jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
21.03. 12

Popis obchodu, obchodního domu

Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu, typy obchodů, jejich společné a rozdílné znaky, typy sortimentu v různých druzích obchodů, obchodní dům, jeho význam, popis, části, tvorba vět a výrazů k tématu, způsoby placení - typy platidel. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
1.-2. typy obchodů a obchodních domů 3. typy sortimentu 4. části obchodního domu 5. tvorba výrazů a vět 6. způsoby placení.
Úroveň: B1 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora