jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
17.02. 11

Modální slovesa - přehled, užití, význam

Zopakování, procvičení a upevnění modálních sloves v přítomném čase, préteritu, perfektu a plusquamperfektu. Zdůraznění postavení modálních sloves v hlavních a vedlejších větách. Cvičení jsou zaměřena na přiřazování, třídění, překlad, doplňování. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
1. slovní zásoba – modální slovesa 2. překlad modálních sloves do češtiny 3.-4. časování modálních sloves – vazby s osobními zájmeny a koncovkami 5.-6. postavení modálních sloves v hlavní a vedlejší větě 7.-8. použití modálních sloves ve větách 9. použití modálních sloves v préteritu 10. překlad do perfekta 11. správný slovosled ve větách.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora