jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
04.12. 11

Karty, vizitky, průkazy

Základní slovní zásoba a základní slovní spojení, typy karet, průkazů, vizitek, jejich použití i podoba, použití získané slovní zásoby ve větách a krátkých rozhovorech, místa, kde se vizitky, karty, průkazy používají, podoba vizitky, správné umístění jednotlivých částí, kreditní karty a jejich podoba, rozvoj řečových dovedností a interakce. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
1. základní a rozšiřující slovní zásoba – přiřazování 2. typy průkazů 3.-4. modelové situace 5. vizitka – části, údaje, forma 6. kreditní karta – podoba, obsah.
Úroveň: B1 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora