jazyky-interaktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024
07.10. 12

Privlastnovaci zajmena

Úroveň A2. Pomocí jednoduchých a přehledných tabulek si studenti osvojí novou gramatiku přivlastňovacích zájmen a pak si ji procvičí pomocí překladů, cvičení a her, z nichž jsou některé on-line.
Nejprve jsou v prezentaci zobrazeny dvě tabulky (jednotné a množné číslo přivlastňovacích zájmen). Poté jsou zde jednoduše vysvětleny i různé odlišnosti od českého jazyka. Cvičení, která následují, jsou zaměřena na překlad z češtiny do francouzštiny na daný jev a na přetvoření textu s přivlastňovacími zájmeny. Další část obsahuje nejprve různá cvičení na internetu a poté hry, které musí učitel dopředu připravit, na procvičení této gramatiky. Poslední list obsahuje přehled samostatných přivlastňovacích zájmen.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora