jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
03.07. 11

Rodinné oslavy

Úroveň A2. Prezentace se zaměřuje na reálie a slovní zásobu na téma rodinné oslavy, vytvoření blahopřání a odpovědi na pozvání.
Slovní zásoba se týká oslav a rodinných svátků. Prezentace je zaměřena hlavně na základní slovní zásobu a vytvoření blahopřání k různým situacím a pozvání na ně. Na reálie navazují doplňující cvičení a odkazy na webové stránky. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti francouzských reálií. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora