jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
20.12. 11

Oblíbené místo

Oblíbené místo - možnosti; základní a rozšířená slovní zásoba a slovní spojení, předložky vztahující se k tématu; pojem antonyma - tvoření vět; tvorba souvětí vztahující se k tématu; činnosti na oblíbených místech - tvorba vět a souvětí. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
1. oblíbené místo – typy 2. vybavení oblíbeného místa, předložky 3. antonyma – tvorba spojení 4. tvorba souvětí k tématu 5. používání sloves k tématu 6. činnosti na oblíbeném místě
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora