jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
10.04. 11

Popis školy

Úroveň A2. Popis školní budovy, učeben a školních pomůcek pomocí obrázků, poslechu a hlasování.
Základní slovní zásoba, která se týká školy a školních pomůcek. Prezentace je zaměřena na popis školní budovy, slovní zásobu k orientaci v prostoru na základě poslechu, popis cesty, procvičení slovíček souvisejících s objekty ve škole a školními potřebami. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí na dané téma. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora