jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
29.09. 11

Láska, city, emoce

VM seznamuje se slovní zásobou, která se týká lásky, milostných vztahů a citů formou přiřazování, výběru z možností, křížovkou, obrázky. SERRJ A2
Seznámení se se slovní zásobou, která se vztahuje k lásce a milostným vztahům, a s některými city. Výukový materiál obsahuje různá cvičení založená na přiřazování, výběru z možností, třídění, vytváření jednoduchých příběhů na základě zadaných slovních spojení, doplňování do křížovky. V poslední části výukového materiálu žáci hravou formou odkryjí fotografii páru, která je bude motivovat k používání probrané slovní zásoby.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora