jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
16.12. 10

Kino

Úroveň A2. Filmy, herci, ukázky z filmů. Zaměřené na francouzské reálie na toto téma. Cvičení na základě filmových ukázek. Doplňující otázky na aktuální stránky.
Základní slovní zásoba, která se týká filmových žánrů. Prezentace je zaměřena hlavně na reálie Francie, seznámení se současnými populárními herci a filmy. Filmové ukázky, na které jsou vypracovaná cvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií Francie. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora