jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ingrid, 27.1. 2023
06.03. 11

Zájmena I.

Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci tvarů přivlastňovacích zájmen nesamostatných. VM obsahuje soutěže, které mohou být využity pro opakování daného gramatického jevu. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
Tuto prezentaci lze využít k tomu, aby se žáci seznámili s tvary přivlastňovacích zájmen nesamostatných a aktivně je užívali. Výukový materiál věnuje pozornost upevnění tvarů son,sa/ leur, ses/leurs. Výukový materiál obsahuje též soutěže pro žáky.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora