jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
23.11. 10

Mladí lidé a jejich problémy v dnešním světě

Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v tématu závislosti. Úroveň podle SERRJ: A2
Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v tématu závislosti, úvaha a diskuse o škodlivosti kouření, další druhy závislostí a jejich rozdělení podle míry nebezpečnosti pro lidský organismus. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora