jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
11.01. 12

Německá exilová literatura 1933 - 45

Základní údaje o německy píšících spisovatelích, kteří v letech 1933 - 1945 působili v exilu. Vybraní autoři: E. M. Remarque, K.Tucholsky, S. Zweig. Úroveň podle SERRJ: B1
Základní údaje o německy píšících spisovatelích, kteří v letech 1933 - 1945 působili v exilu. Vybraní autoři: E. M. Remarque, K.Tucholsky, S. Zweig. Významné životopisné údaje, díla. Nástin společensko - politické situace v letech 1933 - 45 v Německu a Evropě. Rozvoj řečových dovedností, jazykové kompetence a znalostí v oblasti německy psané literatury. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B1 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora