jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ingrid, 27.1. 2023
05.10. 11

Slovesné časy

Prezentace v ActivInspire zaměřená na procvičení správného tvoření a používání vybraných slovesných způsobů a časů na příkladu slovesa parler. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
Ve výukovém materiálu si žáci na slovesu parler uvědomí a procvičí správné tvoření a používání vybraných slovesných způsobů a časů: kupř. rozlišování tvarů oznamovacího způsobu budoucího času, podmiňovacího způsobu přítomného a imperfekta i použití subjunktivu. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora