jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
28.04. 11

Předložky

Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci správného používání základních předložek. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
Ve výukovém materiálu si žáci osvojí a procvičí správné používání základních předložek, kupř. à, en, dans, chez, sur, sous, derrière, devant, à côté de atd. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora