jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
23.11. 10

Sportovní aktivity

Prezentace procvičuje a rozšiřuje slovní zásobu na téma sport a sportovní potřeby a seznamuje s francouzskými reáliemi na toto téma. Úroveň podle SERRJ: A2.
Základní údaje o sportovních odvětvích a sportovních aktivitách, zaměřený na různé sporty, klasifikaci sportů a sportovní náčiní. Prezentace obsahuje nejen výkladové části, ale také procvičení a metodické poznámky. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií Francie. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur, motivační prvky.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora