jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ingrid, 27.1. 2023
11.12. 12

Tvorba otázky I.

Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření otázky, na niž odpovíme ano/ne; v písemném i v ústním projevu. Jedná se o využití intonace, "est-ce que" a inverze podmět/přísudek. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
Ve výukovém materiálu si žáci procvičí tvoření otázky zjišťovají, na níž odpovíme ano/ne; v písemném i v ústním projevu. Jedná se o využití intonace, "est-ce que" a inverze podmět/přísudek. Materiál obsahuje také soutěže (Pexeso, AZ-kvíz), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora