jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
13.12. 12

Predmět přímý

Úrověň A2. Gramatika k COD - zájmena, slovesa s COD a postavení zájmen COD ve větě. Interaktivní test s hlasovacím zařízením ActiVote k procvičení tématu.
Prezentace je rozdělena na dvě části gramatickou část a interaktivní test. V gramatické části je vysvětleno, co je vlastně předmět přímý, která slovesa jsou s předmětem spojená, zájmena předmětu přímého a postavení zájmen předmětu přímého ve větě. U postavení zájmen jsou vždy připojeny příklady. Interaktivní test zahrnuje naučenou gramatiku. Hlasování ActiVote udělá test interaktivním, ale lze ho použít i bez hlasování.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora