jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
18.12. 12

Vyjádření cíle

Prezentace v ActivInspire zaměřená některé z možností, jak vyjádřit cíl /Expression du but/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ pour que, afin que, de peur que, de crainte que/. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
Ve výukovém materiálu si žáci procvičí vyjádření cíle /Expression du but/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ pour que, afin que, de peur que, de crainte que/. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora