jazyky-interaktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

Španělský jazyk Španělský jazyk

Autor:
Úroveň:
Téma:
Řadit:
13.09. 10

Číslovky 1 - 10

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Základní číslovky 0-10 ve španělštině interaktivní metodou pro začátečníky - úroveň A1.
Autor: Jana Felixova
18.12. 12

Dny v týdnu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento výukový materiál se zabývá slovní zásobou - dny v týdnu, která je procvičena na interaktivních cvičeních. Převažuje práce ve dvojicích a dialogy.
Autor: Jana Felixova
09.03. 11

Hodiny

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Kolik je hodin? -Vyjadřování času ve španělštině. Úroveň dle SERRJ A2.
Autor: Jana Felixova
05.09. 11

Imperativ

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Rozkazovací způsob výklad a cvičení. SERRJ A2.
Autor: Jana Felixova
12.12. 10

Lidské tělo

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Popis částí lidského těla a orgánů na úrovni B1. Výklad a procvičení.
Autor: Jana Felixova
24.11. 10

Madrid, Barcelona

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál je určen pro úroveň B1 a je zaměřen na reálie Španělska, zejména na hlavní město Madrid a katalánskou Barcelonu.
Autor: Jana Felixova
01.04. 12

Měsíce v roce

Úroveň: A2 Téma: jiné
Tato prezentace představuje 12 měsíců v roce - tak, jak jdou za sebou. SERRJ A2
Autor: Jana Felixova
05.09. 11

Minulý čas jednoduchý

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tvorba, použití a procvičení minulého času jednoduchého na úrovni SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
15.10. 12

Neurčitá a záporná zájmena a příslovce

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tento výukový materiál se zabývá shrnutím výkladu o neurčitých a záporných zájmenech a příslovcích (někdo, nikdo, něco, nic, všechno, nějaký, žádný, jiný, různý, někde, nikde, etc.)
Autor: Jana Felixova
20.06. 12

Osobní zájmena samostatná

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Cílem prezentace je seznámit studenty s výše zmíněným gramatickým jevem, jeho tvorbou a použitím. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
15.10. 12

Počasí

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tato prezentace představuje téma Počasí - slovní zásobu, slovní spojení, krátký text a prostor k procvičení nově nabytých znalostí.
Autor: Jana Felixova
31.05. 11

Popis domu nebo bytu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba a slovní spojení, která se užívají při popisu domu nebo bytu.SERRJ A2
Autor: Jana Felixova
12.03. 12

Por, Para

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tato prezentace představuje dvě španělské předložky Por a Para , ve kterých studenti často chybují. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
03.05. 12

Praha

Úroveň: B1 Téma: reálie
Rozšíření specifické slovní zásoby na téma Praha. Uvedední do tématu a procvičení. SERRJ B1+.
Autor: Jana Felixova
21.10. 11

Předpřítomný čas

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad a procvičení Předpřítomného času. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
13.12. 10

Přivlastňovací zájmena

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad a procvičení španělských přivlastňovacích zájmen samostatných a nesamostatných. Úroveň B1.
Autor: Jana Felixova
10.04. 11

Problémy ve společnosti - DROGY

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Konverzační téma drogy interaktivní metodou. Úvod do problematiky drog, rozdělení drog, vliv drog na člověka a jejich následky. SERRJ B2
Autor: Jana Felixova
21.09. 11

Recept

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Recept Tortilla con queso. SERRJ A2.
Autor: Jana Felixova
19.07. 12

Roční období

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Tato prezentace je převážně motivační a konverzační. Studenti by měli být schopni hovořit v jednoduchých větách o daném tématu. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
07.11. 10

Rodina

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento výukový materiál je zaměřen na výklad a procvičení slovní zásoby a gramatických jevů (slovesa, číslovky, zájmena) týkajících se tématického okruhu rodina. Úroveň A2.
Autor: Jana Felixova
13.12. 10

Ser-Estar-Haber

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Použití a základní rozdíly mezi slovesy SER, ESTAR, HABER. Úroveň A2.
Autor: Jana Felixova
23.11. 10

Sport

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Tématem tohoto výukového materiálu je "sport". Je určen pro úroveň B1.
Autor: Jana Felixova
13.02. 11

Subjunktiv

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Úvod, tvorba a použití subjunktivu přítomného času. Úroveň dle SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
28.11. 12

Tvary - rovinné útvary

Úroveň: A2 Téma: mezipředmětové vztahy
Výukový materiál seznamuje s vybranými geometrickými tvary.
Autor: Jana Felixova
28.11. 12

Tvary-prostorové útvary

Úroveň: A2 Téma: mezipředmětové vztahy
Výukový materiál seznamuje s vybranými geometrickými tvary.
Autor: Jana Felixova
04.11. 12

U lékaře

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace na téma U lékaře - slovní zásoba procvičena na textech a dialogu - poslech s porozuměním. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
21.12. 11

V zoo

Úroveň: A2 Téma: jiné
Výukový materiál zaměřený na slovní zásobu "zvířata". SERRJ A2.
Autor: Jana Felixova
14.02. 12

Vánoce

Úroveň: B1 Téma: reálie
Téma Vánoce v krátkých textech pro úroveň SERRJ B1. Prezentace vedena soutěživou formou za pomoci oboustranného dvojjazyčného slovníku ČJ-ŠP a ŠP-ČJ.
Autor: Jana Felixova
31.12. 11

Všeobecný test reálií

Úroveň: B1 Téma: reálie
Testování znalostí studentů ze španělských reálií. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
28.11. 12

Zdraví a nemoci

Úroveň: B1 Téma: jiné
Tento výukový materiál se zabývá slovní zásobou (převážně podstatná jména a slovesa) týkající se zdraví a vybraných druhů nemocí, se kterými se můžeme v životě potkat.
Autor: Jana Felixova