jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
31.12. 11

Větný rámec a jeho porušování

Seznámení s pojmem větný rámec, interaktivní procvičení a upevnění větného rámce, základní a rozšířená slovní zásoba a slovní spojení, tvoření větného rámce, tvoření vět s porušováním větného rámce, rozvoj řečových dovedností, procvičení souvisejících jazykových struktur. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
1. větný rámec – vysvětlení pojmu 2. porušení větného rámce – přirovnání s „wie“ 3. porušení větného rámce – přirovnání s „als“ 4. porušení větného rámce – vedlejší věty 5. porušení větného rámce – infinitiv s „zu“ 6. porušení větného rámce – výčet, volný přístavek.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora