northern Ireland

Úroveň: B1 Téma: reálie
Zajímavá místa v Severním Irsku a historie problemů mezi Irskem a spojeným královstvím a jejich vliv na kulturu. (B1)
Autor: Laurie Bram
25.05. 11

Noviny a časopisy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Noviny a časopisy, jejich dělení na bulvární a seriózní. Anglické bulvární i seriózní tiskoviny. Druhy časopisů, jejich kategorie. Profese týkající se tématu, rubriky v novinách, nejčastější výrazy v titulcích. Slovní zásoba k tématu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
28.12. 10

Noviny a časopisy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Noviny a časopisy
27.04. 11

Nový Zéland

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní údaje o Novém Zélandu; základní fakta - poloha, rozloha, počet obyvatel, hlavní město, sporty a fauna. Prezentace procvičuje znalost reálií formou výběru ze dvou až tří možností, přiřazováním a pojmenováním známých zvířat a sportů. Úroveň podle SERRJ A1
25.03. 11

Nový Zéland

Úroveň: B2 Téma: reálie
Základní údaje o Novém Zélandu - geografický přehled, obyvatelstvo původní i současné, politický systém, specifická fauna, významné historické události. Motivace, výklad, procvičení, opakovací kvíz. (B2)
15.12. 10

Nový Zéland

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál o Novém Zélandu je zaměřen na geografii, vlajku, politický systém a národní hymnu. Některé geografické názvy a taktéž hymna jsou i v maorštině. Součástí je kvíz a poslech novozélandské hymny. Úroveň B1.
11.12. 12

Numbers

Úroveň: B2 Téma: odborné
Základní informace o různých druzích číslovek, matematických operacích a geometrických tvarech. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování a doplňování. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, znalostí v oblasti této problematiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
24.04. 12

O. HENRY

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Seznámení se životem a dílem autora, jeho stylem a překvapivými závěry povídek. SERRJ B2
26.11. 10

Obchodní dopis

Úroveň: A2 Téma: odborné
Formální úprava a rozložení obchodního dopisu.
30.10. 12

Obchodní dopis - nabídka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní pravidla psaní nabídky, část teoretická, poté procvičení. B1
22.10. 12

Obchodní dopis - nabídka

Úroveň: A2 Téma: odborné
Tento výukový materiál se zabývá odborným tématem obchodní korespondence - nabídka.Fráze, psaní samostatného dopisu.
28.12. 12

Obchodní dopis - objednávka

Úroveň: B2 Téma: odborné
Teoretické vysvětlení, jak psát objednávku a její potvrzení, poté příklady a procvičení. B2
21.11. 12

Obchodní dopis - objednávka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Materiál obsahuje základní strukturu formálního obchodního dopisu. Studenti se seznámí se základními frázemi, které mohou použít při objednávce. Obsahuje cvičení na doplňování slov do textu. Na závěr vzorový dopis + samostatný úkol.
30.10. 12

Obchodní dopis - objednávka

Úroveň: A2 Téma: odborné
Tento výukový materiál pracuje se základními frázemi, žáci pracují s odborným textem, sami píší dopis podle zadání.
27.10. 12

Obchodní dopis - poptávka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Jednotlivé části poptávky, daná slovní zásoba, procvičení. B1
31.10. 10

Obchodní dopis - znaky

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní znaky obchodního dopisu.(B1)
07.11. 11

Obchodní dům, centrum

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Obchodní dům, oddělení, zboží. Úroveň A1.
03.01. 11

Obchodní dům, centrum

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní informace z oblasti nakupování.
06.06. 11

Obchody a banky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Placení, jak se zeptat na cenu, jak cenu přečíst, názvy základních obchodů. Úroveň A1.
03.06. 11

Obchody a banky

Úroveň: B2 Téma: odborné
Rozšířená slovní zásoba týkající se nakupování a využití banky v lidském životě, předmětů k nakupování potřebných nebo s ním souvisejících, některé obchody. Úroveň podle SERRJ: B2.
10.04. 11

Obchody a banky

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení s možnostmi nakupování a způsoby placení za nákupy. Úroveň podle SERRJ A2.
21.12. 10

Obchody a banky

Úroveň: B1 Téma: odborné
Hlavní služby v bance, základní slovní zásoba pro otevření účtu, používání platební karty, vyřízení půjčky, definice internetového bankovnictví. Podklady pro konverzaci ve skupině. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce z bankovní oblasti. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň podle SERRJ: B1.
11.09. 11

Obchody a nakupování

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento VM je zeměřen na rozšíření a procvičení slovní zásoby k typům obchodů. Postup při nakupování. Porovnání malých obchodů a obchodních center.
10.10. 11

Obchody a nakupování

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Obchody a nakupování B2
08.11. 12

Obecně zeměpisné pojmy

Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy
Výukový materiál seznamuje studenty se slovní zásobou spojenou s geografií a také s psaním členů u místopisných názvů.
21.11. 12

Objednávka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Jednoduchá cvičení na procvičení slovní zásoby a frází používaných při psaní či vyřizování objednávky. B1
Autor: Jitka Černá
27.10. 12

Objednávka

Úroveň: A2 Téma: odborné
Popis objednávky. Slovní zásoba a fráze průvodního dopisu a jejich procvičení. A2
30.05. 11

Oblíbené pokrmy ČR, VB a USA

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Oblíbené pokrmy ČR, VB a USA a související slovní zásoba. A2
17.12. 10

Oblíbené pokrmy v ČR, GB, USA

Úroveň: B1 Téma: odborné
Ukázky oblíbených a kuriozních jídel v ČR, GB a USA. SERRJ B1
04.11. 12

Obsluha v restauraci

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Prezentace, procvičení a praktické použití slovní zásoby týkající se tématu obsluha v restauraci.
25.01. 12

Obsluha v restauraci

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace zaměřená na slovní zásobu běžného restauračního provozu. B1
08.12. 11

Obsluha v restauraci

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál rozvíjí slovní zásobu v oblasti stravování. Poznají jídla,která jsou typická pro Českou republiku a Velkou Británii. Úroveň obtížnosti dle SERRJ A2.
18.12. 12

Obsluha zákazníka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Prezentace určená pro kuchaře-číšníky, kadeřnice a kosmetičky.Opakují se fráze používané při obsluze zákazníka s užitím hlasovacího zařízení ActiVote.
05.02. 13

Ochrana před sluncem

Úroveň: B1 Téma: odborné
Účinky slunečního záření, typy UV záření a jejich vliv na člověka. SPF a bezpečná doba pobytu na slunci. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Eva Kujalová
08.05. 11

Ochrana životního prostředí

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace a procvičování slovní zásoby týkající se ochrany životního prostředí, tvoření slov, řečová cvičení (vyjadřování vlastního názoru). SERRJ A1
14.11. 10

Ochrana životního prostředí

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní informace o problémech, které se týkají ochrany životního prostředí. Zaměření na problém znečištění vzduchu a jeho příčiny a důsledky.
23.11. 10

Ochrana životního prostředí

Úroveň: B2 Téma: odborné
Studenti budou schopni definovat pojem a systémy životního prostředí. Pochopí jejich vzájemnou souvislost, hrozby i možnosti jejich ochrany. SERRJ B2
21.01. 11

Ochrana životního prostředí

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Globální ekologické problémy, přírodní katastrofy, jak může jedinec přispět k ochraně životního prostředí, globální oteplování. Úroveň podle SERRJ: B1.
10.04. 12

Odívání a obouvání

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní informace o druzích a typech oblečení, obuvi a doplňcích pro různé příležitosti. SERRJ A2.
06.12. 10

Odívání a obouvání

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní pojmy a slovní zásoba ke konverzačnímu tématu - ODÍVÁNÍ A OBOUVÁNÍ - dle ročních období. Cvičení na fixaci slovní zásoby - tj. obuv, oděvy, doplňky. Úroveň B1.
15.11. 10

Odívání a obouvání

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Části oblečení a obutí, materiály a vzory, oblečení dle ročních období. Úroveň podle SERRJ: A2.
13.02. 12

Odívání a obouvání podle příležitosti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se různých stylů odívání a obouvání, které souvisí jak s běžnými činnostmi v životě člověka, tak i významnými příležitostmi.
29.03. 11

Odívání, obouvání

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Seznámení se s pokročilejší slovní zásobou týkající se oblékání, podstatná jména, přídavná jména i slovesa a použití v textu a komunikaci. SERRJ B2
06.12. 10

Odívání, obouvání

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba tématu. V rámci tématu procvičení přítomného prostého a průběhového času.(A1)
11.12. 12

Odpovědi - já také, já také ne

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál seznamuje s krátkými odpověďmi vyjadřujícími souhlas nebo nesouhlas.
22.10. 12

Odpovědi - já také, já také ne

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení a procvičení krátkých odpovědí vyjadřujících souhlas nebo nesouhlas. (B1)
Autor: Marek Mann
28.11. 12

Okolí Chrudimi

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; hlavní památky v okolí Chrudimi; chrudimský region - podrobný popis; doplnění do textu; kostel v Kočí - podrobný popis; možnosti sportovního a kulturního vyžití v chrudimském regionu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
28.11. 12

Olympijské hry

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení se základní slovní zásobou, která se týká ZOH.
30.01. 11

Olympijské hry

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál obsahuje základní údaje o olympijských hrách. SERRJ A1
29.11. 10

Olympijské hry

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Olympijské hry a slavní čeští olympionici. Zimní a letní sporty, týmové a individuální sporty. Úroveň podle SERRJ: A2
01.12. 10

Olympijské hry

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Základní informace o olympijských hrách, symboly, historie olympijských her, moderní olympijské hry, olympijské sporty, problémy spojené s pořádáním olympijských her. Výklad, práce s textem, přiřazování. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. (SERJ B2)
30.10. 10

Olympijské hry

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní informace o historii olympijských her. Seznámení se základními disciplínami letních i zimních olympijských her. Slavní čeští olympijští vítězové. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
15.12. 10

Opening an account

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál seznamuje se základní slovní zásobou daného tématu formou slovního diagramu a překladem. Rozvíjí řečové dovednosti. Úroveň dle SERRJ: B1
18.10. 12

Opisné tvary modálních sloves

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Materiál obsahuje základní přehled těch modálních sloves, ke kterým existují v angličtině opisné tvary a použití těchto tvarů v různých časech. Materiál obsahuje jak část výkladovou, tak i praktická cvičení.
Autor: Jan Hrazdira
08.11. 12

Opisný tvar modálních sloves

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Cílem prezentace je procvičení gramatiky - opisný tvar modálních sloves na úrovni A1. Žáci se nejdříve naučí, kdy se opisné tvary používají, následuje přehled modálních sloves, jejich opisné tvary a český překlad. Potom si žáci procvičí tvoření vět s opisy modálních sloves, tvoření záporu a otázek.
20.06. 12

Opisný tvar modálních sloves

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Základní pravidla užívání opisných tvarů modálních sloves can, may, must, mustn´t a jejich užití. (B1)
17.06. 11

Orgány Evropské unie

Úroveň: B2 Téma: odborné
Odborné téma zaměřené na základní orgány Evropské unie,jejích hlavní činnosti, symboly EU a jazyky mluvené v členských zemích. SERRJ:B2
17.11. 10

Orientace podle mapy, plán města

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Orientace podle mapy, plán města. Úroveň podle SERRJ: A1.
07.08. 11

Orientace ve městě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Orientace ve městě - kulturní a sportovní zařízení. Informace a slovní zásoba spojená s místním úřadem. Stupeň obtížnosti podle SERRJ A2.
15.12. 11

Orientace ve městě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní sešit slouží k procvičení problematiky, která se týká orientace ve městě. Úroveň podle SERRJ A2.
14.12. 10

Orientace ve městě

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřen na představení slovní zásoby a frází potřebných ke zvládnutí orientace ve městě. Studenti se naučí nejen jak se mají na cestu zeptat, ale také jak mají zareagovat, když někdo s dotazem na cestu osloví je. Úroveň B2.
13.12. 10

Orientace ve městě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Mapa města (Londýn), obvykle užívané symboly, orientační body, odkazy na procvičení frází a slovní zásoby užívané při popisu cesty. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Pavel Smola
24.10. 12

Oscar Wilde

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní informace o životě a díle Oscara Wilda. A2.
Autor: Lada Marková
22.10. 12

Oscar Wilde

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a dílo Oscara Wilda pro úroveň B1.
28.12. 10

Oscar Wilde

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a dílo Oscara Wilda, významné osoby v jeho životě, kvíz, jeho názory na umění a morálku, Obraz Doriana Graye, slavné citáty Oscara Wilda. Výklad a procvičení, rozvoj receptivních dovedností. Čtení s porozuměním, práce s textem, rozvoj slovní zásoby. Úroveň B1.
14.12. 10

Oscar Wilde

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Studenti se seznámí se životem a dílem tohoto významného a kontroverzního spisovatele a dramatika. Budou schopni ho zasadit do historicko-kulturního kontextu a diskutovat o jeho přijetí viktoriánskou společností. Úroveň B2.
13.12. 12

Oscar Wilde. Britská literatura do 19. století

Úroveň: A1 Téma: literatura a umění
Základní informace o životě a díle Oscara Wilda se zaměřením na pohádku Sobecký obr. A1.
Autor: Lada Marková
09.11. 11

Oskaroví herci a režiséři

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní fakta o Cenách Akademie a podrobnější info o Spielbergovi, Formanovi, Cameronovi. Aktivity spojené s autentickými záznamy z předávání cen; pracovní listy, kvíz. B1
22.09. 10

Osobní zájmena

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Osobní zájmena A1
08.03. 11

Osobnosti anglicky mluvících zemí

Úroveň: B1 Téma: reálie
Informace o významných osobnostech anglicky mluvících zemí. Úroveň podle SERRJ: B1
06.06. 11

Osobnosti kultury USA

Úroveň: B2 Téma: reálie
Základní údaje o vybraných osobnostech amerického kulturního života. SERRJ B2
07.12. 11

Osobnosti Velké Británie

Úroveň: B2 Téma: reálie
Zopakování a ověření znalostí v oblasti známých osobností z historie Velké Británie. (B2)
Autor: Marek Mann
10.11. 10

Otázky

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Otázky přímé a nepřímé, tázací zájmena, reakce na otázky, nepřímá otázka a časová souslednost, tázací dovětky a zvolací věty. (B2)
24.10. 12

Otázky - procvičování

Úroveň: A2 Téma: gramatika
SERRJ:A2; stavby otázek v přítomném čase prostém a přítomném čase průběhovém
18.10. 12

Otázky - procvičování

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Procvičování otázek zjišťovacích, doplňkových, na podmět, na předmět, atd.
04.07. 12

Otázky na podmět, předmět a příslovečné určení

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Tvoření otázek na podmět, předmět a příslovečná určení místa, času a způsobu.
Aut