jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
07.01. 11

Média

Výukový materiál je zaměřen na média. Charakterizuje a specifikuje tisk, rozhlas, televizi, internet. Důraz je kladen na výklad, procvičení, srovnání, rozvoj jazykové interakce, rozvoj řečových dovedností. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
1. typy médií 2. tisk a jeho periodicita 3. bulvární a seriózní tiskoviny 4.-5. rubriky a typy článků 6. profesní a zájmová periodika 7. televize vs. rozhlas – rozdíly, společné znaky 8. internet a jeho možnosti.
Úroveň: B1 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora