jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
16.03. 11

Obchodní dopisy

Základní údaje o tvorbě obchodní korespondence. Znaky obchodního dopisu, vzhled a obsah. Slovní obraty a fráze. Úroveň podle SERRJ: B2
Základní údaje o tvorbě obchodní korespondence. Znaky obchodního dopisu, vzhled a obsahové náležitosti obchodního dopisu. Používané slovní obraty a fráze. Konkrétní příklad obchodního dopisu a jeho rozbor. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí oblasti obchodní korespondence. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B2 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora