jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
04.10. 12

Stupňování příslovcí

Úroveň A2. Vysvětlení gramatiky a procvičení stupňování příslovcí pomocí soutěží, internetových cvičení a překladů.
Prezentace je rozdělena rozcestníkem, který je na začátku práce, na šest částí. První dvě části opakují pomocí různých soutěží naučená nejpoužívanější příslovce a jejich opaky. Další tři části se již zabývají přímo stupňováním příslovcí a jsou zde rovnou i věty na překlad, na kterých je možno si naučený jev hned vyzkoušet, součástí jsou i tvary nepravidelných sloves. Poslední částí jsou cvičení na internetu, kde je možné dále procvičovat.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora